දැන්විම් 11 න් 1-11 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කළුතර - Juki machin(zoje)
Juki machin(zoje)

කළුතර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 32,500

දින 4
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කළුතර - Sewing Machine
Sewing Machine

කළුතර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 6,500

දින 12
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කළුතර - Necchi EMB machine
Necchi EMB machine

කළුතර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 18,000

දින 12
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කළුතර - Singer ZigZag Sewing Machine
Singer ZigZag Sewing Machine

කළුතර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 12,000

දින 13
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කළුතර - Juki Machine
Juki Machine

කළුතර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 20,000

දින 16
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කළුතර - Singer Contessa
Singer Contessa

කළුතර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 38,000

දින 19
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කළුතර - Juki machine
Juki machine

කළුතර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 23,000

දින 21
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කළුතර - Juki Machine
Juki Machine

කළුතර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 25,000

දින 25
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කළුතර - electric oven
electric oven

කළුතර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 4,800

දින 48
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කළුතර - Juki machine (5530)
Juki machine (5530)

කළුතර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 27,000

දින 52
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-කළුතර - damro washing machine
damro washing machine

කළුතර, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 17,000

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!