වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 42 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-රත්නපුර - 18-200mm Lens
18-200mm Lens

රත්නපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 32,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-රත්නපුර - Sony w800
Sony w800

රත්නපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 11,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-රත්නපුර - Nikon 18- 200mm vr
Nikon 18- 200mm vr

රත්නපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 28,500

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-රත්නපුර - Sony A6000
Sony A6000

රත්නපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 80,000

දින 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-රත්නපුර - Tamron 10-24mm super wide angle lens
Tamron 10-24mm super wide angle lens

රත්නපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 43,000

දින 7
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-රත්නපුර - Canon EOS 70D
Canon EOS 70D

රත්නපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 100,000

දින 9
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-රත්නපුර - OLYMPIA Japan camera
OLYMPIA Japan camera

රත්නපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,000

දින 10
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-රත්නපුර - Nikon Nikkor micro 105mm 2.8f lens
Nikon Nikkor micro 105mm 2.8f lens

රත්නපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 60,000

දින 12
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-රත්නපුර - Canon 18-55 Lens
Canon 18-55 Lens

රත්නපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 20,000

දින 13
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-රත්නපුර - Nikon D3100 DSLR
Nikon D3100 DSLR

රත්නපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 42,000

දින 15
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-රත්නපුර - DJI Phantom 3 Professional drone
DJI Phantom 3 Professional drone

රත්නපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 55,000

දින 15
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-රත්නපුර - Canon 1300D
Canon 1300D

රත්නපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 50,000

දින 17
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-රත්නපුර - Syma X8HW Drone with WIFI Cam
Syma X8HW Drone with WIFI Cam

රත්නපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 27,500

දින 18
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-රත්නපුර - Starter Drone Tracker S5
Starter Drone Tracker S5

රත්නපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,700

දින 18
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-රත්නපුර - Mini Drone Eachine E010
Mini Drone Eachine E010

රත්නපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,000

දින 18
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-රත්නපුර - D3300 Full Kit
D3300 Full Kit

රත්නපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 70,000

දින 19
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-රත්නපුර - DV CAMARA
DV CAMARA

රත්නපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,500

දින 19
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-රත්නපුර - NIKON 5200 with lens
NIKON 5200 with lens

රත්නපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 67,500

දින 20
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-රත්නපුර - Canon 1100
Canon 1100

රත්නපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 30,000

දින 20
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-රත්නපුර - Camera watch
Camera watch

රත්නපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,000

දින 20
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-රත්නපුර - Camera (kodak)
Camera (kodak)

රත්නපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,000

දින 21
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-රත්නපුර - FX100 Video Camera.
FX100 Video Camera.

රත්නපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 210,000

දින 22
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-රත්නපුර - Canon 700D full set with 2 lens
Canon 700D full set with 2 lens

රත්නපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 70,000

දින 23
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-රත්නපුර - Camera
Camera

රත්නපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 16,000

දින 25
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-රත්නපුර - CAMERA
CAMERA

රත්නපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,500

දින 26

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!