වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 71 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පුත්තලම හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - i3 laptop still packing box
i3 laptop still packing box

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 70,000

පැය 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - Dual Core Desktop Computer
Dual Core Desktop Computer

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

පැය 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - Desktop
Desktop

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 400,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - Core 2 duo pc System unit
Core 2 duo pc System unit

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - Ipad Air 2 16GB
Ipad Air 2 16GB

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 36,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - Intel Core 2 Duo E8400 3.00GHz
Intel Core 2 Duo E8400 3.00GHz

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,950

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - Fujitsu Desktop computer
Fujitsu Desktop computer

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 36,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - Samsung Galaxy Tab A6 (2017)
Samsung Galaxy Tab A6 (2017)

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - MAC BOOK WHITE
MAC BOOK WHITE

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - Gaming pc
Gaming pc

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,900

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - HP Laptop
HP Laptop

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 70,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - Apple iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular 64GB
Apple iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular 64GB

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 60,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - Android Gaming Tablet NVIDIA SHIELD K1
Android Gaming Tablet NVIDIA SHIELD K1

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 29,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - Asus tec computer inc
Asus tec computer inc

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - Compac jet black laptop
Compac jet black laptop

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - hp...
hp...

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 70,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - Core i5 Laptop
Core i5 Laptop

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 70,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - Hp Lap Urgent
Hp Lap Urgent

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,000

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - I3 computer
I3 computer

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,000

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - Acer Aspire
Acer Aspire

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 1,500

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - Core2duo 3.0ghz
Core2duo 3.0ghz

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

දින 11
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - HP laptop
HP laptop

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

දින 11
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - I5 4570cpu
I5 4570cpu

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

දින 12
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - HL810G 8.0" white colour
HL810G 8.0" white colour

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,000

දින 12
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-පුත්තලම - i7 4790k / GTX 980ti high end gaming
i7 4790k / GTX 980ti high end gaming

පුත්තලම, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 65,000

දින 15

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!