වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 436 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Panasonic Lumix Semi-Pro Digital Camera
Panasonic Lumix Semi-Pro Digital Camera

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 18,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Canon 600 D Body and 18-55 Lens
Canon 600 D Body and 18-55 Lens

සාමාජිකයාගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 69,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - 12MP F-HD Night vision Pocket Spy Camera
12MP F-HD Night vision Pocket Spy Camera

සාමාජිකයාගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,500

විනාඩි 17
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Canon 50mm f1.2
Canon 50mm f1.2

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 185,000

විනාඩි 29
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - D5300 with 18 - 55 and Speed Light
D5300 with 18 - 55 and Speed Light

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 69,950

පැය 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - GoPro
GoPro

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 85,000

පැය 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Nikon 70-300 Af Motorized (japan
Nikon 70-300 Af Motorized (japan

සාමාජිකයාගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 20,500

පැය 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Canon 5D MARK 2(mint, Japan
Canon 5D MARK 2(mint, Japan

සාමාජිකයාගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 160,500

පැය 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - 4k action camera 16mp
4k action camera 16mp

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,500

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - SHRC sh7 drone
SHRC sh7 drone

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 13,500

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - DJI Mavic Pro
DJI Mavic Pro

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 175,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Tamron 28-75mm F2.8 Canon Lens
Tamron 28-75mm F2.8 Canon Lens

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 25,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - DJI Tello
DJI Tello

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 17,500

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Full Hd Hdc-Mdh 1
Full Hd Hdc-Mdh 1

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 70,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Camera Panasonic Rx50 Slim Palmcorder
Camera Panasonic Rx50 Slim Palmcorder

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - 12MP 1080P Full HD Spy Pen Camera
12MP 1080P Full HD Spy Pen Camera

සාමාජිකයාගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,500

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - D3200 With 18-55mm 50mm 1.8G 55-200mm 16GB Sandisk Ultra Bag
D3200 With 18-55mm 50mm 1.8G 55-200mm 16GB Sandisk Ultra Bag

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 60,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Nikon 55-200 Red Vr(new, Mint
Nikon 55-200 Red Vr(new, Mint

සාමාජිකයාගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 27,500

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Canon 75-300 AF (gold line)
Canon 75-300 AF (gold line)

සාමාජිකයාගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 20,500

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Cannon 1300D
Cannon 1300D

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 47,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Mini Camera
Mini Camera

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Hidden Camera
Hidden Camera

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Digital camera Sony DSC-W830 8xzoom
Digital camera Sony DSC-W830 8xzoom

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 18,500

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Spy Camera
Spy Camera

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Nikon D90 DSLR with Lens
Nikon D90 DSLR with Lens

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 35,500

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Sony Camera
Sony Camera

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 17,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Panasonic Lumix Semi-Pro Digital Camera
Panasonic Lumix Semi-Pro Digital Camera

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 18,900

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!