වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 38 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Canon 18-55mm Lens
Canon 18-55mm Lens

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 16,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - HRSH5 Wfi Drone camere
HRSH5 Wfi Drone camere

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Traker Drone S5
Traker Drone S5

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,500

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Xiaomi Yi 2k Action Camera
Xiaomi Yi 2k Action Camera

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 13,500

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Sony Camera
Sony Camera

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 18,000

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Wifi Dron
Wifi Dron

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,000

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Dji Phantom 3 Pro
Dji Phantom 3 Pro

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 80,000

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - GoPro Hero4
GoPro Hero4

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 20,000

දින 7
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Phantom 2 v2
Phantom 2 v2

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 70,000

දින 9
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - canon
canon

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,000

දින 11
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Nikon AF-P 18-55 DX VR
Nikon AF-P 18-55 DX VR

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,000

දින 15
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Fisheye Wide Angle Macro Lens
Fisheye Wide Angle Macro Lens

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 400

දින 18
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Fujifilm AX 660 Digital Camera
Fujifilm AX 660 Digital Camera

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,000

දින 20
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Xiaomi Yi Lite Battery Pack
Xiaomi Yi Lite Battery Pack

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,000

දින 20
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Canon 6D
Canon 6D

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 200,000

දින 20
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Canon ef-s 10-18mm lens
Canon ef-s 10-18mm lens

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 35,000

දින 22
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Nikon AF-S 35mm 1.8G DX
Nikon AF-S 35mm 1.8G DX

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 16,000

දින 22
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Canon powershot sx130
Canon powershot sx130

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 15,000

දින 24
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Spy Camera wifi
Spy Camera wifi

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

දින 24
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Gopro session 5
Gopro session 5

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 25,000

දින 27
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - SX410
SX410

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 30,000

දින 28
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Hidden(spy) Camera Clothes Hook
Hidden(spy) Camera Clothes Hook

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,800

දින 28
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - SQ11 - MIni HD Night Vision Spy Nanny Video Camera
SQ11 - MIni HD Night Vision Spy Nanny Video Camera

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

දින 29
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Canon 5D Mark ii Body
Canon 5D Mark ii Body

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 68,000

දින 31
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - GoPro Hero3+
GoPro Hero3+

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,000

දින 37

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!