වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 72 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Nikon Nikkor lens
Nikon Nikkor lens

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 32,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Canon 7D full set
Canon 7D full set

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 100,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - EOS 6D Mark II 26.2MP Digital SLR Camera
EOS 6D Mark II 26.2MP Digital SLR Camera

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 150,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - XiaoMi Yi -1080P Action Camera
XiaoMi Yi -1080P Action Camera

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 14,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Canon 18 - 135 Lens
Canon 18 - 135 Lens

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 20,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Canon 700D
Canon 700D

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 60,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Spy CAMERA KEY TAG
Spy CAMERA KEY TAG

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,300

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Godox tt520 ii
Godox tt520 ii

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,500

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Nikon d 5300
Nikon d 5300

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 90,000

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Night Vision Camera
Night Vision Camera

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Gopro yi Action camara
Gopro yi Action camara

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,000

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Samsung Digital Camera WB 250f
Samsung Digital Camera WB 250f

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,500

දින 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Canon EOS 5D Mark III
Canon EOS 5D Mark III

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 200,000

දින 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Good cam
Good cam

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 80,000

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Nikkor AF70-300 4.5-6G
Nikkor AF70-300 4.5-6G

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 14,500

දින 7
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Canon 600d
Canon 600d

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 48,000

දින 7
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Quantum Nova FPV/GPS QuadCopter DRONE
Quantum Nova FPV/GPS QuadCopter DRONE

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 30,000

දින 10
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Nikon D5300+18-55+ 55+300
Nikon D5300+18-55+ 55+300

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 92,000

දින 10
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Canon 1300D
Canon 1300D

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 46,000

දින 11
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Canon 18-135 lense
Canon 18-135 lense

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 21,000

දින 11
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - 4k ultra HD wifi camera
4k ultra HD wifi camera

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,500

දින 11
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - CAMERA KEYTAG
CAMERA KEYTAG

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,300

දින 11
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Action cam 4k wifi
Action cam 4k wifi

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,000

දින 13
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Canon 7D with 70-200mm L lens
Canon 7D with 70-200mm L lens

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 130,000

දින 14
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Canon 80D
Canon 80D

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 140,000

දින 15

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!