වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 57 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Canon lens
Canon lens

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Canon lens
Canon lens

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 15,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Mini camera
Mini camera

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Syma x5c,x5hw drone accessories
Syma x5c,x5hw drone accessories

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,300

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Canon EF 50mm F/1.4 USM with UV Filter
Canon EF 50mm F/1.4 USM with UV Filter

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 40,000

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Hidden Camera
Hidden Camera

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Canon 1300 d
Canon 1300 d

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 46,000

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Full Hd Hidden Night Vision Camera
Full Hd Hidden Night Vision Camera

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,500

දින 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Sony Handy Cam
Sony Handy Cam

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 17,000

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Panasonic Digital Camera
Panasonic Digital Camera

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 16,000

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Samsung Digital Camera
Samsung Digital Camera

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,000

දින 7
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - DJI Phantom 4 Pro Drone
DJI Phantom 4 Pro Drone

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 120,000

දින 8
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Canon Digital X Camera
Canon Digital X Camera

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 30,000

දින 9
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Canon 70-200mm f2.8
Canon 70-200mm f2.8

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 132,000

දින 9
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Nikon 5300
Nikon 5300

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 79,000

දින 10
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Nikon 5300d
Nikon 5300d

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 50,000

දින 15
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - JVC Hard Disk Camcorder
JVC Hard Disk Camcorder

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 15,000

දින 17
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Smart camera
Smart camera

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,500

දින 20
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Canon Camera
Canon Camera

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 26,000

දින 22
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Mini camera
Mini camera

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

දින 23
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Handy Camera
Handy Camera

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,000

දින 25
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Canon 1100D
Canon 1100D

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 32,000

දින 25
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Canon Camera
Canon Camera

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 25,500

දින 26
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Action camera.
Action camera.

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,000

දින 27
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Sport Camera HD 1080P
Sport Camera HD 1080P

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,999

දින 28

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!