වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 129 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Computer
Computer

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,000

පැය 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Core 2 duo
Core 2 duo

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

පැය 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - 6th Gen Gaming Pc
6th Gen Gaming Pc

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Computer
Computer

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Lenovo Ideapad
Lenovo Ideapad

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Gaming Pc
Gaming Pc

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Huawei tab T1-7.0
Huawei tab T1-7.0

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - HP core i5 Laptop
HP core i5 Laptop

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 84,998

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Laptop
Laptop

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 85,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Laptop Core i5
Laptop Core i5

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 85,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Dell 3521 inspiron
Dell 3521 inspiron

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Samsung Cor 2 Duo
Samsung Cor 2 Duo

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,500

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Dell Notebook Inspiron 3567 7th Gen
Dell Notebook Inspiron 3567 7th Gen

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Intel Dual Core CPU
Intel Dual Core CPU

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,500

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Used I Pad 4
Used I Pad 4

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Huawei T17.0 Tab
Huawei T17.0 Tab

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,500

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Core 2 Duo Desktop Full Set
Core 2 Duo Desktop Full Set

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Gaming computer
Gaming computer

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 68,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Lenovo Ieapad 100
Lenovo Ieapad 100

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Lenovo Ieapad 100
Lenovo Ieapad 100

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - HUAWEI M3 (Japanese)
HUAWEI M3 (Japanese)

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 37,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - HP i5 Laptop
HP i5 Laptop

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 60,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Hp 630 Laptop
Hp 630 Laptop

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 38,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Gaming Computer
Gaming Computer

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 29,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - HP i5 3rd gen laptop
HP i5 3rd gen laptop

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,500

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!