වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 180 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Godox 40- 40 soft box and medium stand
Godox 40- 40 soft box and medium stand

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,500

විනාඩි 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Godox ttl
Godox ttl

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 24,500

විනාඩි 35
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - LUMIX DMC-LS6
LUMIX DMC-LS6

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,950

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Portrait lense
Portrait lense

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 15,500

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Phantom 3 professional 4k drone
Phantom 3 professional 4k drone

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 130,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - JVC Everio full HD
JVC Everio full HD

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 28,500

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Spy Camera Sunglass 720p
Spy Camera Sunglass 720p

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Drone batteries
Drone batteries

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,300

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Drone motors
Drone motors

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 500

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - CANON 600RT SPEED LIGHT
CANON 600RT SPEED LIGHT

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 43,500

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Drone Mother board A6w
Drone Mother board A6w

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,900

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Camera
Camera

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Lowepro SlingShot 200 AW Camera Bag
Lowepro SlingShot 200 AW Camera Bag

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Ricoh Brand
Ricoh Brand

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Nikon 18-140mm Lens
Nikon 18-140mm Lens

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 29,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Nikon p900
Nikon p900

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 58,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Canon 60D full set
Canon 60D full set

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 100,000

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Elecam explorer s 4k
Elecam explorer s 4k

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,000

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Canon camera EOS 700D
Canon camera EOS 700D

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 110,000

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Dv150 Samsung 16mp camera wifi
Dv150 Samsung 16mp camera wifi

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 11,750

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Nikon camera d5300+macro filter+bag
Nikon camera d5300+macro filter+bag

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 75,500

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - M8A Drone 200m 1080P
M8A Drone 200m 1080P

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 22,500

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - 2mp HD camera drone (Echine E31)
2mp HD camera drone (Echine E31)

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,500

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Mini Spy Camera/Voice Recorder 1080P
Mini Spy Camera/Voice Recorder 1080P

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,999

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Canon 1200D
Canon 1200D

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 47,000

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!