වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 216 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Hp mini laptop
Hp mini laptop

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,000

පැය 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Laptop THINKPAD T42
Laptop THINKPAD T42

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Apple Ipad mini 2
Apple Ipad mini 2

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - HP LAPTOP
HP LAPTOP

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 27,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Toshiba Laptop
Toshiba Laptop

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - hodama ththwe thiyanawa
hodama ththwe thiyanawa

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - IPad 2017
IPad 2017

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 75,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - HP 15ay101TU Laptop
HP 15ay101TU Laptop

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 49,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Dell i3 4th Generation
Dell i3 4th Generation

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Air 2 ipad
Air 2 ipad

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 50,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - HP I5 3th generation
HP I5 3th generation

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Ewis Octa T900N tablet computer
Ewis Octa T900N tablet computer

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Lenovo TAB 2 A7, 7.0"
Lenovo TAB 2 A7, 7.0"

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Computer 3GB RAM
Computer 3GB RAM

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Core 2 Quad Q6600 pc ddr3
Core 2 Quad Q6600 pc ddr3

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,500

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Laptop Core I5 7th Gen
Laptop Core I5 7th Gen

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 85,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Windows10 Intel 4+64GB 10.6” WIFI Tablet
Windows10 Intel 4+64GB 10.6” WIFI Tablet

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - 10'1 4G Dual Sim Android Tab
10'1 4G Dual Sim Android Tab

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Laptop
Laptop

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - tab 3 16gb wifi
tab 3 16gb wifi

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,500

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - HP note book Gray color
HP note book Gray color

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Lenovo Y40-70 Gaming Laptop
Lenovo Y40-70 Gaming Laptop

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 56,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy Tab A6
Samsung Galaxy Tab A6

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,800

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Intel celoren laptop
Intel celoren laptop

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Gaming CPU
Gaming CPU

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,000

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!