වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 217 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - DELL 8TH GEN CORE i3 LAPTOP
DELL 8TH GEN CORE i3 LAPTOP

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 73,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Sony Vaio branded laptop
Sony Vaio branded laptop

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Core 2 Duo
Core 2 Duo

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Pentium 4 PC
Pentium 4 PC

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Singer X Series
Singer X Series

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Acer I5 8 Genaration
Acer I5 8 Genaration

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 60,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Ipad 2
Ipad 2

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Core 2 Duo Laptop
Core 2 Duo Laptop

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - 19" Led monitor
19" Led monitor

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,250

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Core 2 Duo Laptop
Core 2 Duo Laptop

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - HP Cor I3
HP Cor I3

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - HP i5 Desktop Computer
HP i5 Desktop Computer

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 43,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Core 2 Duo 2.93
Core 2 Duo 2.93

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - 19" Dell Lcd Monitor
19" Dell Lcd Monitor

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,750

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Core I3 Computer
Core I3 Computer

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - HP Core 2 Duo
HP Core 2 Duo

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Core I3 Pc
Core I3 Pc

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Core i5 2nd Gen
Core i5 2nd Gen

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 24,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Core 2 Duo 3.00GHz
Core 2 Duo 3.00GHz

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,750

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Galaxy J Max Tab
Galaxy J Max Tab

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Core 2 Dou - Laptop
Core 2 Dou - Laptop

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Samsung Pc
Samsung Pc

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Dell i5
Dell i5

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 60,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Hp I3 4th Gen Flat Model
Hp I3 4th Gen Flat Model

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - I7 Dell Inspiron 15 - 3543 Brand New Condition
I7 Dell Inspiron 15 - 3543 Brand New Condition

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 63,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කුරුණෑගල - Acer Aspire Es 15.
Acer Aspire Es 15.

කුරුණෑගල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!