මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

කුරුණෑගල විකිණීමට ඇති පරිගණක , ලැප්ටොප් සහ ටැබ්ලට්

දැන්විම් 370 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි