වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 157 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - HP EliteBook 2730p Laptop
HP EliteBook 2730p Laptop

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Core™2 Quad 2.66GHz PC
Core™2 Quad 2.66GHz PC

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Apple ipad 6 2018
Apple ipad 6 2018

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 77,900

පැය 1 යි
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - HP i5 laptop
HP i5 laptop

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 26,000

පැය 1 යි
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Toshiba laptop
Toshiba laptop

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Core i5, 8GB RAM 7th Gen Gaming
Core i5, 8GB RAM 7th Gen Gaming

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 77,500

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - i7 3rd gen Laptop
i7 3rd gen Laptop

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 41,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Hp core i3 2.4ghz Laptop
Hp core i3 2.4ghz Laptop

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 32,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Core 2 cpu
Core 2 cpu

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 6,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - MSI Gaming VGA Card
MSI Gaming VGA Card

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,900

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Core 2 Quad computer
Core 2 Quad computer

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Apple i pad Air
Apple i pad Air

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 33,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Quad Core Gaming PC
Quad Core Gaming PC

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Dual core computer
Dual core computer

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Core 2 duo desktop full set
Core 2 duo desktop full set

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,500

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - I3 Lap top 4gb ram
I3 Lap top 4gb ram

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Gaming PC
Gaming PC

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 26,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - HP I3 Laptop
HP I3 Laptop

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 50,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Laptop notebook
Laptop notebook

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,500

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - 3.2Ghz Dual Core Slim PC
3.2Ghz Dual Core Slim PC

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 5,500

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Core™2 Quad 2.66GHz PC
Core™2 Quad 2.66GHz PC

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,500

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Gaming Computer Core 2 duo
Gaming Computer Core 2 duo

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,500

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Huawei media pad T3
Huawei media pad T3

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Core i3 4th Gen
Core i3 4th Gen

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,900

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - ලැප්ටොප් නෝට්බුක්
ලැප්ටොප් නෝට්බුක්

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,500

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Core I7 2nd Gen
Core I7 2nd Gen

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 29,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Intel(R) core(TM) i3 - 3110M
Intel(R) core(TM) i3 - 3110M

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!