වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 73 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - Asus laptop
Asus laptop

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 43,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - Acer Laptop
Acer Laptop

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - Gaming Computer
Gaming Computer

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 50,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - Dell Inspiron I3
Dell Inspiron I3

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - Laptop Toshiba Core I3
Laptop Toshiba Core I3

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 31,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - Dual Core PC
Dual Core PC

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 3,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - Asus Laptop X541U
Asus Laptop X541U

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 70,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - DELL Vostro 220 With Vista Genuine Key
DELL Vostro 220 With Vista Genuine Key

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 5,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - Core 2Duo
Core 2Duo

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - asus laptop
asus laptop

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 75,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - Core 2 duo PC
Core 2 duo PC

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - Core 2 quad Gaming PC
Core 2 quad Gaming PC

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - I7 dell laptop
I7 dell laptop

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 82,000

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - HP EliteBook Revolve 810 G3 Tablet
HP EliteBook Revolve 810 G3 Tablet

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 48,000

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - Intel core 2 duo
Intel core 2 duo

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - Dell 5547 i7 4th
Dell 5547 i7 4th

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 38,500

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - Core 2 Quard Computer
Core 2 Quard Computer

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,000

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - Aer/ Core i5 8th Gen/ NVIDIA MX130 2GB/ 6GB DDR3/ 1TB
Aer/ Core i5 8th Gen/ NVIDIA MX130 2GB/ 6GB DDR3/ 1TB

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 94,000

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - Toshiba satellite a100
Toshiba satellite a100

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 2,500

දින 11
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - Acer Aspire Wide Screen 17"
Acer Aspire Wide Screen 17"

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 11
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - Dell Laptop
Dell Laptop

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,000

දින 12
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - A Dell laptop
A Dell laptop

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 70,000

දින 12
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - Intel Core 2 Duo
Intel Core 2 Duo

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

දින 14
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - Acer laptop Aspire
Acer laptop Aspire

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 75,000

දින 14
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - Mione
Mione

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

දින 16

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!