වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 162 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - 2.33Ghz Quad Core 4GB PC
2.33Ghz Quad Core 4GB PC

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Core 2 Duo 2.93Ghz PC (V70 Black)
Core 2 Duo 2.93Ghz PC (V70 Black)

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Aspire E5-574G | Core i5 (6th Gen) 8GB
Aspire E5-574G | Core i5 (6th Gen) 8GB

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 68,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Dell Laptop
Dell Laptop

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Gaming Desktop Pc
Gaming Desktop Pc

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 32,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Laptop for sale
Laptop for sale

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Computer for sale
Computer for sale

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - ASUS i5 8th Gen Laptop
ASUS i5 8th Gen Laptop

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 87,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Apple iPad Pro 10.5” 512GB +Cellular
Apple iPad Pro 10.5” 512GB +Cellular

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 165,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Dell laptop
Dell laptop

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - good condition
good condition

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Asus Core i7 6Th Generation Laptop
Asus Core i7 6Th Generation Laptop

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 58,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Computer
Computer

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Samsung pc
Samsung pc

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Desktop PC
Desktop PC

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 5,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Toshiba lap
Toshiba lap

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Dell Laptop
Dell Laptop

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,800

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - I7 8gb Hp Laptop (Full or For parts)
I7 8gb Hp Laptop (Full or For parts)

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Singer X series Laptop for sale
Singer X series Laptop for sale

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - BRAND NEW Greentel Tabs
BRAND NEW Greentel Tabs

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - HP ProBook 470G4
HP ProBook 470G4

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 100,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - SAMSUNG COMPUTER
SAMSUNG COMPUTER

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,500

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Laptop Psafca-01c00j
Laptop Psafca-01c00j

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Computer .i3
Computer .i3

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Acer 7th Gen Core i7 Laptop
Acer 7th Gen Core i7 Laptop

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 90,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Samsung Desktop PC
Samsung Desktop PC

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 6,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගාල්ල - Intel® Xeon® L5420 12M Cache
Intel® Xeon® L5420 12M Cache

ගාල්ල, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!