වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 125 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Dji Phantom Drone Bag - Manfrotto D1
Dji Phantom Drone Bag - Manfrotto D1

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 22,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Canon 18-55mm IS II
Canon 18-55mm IS II

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Nikon 55mm 200mm
Nikon 55mm 200mm

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 30,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Nikon 18-55mm Lens
Nikon 18-55mm Lens

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Nikon Coolpix
Nikon Coolpix

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Dji Phantom Drone Bag - Manfrotto D1
Dji Phantom Drone Bag - Manfrotto D1

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 22,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Canon 55-250mm lens
Canon 55-250mm lens

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 26,000

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Fish eye lens 8mm Rokinon
Fish eye lens 8mm Rokinon

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 32,000

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Canon 24mm stm lens
Canon 24mm stm lens

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 25,000

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Canon 60d with 18-55 stm lens
Canon 60d with 18-55 stm lens

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 115,000

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Nikon coolpix P600
Nikon coolpix P600

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 35,000

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Canon 450D Body
Canon 450D Body

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 28,000

දින 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Nikon d90
Nikon d90

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 58,500

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - CANON 6D Mark II / 24-105MM IS USM
CANON 6D Mark II / 24-105MM IS USM

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 310,000

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Canon EOS 650D
Canon EOS 650D

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 45,000

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - D90 Camara And Lense
D90 Camara And Lense

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 59,000

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - CANON 1500D / 18-55MM KIT B/NEW
CANON 1500D / 18-55MM KIT B/NEW

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 83,500

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Canon 60D with 18-55 mm lense
Canon 60D with 18-55 mm lense

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 68,000

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - SONY DSCW710 CYBER-SHOT
SONY DSCW710 CYBER-SHOT

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,500

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Canon 100mm 2.8 macro lens
Canon 100mm 2.8 macro lens

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 110,000

දින 7
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Canon 60D
Canon 60D

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 95,000

දින 7
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - DJI Phantom 3 Professional Drone
DJI Phantom 3 Professional Drone

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 115,000

දින 7
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - NIKON 5300 / 18-55MM AF-P B/NEW
NIKON 5300 / 18-55MM AF-P B/NEW

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 83,500

දින 7
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - GOPRO HERO 5 BLACK
GOPRO HERO 5 BLACK

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 58,500

දින 7
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Nikon d3400
Nikon d3400

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 60,000

දින 8
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Nikon D7000
Nikon D7000

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 84,000

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!