වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 83 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - HP Computer
HP Computer

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 6,000

පැය 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - Pentium pc
Pentium pc

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - Gaming Core 2 duo Computer
Gaming Core 2 duo Computer

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - HP ProBook 450 G2 For sale.
HP ProBook 450 G2 For sale.

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - Inspiron N4030 core i5 laptop
Inspiron N4030 core i5 laptop

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - I5 Gaming Pc
I5 Gaming Pc

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 70,003

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - Dell Computer touch
Dell Computer touch

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - CORE 2 DUO
CORE 2 DUO

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - Core2 do 3.0
Core2 do 3.0

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - Dell Pentium M laptop
Dell Pentium M laptop

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,900

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - Dell Core I 3 Laptop
Dell Core I 3 Laptop

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - Dual Core 4gb Ram
Dual Core 4gb Ram

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - Samsung Tab 4 wif+sim t531
Samsung Tab 4 wif+sim t531

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,700

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - Intel(R) core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz
Intel(R) core(TM) i5-3470 CPU @ 3.20GHz

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 32,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - Excellent i7 laptop Japan
Excellent i7 laptop Japan

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 65,000

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - Huawei Mediapad t2 7.0 4G LTE
Huawei Mediapad t2 7.0 4G LTE

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,000

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - samsung cor2do full set
samsung cor2do full set

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,500

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - Computer
Computer

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,000

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - Intel core 2 duo
Intel core 2 duo

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - 8inch tablet
8inch tablet

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 6,000

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - Core I3 computer
Core I3 computer

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - I3 3RD GEN Gaming PC
I3 3RD GEN Gaming PC

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 38,000

දින 12
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - Samsung I5
Samsung I5

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

දින 12
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - computer
computer

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 4,500

දින 12
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - Core i7 3.1GHz/16GB Ram
Core i7 3.1GHz/16GB Ram

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 95,000

දින 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!