වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 447 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Canon 600D - Body
Canon 600D - Body

සාමාජිකයාගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 64,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - CANON 7D MARK II + 18-135mm STM LENS
CANON 7D MARK II + 18-135mm STM LENS

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 175,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Canon 7D Original
Canon 7D Original

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 73,500

විනාඩි 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Canon 70d
Canon 70d

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 72,000

පැය 1 යි
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Nikon AF-S 300mm IF ED Lens
Nikon AF-S 300mm IF ED Lens

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 155,000

පැය 1 යි
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Canon 700d
Canon 700d

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 55,000

පැය 1 යි
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Spy Pen Camera
Spy Pen Camera

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 750

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Nikon D5500 body +18-55mm AF-P +50mm YN
Nikon D5500 body +18-55mm AF-P +50mm YN

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 82,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Drone-Camera
Drone-Camera

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 35,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Canon 60D with 18-135 lens
Canon 60D with 18-135 lens

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 120,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - 18-135 Lens For Canon
18-135 Lens For Canon

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 19,500

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - 12MP Full HD MP3 Mini Spy Camera 3h-8h
12MP Full HD MP3 Mini Spy Camera 3h-8h

සාමාජිකයාගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,500

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Waterproof sport camera
Waterproof sport camera

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,999

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Sq11 hidden spy sport camera
Sq11 hidden spy sport camera

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,999

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Nikon d5200 ( body only )
Nikon d5200 ( body only )

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 43,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Canon 700
Canon 700

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 52,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Display Calibration - Spyder5PRO
Display Calibration - Spyder5PRO

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 25,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Digital Camera Canon SX410 IS
Digital Camera Canon SX410 IS

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 28,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Weifeng wt-3520 Tripod
Weifeng wt-3520 Tripod

සාමාජිකයාගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,800

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Fujifilm FINEPIX C10
Fujifilm FINEPIX C10

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,950

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Nikon D7200 DSLR + AF-S Dx 18-140mm
Nikon D7200 DSLR + AF-S Dx 18-140mm

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 135,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Travel Professional Camera Tripod
Travel Professional Camera Tripod

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 14,500

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - 12MP Full HD Spy camera Pinhole
12MP Full HD Spy camera Pinhole

සාමාජිකයාගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,500

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - DJI OSMO
DJI OSMO

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 62,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Nikon 70-300 Lens
Nikon 70-300 Lens

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 48,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Nikon D60 DSLR
Nikon D60 DSLR

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 29,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Dji phantom 4 pro dc
Dji phantom 4 pro dc

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 40,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!