වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 235 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Samsung galaxy A7 tab
Samsung galaxy A7 tab

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

පැය 19
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - I3 Desktop PC
I3 Desktop PC

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - HP desktop
HP desktop

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Zed Air Pro Tablet Computer
Zed Air Pro Tablet Computer

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,990

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Dell Core-i3 Laptop
Dell Core-i3 Laptop

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 27,590

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Laptop HP
Laptop HP

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Samsung Computer
Samsung Computer

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Macbook Pro 2010 15” Screen. No Battery!
Macbook Pro 2010 15” Screen. No Battery!

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 70,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - I pad mini 16GB
I pad mini 16GB

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - TOSHIBA SATALITE 600
TOSHIBA SATALITE 600

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - LENOVO CORE i3 Laptop
LENOVO CORE i3 Laptop

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - HP Core i5 Laptop
HP Core i5 Laptop

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,900

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Samsung pentium 4 mother board
Samsung pentium 4 mother board

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 3,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Dell Core i5 Computer
Dell Core i5 Computer

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Hp Celeron Laptop.4gb.rem.had gb500
Hp Celeron Laptop.4gb.rem.had gb500

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Samsung 300e
Samsung 300e

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - TOSHIBA LAP TOP
TOSHIBA LAP TOP

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - IPADE AIR CELLULAR 16 GB
IPADE AIR CELLULAR 16 GB

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Laptop toshiba
Laptop toshiba

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Dell Core 2 duo Pc
Dell Core 2 duo Pc

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Intel Core 2 Duo
Intel Core 2 Duo

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Galaxy Tab
Galaxy Tab

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 26,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Lenovo yoga 300 laptop
Lenovo yoga 300 laptop

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Asus i5 Black Laptop
Asus i5 Black Laptop

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Gigabyte Q2432M for sale
Gigabyte Q2432M for sale

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!