දැන්විම් 12 න් 1-12 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කුරුණෑගල - O'lock machine
O'lock machine

කුරුණෑගල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 27,500

දින 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කුරුණෑගල - TDS & EC Meter
TDS & EC Meter

කුරුණෑගල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,000

දින 4
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කුරුණෑගල - ZOJE Sewing Machine
ZOJE Sewing Machine

කුරුණෑගල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 33,000

දින 7
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කුරුණෑගල - Singer zig zag sewing machine
Singer zig zag sewing machine

කුරුණෑගල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 15,000

දින 8
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කුරුණෑගල - Singer sewing mashine
Singer sewing mashine

කුරුණෑගල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 15,000

දින 9
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කුරුණෑගල - Water dispenser
Water dispenser

කුරුණෑගල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 4,300

දින 10
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කුරුණෑගල - Sewing Machine - Singer
Sewing Machine - Singer

කුරුණෑගල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 8,000

දින 28
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කුරුණෑගල - Juke Machine
Juke Machine

කුරුණෑගල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 35,000

දින 29
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කුරුණෑගල - Water bottle handle
Water bottle handle

කුරුණෑගල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 300

දින 38
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කුරුණෑගල - Water dispensers & Bottle stands
Water dispensers & Bottle stands

කුරුණෑගල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,350

දින 38
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කුරුණෑගල - Sewing Zigzag Machine
Sewing Zigzag Machine

කුරුණෑගල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 25,000

දින 42
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කුරුණෑගල - Sewing machine
Sewing machine

කුරුණෑගල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 9,999

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!