වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 87 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - Core 2 duo computers
Core 2 duo computers

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,500

විනාඩි 45
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - Core2Duo 3.16 4GB RAM
Core2Duo 3.16 4GB RAM

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - Samdung Tab4
Samdung Tab4

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - Acer Core i3 4GB 500GB
Acer Core i3 4GB 500GB

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - DELL Latitude I5 2nd Gen | 4GB RAM
DELL Latitude I5 2nd Gen | 4GB RAM

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - DELL latitude i5 | 4GB RAM Note Book
DELL latitude i5 | 4GB RAM Note Book

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,900

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - HP EliteBook | 4GB RAM NoteBook
HP EliteBook | 4GB RAM NoteBook

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,900

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - NEC Core2Duo | 2GB RAM 14” Wide
NEC Core2Duo | 2GB RAM 14” Wide

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,900

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - Dell Inspiron
Dell Inspiron

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - Hp Amd A6 9220 Laptop
Hp Amd A6 9220 Laptop

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 37,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - Dell Core i5 | 4GB RAM Laptop
Dell Core i5 | 4GB RAM Laptop

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,900

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - Desktop Computer Core 2 Duo
Desktop Computer Core 2 Duo

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - Lenovo Laptop G480
Lenovo Laptop G480

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - Computer with monitor
Computer with monitor

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 38,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - Ipad mini 16 GB
Ipad mini 16 GB

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,500

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - Tab E
Tab E

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - Apple imac used
Apple imac used

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,000

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - Acer Aspire E1-522
Acer Aspire E1-522

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - Huawei media pad 7 lite(S7-931u)
Huawei media pad 7 lite(S7-931u)

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,500

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - i3 3rd generation computer
i3 3rd generation computer

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 26,000

දින 11
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - MacBook White
MacBook White

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

දින 11
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - Lenovo laptop
Lenovo laptop

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 29,000

දින 11
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - Z83II Mini PC Intel Atom Win 10
Z83II Mini PC Intel Atom Win 10

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 12
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - Core 2 duo
Core 2 duo

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,000

දින 12
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - Golden Field G9 Gaming
Golden Field G9 Gaming

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 4,500

දින 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!