වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 127 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Drone. 2mp 1080p
Drone. 2mp 1080p

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Nikon d5600
Nikon d5600

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 85,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Nikon D90
Nikon D90

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 55,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - AD600B TTL & Octagon Unbrella
AD600B TTL & Octagon Unbrella

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 81,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Dji phantom 3 standed
Dji phantom 3 standed

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 68,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Drone Cam
Drone Cam

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Wifi CCTV Robo camera.
Wifi CCTV Robo camera.

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Canon 750D
Canon 750D

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 85,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Canon 700D with 18-55 & 50mm 1.8
Canon 700D with 18-55 & 50mm 1.8

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 66,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Nikon D3400
Nikon D3400

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 50,000

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Spy pen camera
Spy pen camera

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,000

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - SONY HANDYCAM DCR-SR85
SONY HANDYCAM DCR-SR85

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 19,500

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Nikon D3200
Nikon D3200

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 58,000

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - 4K Sports ultra HD Camera
4K Sports ultra HD Camera

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,000

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Flash trigger set
Flash trigger set

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,000

දින 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Canon Power Shot
Canon Power Shot

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 25,000

දින 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Samsung WB250F
Samsung WB250F

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 20,000

දින 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Digital camera
Digital camera

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,000

දින 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Nikon 18-140mm lens
Nikon 18-140mm lens

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 35,500

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Nikon D300
Nikon D300

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 36,500

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - CoolPix P500
CoolPix P500

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 25,000

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Macro Lens
Macro Lens

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,500

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Sony Camera
Sony Camera

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 65,000

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - Nikon lens 55-200mm
Nikon lens 55-200mm

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 20,000

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කුරුණෑගල - nikon d3400 camera
nikon d3400 camera

කුරුණෑගල, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 52,000

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!