වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 114 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Blackmagic Pocket Cinema Camera
Blackmagic Pocket Cinema Camera

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 35,000

පැය 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - 700D Japan Body With 55-250mm Lens
700D Japan Body With 55-250mm Lens

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 65,000

පැය 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - CANON EF 100-300mm 4.5-5.6 USM Ultrasonic
CANON EF 100-300mm 4.5-5.6 USM Ultrasonic

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 27,000

පැය 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Nikon d3100
Nikon d3100

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 33,000

පැය 9
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Kinon-Lv-525
Kinon-Lv-525

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - DIGITAL CAMERA
DIGITAL CAMERA

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - 60D DSLR
60D DSLR

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 90,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Polo d7100 33 mega pixler
Polo d7100 33 mega pixler

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 18,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Sony Digital Camera.
Sony Digital Camera.

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 19,000

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - HD 1080p cam
HD 1080p cam

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,000

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - EOS 800D
EOS 800D

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 80,000

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Mini Drone Camera
Mini Drone Camera

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,000

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Studio Light set
Studio Light set

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 19,000

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Canon Digital Camera
Canon Digital Camera

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,000

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - DJI Mavic Pro.
DJI Mavic Pro.

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 130,000

දින 7
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - DIGITAL CAMERA
DIGITAL CAMERA

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,500

දින 8
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Canon EF 40mm f/2.8 STM Lens
Canon EF 40mm f/2.8 STM Lens

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,000

දින 9
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Rokinon 8mm fisheye Lens
Rokinon 8mm fisheye Lens

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 24,500

දින 9
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - DJI Spark red cover
DJI Spark red cover

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,500

දින 9
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - DJI Spark Car charger.
DJI Spark Car charger.

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,500

දින 9
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Dslr Tripod
Dslr Tripod

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,400

දින 9
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Sony Digital Camera
Sony Digital Camera

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,500

දින 9
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Ultra light Tripod
Ultra light Tripod

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,200

දින 10
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Godox 60 softbox with stand
Godox 60 softbox with stand

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 11,500

දින 10
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Tamron 70-200
Tamron 70-200

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 122,000

දින 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!