වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 160 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Eos 5d mark 3
Eos 5d mark 3

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 60,000

පැය 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Spy Pen Camera 1280p Quality Video
Spy Pen Camera 1280p Quality Video

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,700

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - DHD WIFI FPV Selfie Camera Drone
DHD WIFI FPV Selfie Camera Drone

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,790

පැය 8
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Drone F450
Drone F450

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 21,500

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - SONY DIGITEL CAMARA -DSC-W210
SONY DIGITEL CAMARA -DSC-W210

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Canon Macro Lens
Canon Macro Lens

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 100,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - EKEN H9R HD 4K DIGITAL ACTION CAMERA
EKEN H9R HD 4K DIGITAL ACTION CAMERA

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,500

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Digital Camera
Digital Camera

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 11,500

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Fujifilm FinePix S 9200 DSLR
Fujifilm FinePix S 9200 DSLR

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 25,000

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Eachine H8 Mini Drone
Eachine H8 Mini Drone

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,999

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - SIGMA 100-300mm Lens for Cannon
SIGMA 100-300mm Lens for Cannon

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 13,500

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Fujifilm s9200 DSLR camera
Fujifilm s9200 DSLR camera

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 25,000

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - 5Mp Endoscope Camera Android USB
5Mp Endoscope Camera Android USB

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,800

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Spy Camera 12Mp HD Wall charger
Spy Camera 12Mp HD Wall charger

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,500

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Go pro hero 5 black edition
Go pro hero 5 black edition

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 32,000

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Induro tripod
Induro tripod

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 15,000

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Canon EF lens 50mm 1:1.8 STM
Canon EF lens 50mm 1:1.8 STM

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 18,000

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Drone Selfie Foldable Pocket JYO18
Drone Selfie Foldable Pocket JYO18

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,500

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Go pro hero 5 Black
Go pro hero 5 Black

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 35,000

දින 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Nikon D5300 camera
Nikon D5300 camera

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 68,000

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - DJI PHANTOM 4 with 6 batteries
DJI PHANTOM 4 with 6 batteries

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 200,000

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Digital Camera Coolpix S2900
Digital Camera Coolpix S2900

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 15,000

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Drone with 4k UHD wifi camera
Drone with 4k UHD wifi camera

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 25,000

දින 7
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - Drone A6w DJI mavic clone
Drone A6w DJI mavic clone

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,500

දින 7
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-නුවර - S6 FHD camera drone
S6 FHD camera drone

නුවර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,000

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!