වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 153 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Desktop Pc
Desktop Pc

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 6,000

පැය 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Asus Pc
Asus Pc

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

පැය 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Ipad mini
Ipad mini

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

පැය 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Scan Marker
Scan Marker

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,500

පැය 12
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Softlogic Laptop
Softlogic Laptop

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Citycall Tablet
Citycall Tablet

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 4,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Core 2 Duo Computer
Core 2 Duo Computer

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Aspire Es 15
Aspire Es 15

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 38,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Tab with S pen
Tab with S pen

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 37,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Tablet
Tablet

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 5,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Dual Core 4th Gen
Dual Core 4th Gen

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Samsung Full PC
Samsung Full PC

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,500

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Computer Dell
Computer Dell

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Core 2 Duo Cpu
Core 2 Duo Cpu

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 5,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Intel core i5 desktop
Intel core i5 desktop

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Desktop Computer
Desktop Computer

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,500

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Dell Laptop
Dell Laptop

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 50,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Lenovo laptop
Lenovo laptop

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 32,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Computer Full Set
Computer Full Set

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Life Tab
Life Tab

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,500

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Intel Core i5 GAMING PC- GTX560 01GB
Intel Core i5 GAMING PC- GTX560 01GB

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 38,500

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - HP LAP TOP
HP LAP TOP

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 63,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Core 2 duo 4gb Ram
Core 2 duo 4gb Ram

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - HP Laptop
HP Laptop

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 33,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Dell i3 laptop
Dell i3 laptop

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!