දැන්විම් 11 න් 1-11 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගාල්ල - Kangen Hydrogen water Ionizer Filter
Kangen Hydrogen water Ionizer Filter

ගාල්ල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 165,000

දින 3
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගාල්ල - කිතුල් පොලු ( kithul wood strips )
කිතුල් පොලු ( kithul wood strips )

ගාල්ල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 110

දින 3
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගාල්ල - Juke machine
Juke machine

ගාල්ල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 32,000

දින 21
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගාල්ල - Bartag Sawing Machine
Bartag Sawing Machine

ගාල්ල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 50,000

දින 26
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගාල්ල - Sewing machine
Sewing machine

ගාල්ල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 16,500

දින 36
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගාල්ල - Singer juki machine
Singer juki machine

ගාල්ල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 25,000

දින 43
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගාල්ල - perani sithuwam art
perani sithuwam art

ගාල්ල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 5,000

දින 46
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගාල්ල - uluvahu saha doraval
uluvahu saha doraval

ගාල්ල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 60,000

දින 47
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගාල්ල - Orginol singer sewing mechine
Orginol singer sewing mechine

ගාල්ල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 20,000

දින 51
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගාල්ල - Tailor Machine
Tailor Machine

ගාල්ල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 10,000

දින 51
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගාල්ල - Singer sewing machine
Singer sewing machine

ගාල්ල, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 30,000

දින 54

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!