වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 85 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - Core2duo 3.0GHz 2GB
Core2duo 3.0GHz 2GB

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - i5 3.2GHz Processor
i5 3.2GHz Processor

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 29,900

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - Macbook air 2015
Macbook air 2015

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 68,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - Dell Core I3 2nd Gen Laptop
Dell Core I3 2nd Gen Laptop

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - Hp I5 8th Gen Laptop
Hp I5 8th Gen Laptop

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 78,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - LENOVO I3 8th Gen Win10
LENOVO I3 8th Gen Win10

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 74,900

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - Core I3 Desktop with Bnw Case
Core I3 Desktop with Bnw Case

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,900

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - Pentium Dualcore DDR3 Desktop
Pentium Dualcore DDR3 Desktop

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,200

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - Fujitsu Core i3
Fujitsu Core i3

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - Acer 5733 Laptop
Acer 5733 Laptop

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - Hp Pro Book 6475b i5
Hp Pro Book 6475b i5

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 29,900

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - HP Compaq - CQ40
HP Compaq - CQ40

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,500

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - I5 Computer
I5 Computer

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 46,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - CPU & Monitor
CPU & Monitor

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - Core I5 Laptop
Core I5 Laptop

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - Android Gaming Tablet NVIDIA SHIELD K1
Android Gaming Tablet NVIDIA SHIELD K1

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,000

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - Apple iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular 64GB
Apple iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular 64GB

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 51,000

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - Samsung Tab 4
Samsung Tab 4

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,000

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - Dekstop Pc
Dekstop Pc

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,000

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - ACER LAPTOP
ACER LAPTOP

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - h61 3gb ram ,500 hdd, i3 prosa,2gb onboard vga,500w pw
h61 3gb ram ,500 hdd, i3 prosa,2gb onboard vga,500w pw

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

දින 12
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - Hp Pavilion Laptop
Hp Pavilion Laptop

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 110,000

දින 13
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - E Book Reader
E Book Reader

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 5,000

දින 13
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - Dell Intel core i3 5gn
Dell Intel core i3 5gn

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,000

දින 13
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - Galaxy Tab A
Galaxy Tab A

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 48,000

දින 14
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - Core2duo 3.0GHz 2GB
Core2duo 3.0GHz 2GB

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,500

දින 14

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!