වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 442 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Nikon D3s Body
Nikon D3s Body

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 225,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - IXUX 160
IXUX 160

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 11,500

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Canon EF 50mm F1.8 USM ii Lens
Canon EF 50mm F1.8 USM ii Lens

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 13,500

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Precision Camera Flasher
Precision Camera Flasher

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - CANON 700D
CANON 700D

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 85,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Mini camera
Mini camera

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Samsung Digital Camera
Samsung Digital Camera

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 15,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - CCTV Security Camera Solutions
CCTV Security Camera Solutions

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 55,700

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Canon Digital Camera
Canon Digital Camera

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Canon 1300D 28-80 (Japan)
Canon 1300D 28-80 (Japan)

සාමාජිකයාගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 45,500

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Nikkor 50 mm AF f/1.8
Nikkor 50 mm AF f/1.8

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,500

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Nikkor 70-300 mm AF 4.5
Nikkor 70-300 mm AF 4.5

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,500

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Sony alpha 5000 camera
Sony alpha 5000 camera

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 60,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Nikon Camera
Nikon Camera

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 35,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Lighter Design Mini HD Spy Camera
Lighter Design Mini HD Spy Camera

සාමාජිකයාගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,500

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - 12MP N-Vision WiFi waterproof Spy Camera
12MP N-Vision WiFi waterproof Spy Camera

සාමාජිකයාගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,500

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - DJI TELLO
DJI TELLO

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 19,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Drone with camera
Drone with camera

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Nikon 18-300mm Lens
Nikon 18-300mm Lens

සාමාජිකයාගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 69,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Yongnuo 568EX Speedlite
Yongnuo 568EX Speedlite

සාමාජිකයාගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,900

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Go Pro Action Sports Helmet Camera
Go Pro Action Sports Helmet Camera

සාමාජිකයාගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,200

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Canon DC adaptor Dummy Battery
Canon DC adaptor Dummy Battery

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,200

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - D3400 WITH 18-55 mm LENS KIT
D3400 WITH 18-55 mm LENS KIT

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 80,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - 70-300 mm | 50 Lenz
70-300 mm | 50 Lenz

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 25,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Camera Sunglasses
Camera Sunglasses

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,500

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Sony Digital Camera
Sony Digital Camera

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,500

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!