වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 146 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Hp Laptop
Hp Laptop

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - HP pavillion dv6 Intel Core i7 Laptop
HP pavillion dv6 Intel Core i7 Laptop

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Computer core 2duo
Computer core 2duo

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Samsung galaxy Tab 3
Samsung galaxy Tab 3

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - I3 Desktop Pc
I3 Desktop Pc

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Gaming PC
Gaming PC

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 60,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Samsung pc
Samsung pc

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Acer Laptop
Acer Laptop

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Desktop Computer
Desktop Computer

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Asus Laptop
Asus Laptop

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 65,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Dell Laptop
Dell Laptop

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - ASUS X454L LAPTOP
ASUS X454L LAPTOP

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Samsung computer original
Samsung computer original

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 6,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - 7" tab
7" tab

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 6,500

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Irulu Tab 7"
Irulu Tab 7"

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 6,500

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - HP Compaq Presario CQ62 i3
HP Compaq Presario CQ62 i3

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,500

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Samsung intel Pentium 4
Samsung intel Pentium 4

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 4,500

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Singer laptop
Singer laptop

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Tablet PC HP ElitePad 1000 G2
Tablet PC HP ElitePad 1000 G2

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Intel Core 2 Quad Computer
Intel Core 2 Quad Computer

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Taptop
Taptop

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 27,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Dell core i3 7th gen laptop
Dell core i3 7th gen laptop

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Core 2 quad gaming
Core 2 quad gaming

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - I3 Laptop
I3 Laptop

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 68,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - PSAFCA- 01COOPJ
PSAFCA- 01COOPJ

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!