දැන්විම් 10 න් 1-10 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කළුතර - 10 in 1 steam MOP
10 in 1 steam MOP

කළුතර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 4,500

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කළුතර - Mahana machine
Mahana machine

කළුතර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 35,000

දින 4
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කළුතර - Singer Sewing Machine
Singer Sewing Machine

කළුතර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 30,000

දින 9
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කළුතර - Singer Sewing machine
Singer Sewing machine

කළුතර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 38,000

දින 12
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කළුතර - Zig zag Machine
Zig zag Machine

කළුතර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 12,000

දින 14
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කළුතර - GRAND FATHERS CLOCK
GRAND FATHERS CLOCK

කළුතර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 9,000

දින 14
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කළුතර - Jaguar Automatic Sewing Machine
Jaguar Automatic Sewing Machine

කළුතර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 20,000

දින 17
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කළුතර - JUKI Machine
JUKI Machine

කළුතර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 28,000

දින 23
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කළුතර - Singer sawing machine
Singer sawing machine

කළුතර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 17,000

දින 32
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කළුතර - Zigzag machine
Zigzag machine

කළුතර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 5,000

දින 40

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!