දැන්විම් 8 න් 1-8 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කුරුණෑගල - Fridge and washing machine stand
Fridge and washing machine stand

කුරුණෑගල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,350

දින 9
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කුරුණෑගල - SEWING MACHINE
SEWING MACHINE

කුරුණෑගල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 20,500

දින 13
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කුරුණෑගල - SALVA garment steamer
SALVA garment steamer

කුරුණෑගල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 15,000

දින 19
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කුරුණෑගල - Double Needle Sewing Machine
Double Needle Sewing Machine

කුරුණෑගල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 46,000

දින 30
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කුරුණෑගල - JUKI 4 THREAD OLOCK MACHINE
JUKI 4 THREAD OLOCK MACHINE

කුරුණෑගල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 44,000

දින 31
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කුරුණෑගල - Zoje ZJ8500G Machine
Zoje ZJ8500G Machine

කුරුණෑගල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 30,000

දින 46
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කුරුණෑගල - Sewing Machine (singer Zigzag)
Sewing Machine (singer Zigzag)

කුරුණෑගල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 25,000

දින 46
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කුරුණෑගල - JUKI home machine
JUKI home machine

කුරුණෑගල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 53,500

දින 53

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!