වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 165 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Sport Action camera
Sport Action camera

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,900

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Drone X33c-1 2mp
Drone X33c-1 2mp

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 13,500

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Canon 70 D Camara and Lense
Canon 70 D Camara and Lense

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 90,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - JJRC H49WH 2MP wifi Camera Drone
JJRC H49WH 2MP wifi Camera Drone

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,990

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Spark Drone with Remote controller
Spark Drone with Remote controller

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 84,500

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Canon 50mm lens 1.4
Canon 50mm lens 1.4

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 40,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Nikon Wireless Remote Shutter
Nikon Wireless Remote Shutter

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,200

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Drone motor
Drone motor

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 550

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Drone gimbal motor
Drone gimbal motor

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,500

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Spy Camera
Spy Camera

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Canon EF 24-105mm
Canon EF 24-105mm

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 85,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Dji Tello Drone
Dji Tello Drone

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 19,100

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - JJRC H43WH wifi Camera drone
JJRC H43WH wifi Camera drone

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,100

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - DJI Tello Battery
DJI Tello Battery

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,750

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Nikor 50mmG and 18-140mm oit lens
Nikor 50mmG and 18-140mm oit lens

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 50,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Godox AD600B-Special Kit
Godox AD600B-Special Kit

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 85,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Hidden Camera
Hidden Camera

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - DJI MAVIC PRO 4K
DJI MAVIC PRO 4K

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 90,000

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Tamron 70-300mm f 4.5-5.6
Tamron 70-300mm f 4.5-5.6

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 18,000

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Olympus Camara
Olympus Camara

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,000

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Tamron canon lens 28-200mm
Tamron canon lens 28-200mm

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,500

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Nikon 700 D
Nikon 700 D

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 85,000

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Mini Hidden Camera
Mini Hidden Camera

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,500

දින 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Nikon D3000 Came with 18mm x 5mm lens
Nikon D3000 Came with 18mm x 5mm lens

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 35,000

දින 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - 18-105mm Nikon af-s 3.5-5.6 g DX ED vr
18-105mm Nikon af-s 3.5-5.6 g DX ED vr

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,500

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!