දැන්විම් 8 න් 1-8 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කුරුණෑගල - Machin
Machin

කුරුණෑගල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 105,000

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කුරුණෑගල - Zoje machine
Zoje machine

කුරුණෑගල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 30,000

දින 10
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කුරුණෑගල - Cloth Hanger
Cloth Hanger

කුරුණෑගල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 13

දින 15
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කුරුණෑගල - Plastic Brooms
Plastic Brooms

කුරුණෑගල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 135

දින 18
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කුරුණෑගල - Singer Machine
Singer Machine

කුරුණෑගල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 10,000

දින 19
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කුරුණෑගල - Sewing machine
Sewing machine

කුරුණෑගල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 25,000

දින 23
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කුරුණෑගල - සෝජි මහන මැශිම
සෝජි මහන මැශිම

කුරුණෑගල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 40,000

දින 30
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කුරුණෑගල - Juki Sunstar Sewing Machine
Juki Sunstar Sewing Machine

කුරුණෑගල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 25,000

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!