වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 28 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-රත්නපුර - Hubsan FPV X4 Desire H502S
Hubsan FPV X4 Desire H502S

රත්නපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 26,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-රත්නපුර - Hubsan FPV X4 Desire H502S
Hubsan FPV X4 Desire H502S

රත්නපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 26,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-රත්නපුර - Olympus X-925
Olympus X-925

රත්නපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-රත්නපුර - canon 600D
canon 600D

රත්නපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 45,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-රත්නපුර - Yongnuo RF 605C Trigger
Yongnuo RF 605C Trigger

රත්නපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,500

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-රත්නපුර - Yongnuo YN900
Yongnuo YN900

රත්නපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 25,000

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-රත්නපුර - Nikon D3000
Nikon D3000

රත්නපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 35,000

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-රත්නපුර - Panasonic video camera
Panasonic video camera

රත්නපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 185,000

දින 8
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-රත්නපුර - Nikon lens
Nikon lens

රත්නපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 19,000

දින 9
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-රත්නපුර - Olympus Camera 4×wide
Olympus Camera 4×wide

රත්නපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,000

දින 9
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-රත්නපුර - 50mm 1.8 Lens
50mm 1.8 Lens

රත්නපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,000

දින 10
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-රත්නපුර - Canon 70d, 18-135
Canon 70d, 18-135

රත්නපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 95,000

දින 12
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-රත්නපුර - SONY HYBRID HANDY CAM
SONY HYBRID HANDY CAM

රත්නපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,000

දින 14
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-රත්නපුර - Syma X8HC drone
Syma X8HC drone

රත්නපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 20,000

දින 16
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-රත්නපුර - D 5300 NIKON
D 5300 NIKON

රත්නපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 120,000

දින 18
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-රත්නපුර - Sony 5x
Sony 5x

රත්නපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,500

දින 22
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-රත්නපුර - Spy Camera
Spy Camera

රත්නපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

දින 25
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-රත්නපුර - Spy camera eyewear
Spy camera eyewear

රත්නපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

දින 27
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-රත්නපුර - Nikon D7100 with 18-55mm
Nikon D7100 with 18-55mm

රත්නපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 135,000

දින 29
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-රත්නපුර - Canon 1200D
Canon 1200D

රත්නපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 45,000

දින 31
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-රත්නපුර - Sony Digital Camera
Sony Digital Camera

රත්නපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 11,000

දින 32
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-රත්නපුර - Nikon D3100 DSLR CAMERA With Flash Gun
Nikon D3100 DSLR CAMERA With Flash Gun

රත්නපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 45,000

දින 34
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-රත්නපුර - Spy Camera
Spy Camera

රත්නපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,500

දින 37
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-රත්නපුර - Cannon 700d and 2 Extra lens
Cannon 700d and 2 Extra lens

රත්නපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 80,000

දින 39
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-රත්නපුර - CCTV IP CAMERA
CCTV IP CAMERA

රත්නපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,000

දින 47
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-රත්නපුර - Nikon D7100
Nikon D7100

රත්නපුර, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 95,000

දින 47

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!