වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 86 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Action camera
Action camera

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,000

පැය 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Nikon 50mm 1.8G Prime
Nikon 50mm 1.8G Prime

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 22,000

පැය 7
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Nikon D5300 with 18-140 Mm Lense
Nikon D5300 with 18-140 Mm Lense

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 65,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Light Trigger
Light Trigger

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Dry Box
Dry Box

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Nikon D7200
Nikon D7200

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 150,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Yashica YAC-400 Action Camera
Yashica YAC-400 Action Camera

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,000

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Nikon D70 S
Nikon D70 S

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 17,000

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Camera
Camera

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 750

දින 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Spy Camera
Spy Camera

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

දින 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - DSC W800
DSC W800

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 14,000

දින 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Sony Cyber Shot
Sony Cyber Shot

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 15,500

දින 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Dji Phantom 4 Pro Drone
Dji Phantom 4 Pro Drone

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 130,000

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Nikon D5300
Nikon D5300

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 67,000

දින 8
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - D7100
D7100

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 80,000

දින 8
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - DJI OSMO + 4K
DJI OSMO + 4K

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 77,000

දින 8
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Canon 1200D DSLR Camera
Canon 1200D DSLR Camera

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 43,000

දින 8
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Canon Kiss X 7
Canon Kiss X 7

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 50,000

දින 9
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Canon 600 D
Canon 600 D

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 38,000

දින 9
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Rechargerble Battery with Charger
Rechargerble Battery with Charger

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,500

දින 10
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - 2.4G Drone Camera
2.4G Drone Camera

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,300

දින 10
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Eneloop Rechargerble Battery
Eneloop Rechargerble Battery

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,000

දින 10
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Sony DSC - W810 20.1Mega Pixels Digital Camera
Sony DSC - W810 20.1Mega Pixels Digital Camera

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 13,500

දින 10
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - nikon d90
nikon d90

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 140,000

දින 10
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Canon 700D
Canon 700D

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 60,000

දින 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!