වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 67 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - EKEN H9 /Ultra 4K Wifi Gopro Camera
EKEN H9 /Ultra 4K Wifi Gopro Camera

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 11,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Key tag camera (5mp)
Key tag camera (5mp)

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,900

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Camera Fujifilm
Camera Fujifilm

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Samsung camera
Samsung camera

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 17,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Panasonic LUMIX Digital camera Japan
Panasonic LUMIX Digital camera Japan

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,500

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Nikon D3100 dslr camera
Nikon D3100 dslr camera

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 48,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Canon 60D
Canon 60D

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 90,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Camera drone
Camera drone

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Kodak Digital Camera
Kodak Digital Camera

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 13,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Lumix battery charger
Lumix battery charger

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 500

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - SYMA X5HW Camera Drone
SYMA X5HW Camera Drone

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,000

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - SanDisk 64
SanDisk 64

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,499

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Nikon L840
Nikon L840

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 25,000

දින 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - USB Inspection Camera
USB Inspection Camera

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Sony DSC-W350
Sony DSC-W350

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,000

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - GoPro HERO 3 Black Edition
GoPro HERO 3 Black Edition

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 20,000

දින 9
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Nikon D3200 with 18-55mm lense
Nikon D3200 with 18-55mm lense

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 34,000

දින 10
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Sony alpha A7 body only
Sony alpha A7 body only

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 180,000

දින 12
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Canon 60D
Canon 60D

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 120,000

දින 14
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Canon Power Shot Sx20
Canon Power Shot Sx20

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 23,000

දින 15
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - 8Mm Fish eye Lens
8Mm Fish eye Lens

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 30,000

දින 16
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Canon 70D with 18-135 STM Lens
Canon 70D with 18-135 STM Lens

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 95,000

දින 16
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - 5D Mark II
5D Mark II

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 84,000

දින 16
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Fujifilm 14 MP camera
Fujifilm 14 MP camera

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 15,500

දින 16
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - GE C1233 12MP Digital Camera
GE C1233 12MP Digital Camera

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,500

දින 19

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!