වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 202 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Keytag spy camera
Keytag spy camera

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,800

පැය 16
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - YI Action Camera+ Remote + Selfie Stick
YI Action Camera+ Remote + Selfie Stick

සාමාජිකයානුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,900

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - SQ8 Mini 1080p N.Vision Camera Spy DVR
SQ8 Mini 1080p N.Vision Camera Spy DVR

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,800

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Konica lens
Konica lens

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Canon power shot
Canon power shot

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 19,500

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Mavic 2 Pro Fly More Kit
Mavic 2 Pro Fly More Kit

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 59,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Dji phantom 3 standard
Dji phantom 3 standard

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 50,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - GoPro Hero 6 Black
GoPro Hero 6 Black

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 62,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - D3100 nikon camara
D3100 nikon camara

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 40,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Action Camera 4 K Ultra Hd
Action Camera 4 K Ultra Hd

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,500

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Md 9000 Video recorder \
Md 9000 Video recorder \

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - High End Camera Mechanical Stabilizer
High End Camera Mechanical Stabilizer

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 49,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Sony digital camera
Sony digital camera

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 20,000

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Canon camcoder SD
Canon camcoder SD

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,000

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Spy camera hidden
Spy camera hidden

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - GoPro HERO 6 Black
GoPro HERO 6 Black

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 64,000

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Spy Camera
Spy Camera

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,950

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Sony handycam
Sony handycam

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 50,000

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - R-07 Wi-fi drone with camera
R-07 Wi-fi drone with camera

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,500

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - DJI Spark
DJI Spark

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 50,000

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - GoPro HERO 6
GoPro HERO 6

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 58,000

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - DJI PHANTOM 4 PRO PLUS
DJI PHANTOM 4 PRO PLUS

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 73,000

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Eachine E52-TX WiFi selfie Pocket Drone
Eachine E52-TX WiFi selfie Pocket Drone

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,300

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Nikon D7500 DSLR Camera
Nikon D7500 DSLR Camera

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 210,000

දින 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Nikon 360
Nikon 360

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 55,000

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!