වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 114 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - Hp Beats Edition Touch Lap
Hp Beats Edition Touch Lap

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 73,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - Asus Sonic Master U.S.A Lap
Asus Sonic Master U.S.A Lap

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 66,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - Gaming Computer
Gaming Computer

අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 90,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - Core 2 Duo Ddr Gaming Desktop
Core 2 Duo Ddr Gaming Desktop

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,500

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - Dell Intel Atom NEW Mini Laptop
Dell Intel Atom NEW Mini Laptop

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,999

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - Samsung Galaxy J max
Samsung Galaxy J max

අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - Zigo Tab
Zigo Tab

අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - Asus Sonic Master U.S.A Lap
Asus Sonic Master U.S.A Lap

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 66,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - Cmputer system
Cmputer system

අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - Dell I3 3rd Gen 8gb Gaming
Dell I3 3rd Gen 8gb Gaming

අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - New Tablet
New Tablet

අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,500

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - softlogic maxmo Laptop
softlogic maxmo Laptop

අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - Samsung Galaxy j max
Samsung Galaxy j max

අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,500

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - HP Core 2 Duo
HP Core 2 Duo

අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - Dell Gaming Touch Lap
Dell Gaming Touch Lap

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 75,500

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - Huwawei Media Pad T1.7
Huwawei Media Pad T1.7

අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - HP 17' Inch U.S.A LAPTOP
HP 17' Inch U.S.A LAPTOP

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 73,500

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - Laptop
Laptop

අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - Hp Laptop
Hp Laptop

අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - Core 2 Duo Ddr3 Gaming Desktop
Core 2 Duo Ddr3 Gaming Desktop

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,500

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - Core 2 duo 3.0 Desktop
Core 2 duo 3.0 Desktop

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,500

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - Hp Beats Edition Touch Lap
Hp Beats Edition Touch Lap

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 73,500

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - Thoshiba Coi3 2nd Generation
Thoshiba Coi3 2nd Generation

අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,500

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - Pentium 4 3.2 Ghz
Pentium 4 3.2 Ghz

අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 4,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - Core i5 American Gaming
Core i5 American Gaming

අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 24,900

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - Singer Laptop
Singer Laptop

අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - Desktop full set computer
Desktop full set computer

අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,000

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!