වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 117 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

අනුරාධපුර හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - Core 2 Duo DDR3 Gaming Desktop
Core 2 Duo DDR3 Gaming Desktop

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - Lenovo i37th Brand NEW Laptop
Lenovo i37th Brand NEW Laptop

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 44,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - HP Laptop
HP Laptop

අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - Core 2 Duo DDR3 Desktop
Core 2 Duo DDR3 Desktop

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,999

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - CORE 2 DO Laptop
CORE 2 DO Laptop

අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,900

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - Dell Core i3 Laptop
Dell Core i3 Laptop

අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - Computer
Computer

අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - Dialog winpad
Dialog winpad

අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - Intel i3 Computer
Intel i3 Computer

අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - Core i5 8gb American
Core i5 8gb American

අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 29,900

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - TOSHIBA LAPTOP
TOSHIBA LAPTOP

අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - Samsung Gtp
Samsung Gtp

අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 4,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - Hp I3 5thgen Lap
Hp I3 5thgen Lap

අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - MacBook Pro
MacBook Pro

අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - Dell i3
Dell i3

අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - Lenovo 110s-11ibr
Lenovo 110s-11ibr

අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - Acer I5 Slim Model Lap
Acer I5 Slim Model Lap

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 49,500

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - ACER ORGINAL I7 LAPTOP UK
ACER ORGINAL I7 LAPTOP UK

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 85,000

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - Orginal Computer Fulset
Orginal Computer Fulset

අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,000

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - Dell Laptop I3
Dell Laptop I3

අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - HP ENVY 10GB RAM/SLEEK BOOK
HP ENVY 10GB RAM/SLEEK BOOK

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 63,000

දින 11
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - DELL LATITUDE I5 LAP
DELL LATITUDE I5 LAP

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 47,500

දින 11
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - ASUS GAMING LAPTOP B NEW
ASUS GAMING LAPTOP B NEW

සාමාජිකයාඅනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 70,000

දින 11
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - Core i5 8gb American
Core i5 8gb American

අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 29,900

දින 11
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - Acer I3
Acer I3

අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 11
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - HP Laptop
HP Laptop

අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 36,000

දින 11
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-අනුරාධපුර - Core 2 duo 3.0ghz
Core 2 duo 3.0ghz

අනුරාධපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

දින 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!