වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 237 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Laptop
Laptop

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - E WIS TABLET
E WIS TABLET

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

විනාඩි 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - අංගසම්පූර්ණ පරිගණකයක්
අංගසම්පූර්ණ පරිගණකයක්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

පැය 12
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Core 2 Duo 3.0GHz -2G-250GB
Core 2 Duo 3.0GHz -2G-250GB

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,500

පැය 14
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Samsung Computer
Samsung Computer

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 6,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Lanovo Laptop
Lanovo Laptop

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Singer Duo 2017Laptop
Singer Duo 2017Laptop

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Intel inside
Intel inside

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Desktop computer
Desktop computer

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Laptop
Laptop

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - DELL i3 3RD GEN (750GB/4GB)
DELL i3 3RD GEN (750GB/4GB)

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Dell i3 Laptop
Dell i3 Laptop

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 29,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - I3 4Th Gen Asus H81 Gaming Pc
I3 4Th Gen Asus H81 Gaming Pc

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 32,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - I3 Pc
I3 Pc

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Xiaomi notebook air 13.3
Xiaomi notebook air 13.3

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 80,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Asus I5 computer (CPU)
Asus I5 computer (CPU)

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Imac 27" i5
Imac 27" i5

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 82,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Toshiba Satellite L55 Core I3 Laptop
Toshiba Satellite L55 Core I3 Laptop

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - E WIS TABLET
E WIS TABLET

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,500

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - J max Tab
J max Tab

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Computer
Computer

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 5,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - HP Notebook
HP Notebook

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 48,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Slim Notebook
Slim Notebook

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Dell i3 7th gen - 4GB 500GB
Dell i3 7th gen - 4GB 500GB

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,500

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - HP i3 6Th Gen Laptop
HP i3 6Th Gen Laptop

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 41,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - 7th Generation Laptop
7th Generation Laptop

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!