වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 71 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Sony A6000+Kit lens+Pouch. (UK)
Sony A6000+Kit lens+Pouch. (UK)

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 75,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Night Vision Spy Camera
Night Vision Spy Camera

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Speed Light
Speed Light

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,900

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - 18mm - 55mm Lens Not Working
18mm - 55mm Lens Not Working

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - ACTION CAMERA (SOOCOO C50)
ACTION CAMERA (SOOCOO C50)

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 11,000

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Canon 7D with 18-135 EF-S IS STM lens
Canon 7D with 18-135 EF-S IS STM lens

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 70,000

දින 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Canon 1100d with 18-55 lense
Canon 1100d with 18-55 lense

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 32,000

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Canon ixus 175
Canon ixus 175

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,500

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Action camera
Action camera

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,000

දින 7
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - SL420 camera
SL420 camera

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,000

දින 7
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Panasonic 3500M Video Camera
Panasonic 3500M Video Camera

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 120,000

දින 8
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Spy CAMERA Key
Spy CAMERA Key

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,500

දින 8
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Dji Inspire 1 with zenmuse x3
Dji Inspire 1 with zenmuse x3

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 290,000

දින 9
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Canon 700D DSLR JAPAN
Canon 700D DSLR JAPAN

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 70,000

දින 9
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Canon sx 410 Camera
Canon sx 410 Camera

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 27,000

දින 10
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Reel Camera
Reel Camera

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,000

දින 14
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Cool Pix
Cool Pix

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 30,000

දින 16
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Eken H9R
Eken H9R

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 11,000

දින 16
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Xiaomi YI
Xiaomi YI

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 15,000

දින 16
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Nikon Camera
Nikon Camera

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,500

දින 17
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - canon 70d
canon 70d

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 130,000

දින 17
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Canon EF 24-70mm f/2.8 L II USM Lens
Canon EF 24-70mm f/2.8 L II USM Lens

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 205,000

දින 17
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Drone තටු සහ බැටරි
Drone තටු සහ බැටරි

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,000

දින 17
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Phottix Indra500 TTl full kit
Phottix Indra500 TTl full kit

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 175,000

දින 17
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-මාතර - Canon 24_105mm 1.4 lens
Canon 24_105mm 1.4 lens

මාතර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 65,000

දින 17

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!