වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 237 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Haier Tab
Haier Tab

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Gaming pc
Gaming pc

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - i3 laptop 7gen
i3 laptop 7gen

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Toshiba Laptop
Toshiba Laptop

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 48,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Toshiba i7 8GB 1TB 3D TV Gaming Laptop
Toshiba i7 8GB 1TB 3D TV Gaming Laptop

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Lenovo Laptop
Lenovo Laptop

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - HP Pavilion NoteBook 15 i7 GOLD
HP Pavilion NoteBook 15 i7 GOLD

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 89,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Core I5 Gaming Computer
Core I5 Gaming Computer

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 32,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Samsung tab s2
Samsung tab s2

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 52,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy Tab P1000
Samsung Galaxy Tab P1000

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Apple iPad Mini 2 4G
Apple iPad Mini 2 4G

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 32,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - ASUS GAMING FX504GD i7 8th Gen
ASUS GAMING FX504GD i7 8th Gen

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 192,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - ASUS STRIX GL503VE Core i7-8750H+HM370
ASUS STRIX GL503VE Core i7-8750H+HM370

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 220,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy Tab S
Samsung Galaxy Tab S

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Asus P5Q
Asus P5Q

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy TAB 3V
Samsung Galaxy TAB 3V

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Lenovo i5 laptop
Lenovo i5 laptop

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 33,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy Tab 4
Samsung Galaxy Tab 4

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,500

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Core 2 duo
Core 2 duo

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,500

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Huawei Gold 16gb
Huawei Gold 16gb

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - HP i5 Laptop
HP i5 Laptop

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Pentium 4 PC
Pentium 4 PC

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - FULCOL K900-Dual SIM Tablet PC
FULCOL K900-Dual SIM Tablet PC

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - I3 6th gen gtx 1050ti oc
I3 6th gen gtx 1050ti oc

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 90,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Duel core PC
Duel core PC

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 6,000

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!