වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 489 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Canon 50mm 1.8 STM Lens
Canon 50mm 1.8 STM Lens

සාමාජිකයාගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 17,995

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Canon 77D Body - OFFER PRICE
Canon 77D Body - OFFER PRICE

සාමාජිකයාගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 106,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Digital camera
Digital camera

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,000

පැය 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Camera Microphone
Camera Microphone

සාමාජිකයාගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,500

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Canon 70D
Canon 70D

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 115,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - 70D Canon Camera
70D Canon Camera

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 80,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Hd camera Drone Pioneer
Hd camera Drone Pioneer

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Samsung HD digital camera
Samsung HD digital camera

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 17,500

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Nikon 500mm lense (Japan)
Nikon 500mm lense (Japan)

සාමාජිකයාගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 50,500

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Sony 50mm F1.8
Sony 50mm F1.8

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 38,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - USB Pen Spy Camera 5MP
USB Pen Spy Camera 5MP

සාමාජිකයාගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Canon ixus ...
Canon ixus ...

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Canon 24mm F2.8 STM Wide Prime Lens
Canon 24mm F2.8 STM Wide Prime Lens

සාමාජිකයාගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 23,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Coolpix L340
Coolpix L340

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 25,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Olympus Digital Camera
Olympus Digital Camera

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,500

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Canon 24-70 mm 2.8
Canon 24-70 mm 2.8

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 95,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Canon Kiss X3 with 18-55 mm lense
Canon Kiss X3 with 18-55 mm lense

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 50,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Canon70D
Canon70D

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 115,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Canon 1000D with 18-55mm kit lense
Canon 1000D with 18-55mm kit lense

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 35,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - NIkon 50mm VR And Sigma AF 28.300mm Lens
NIkon 50mm VR And Sigma AF 28.300mm Lens

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 44,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Sony Cyber-shot DSC-H7
Sony Cyber-shot DSC-H7

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 15,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Nikon Coolpix p900 with extra battery
Nikon Coolpix p900 with extra battery

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 80,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - DSC-H90 16.1MP 16x Optical Zoom
DSC-H90 16.1MP 16x Optical Zoom

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,500

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - AA/AAA Battery Charger
AA/AAA Battery Charger

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,300

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Nikon AF Original Lens
Nikon AF Original Lens

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 44,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - Sony A72
Sony A72

ගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 150,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-ගම්පහ - nikon 80-200 F2.8 PRO lense
nikon 80-200 F2.8 PRO lense

සාමාජිකයාගම්පහ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 70,500

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!