වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 81 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කෑගල්ල හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - Desktop Pc
Desktop Pc

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - Samsum Cpu <oni Nam Full Set>
Samsum Cpu <oni Nam Full Set>

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,200

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - Desktop pc
Desktop pc

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - Macbook Air 11.6-inch Core I5
Macbook Air 11.6-inch Core I5

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 60,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - Zigo Nebula Tab
Zigo Nebula Tab

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 5,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - Laptop
Laptop

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 32,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - HP i3 laptop
HP i3 laptop

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 42,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - Hp 7GEN 8GB Ram Notebook Laptop
Hp 7GEN 8GB Ram Notebook Laptop

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - Dell inspiron 15 - i7 4th Gen
Dell inspiron 15 - i7 4th Gen

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 37,500

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - Dell i3 laptop
Dell i3 laptop

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - NECK I3
NECK I3

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - Ram 1.50gb ran
Ram 1.50gb ran

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - HP Laptop
HP Laptop

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,500

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - Computer
Computer

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,000

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - Dual Core Laptop
Dual Core Laptop

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - Samsung core 2 duo computer lcd monitor
Samsung core 2 duo computer lcd monitor

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - Samsung galaxy tab 3
Samsung galaxy tab 3

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,000

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - Dell intel i3 Laptop
Dell intel i3 Laptop

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - Aspire E15 Laptop
Aspire E15 Laptop

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - Satallite Pro
Satallite Pro

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 27,500

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - Gaming PC
Gaming PC

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - Dell Venu7 16gb Mate Black
Dell Venu7 16gb Mate Black

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,000

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - Core 2 dou
Core 2 dou

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,000

දින 11
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - Samsung galaxy tab 7.0
Samsung galaxy tab 7.0

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

දින 11
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කෑගල්ල - Laptop for sale HP
Laptop for sale HP

කෑගල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,500

දින 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!