වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 858 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - HP 22" WIDE LCD
HP 22" WIDE LCD

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - CORE 2 DUO COMPUTERS HP DC7900
CORE 2 DUO COMPUTERS HP DC7900

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Full Set Core 2 Duo Computer
Full Set Core 2 Duo Computer

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,000

විනාඩි 15
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Core i3 4th GEN 2TB
Core i3 4th GEN 2TB

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,500

විනාඩි 34
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Lap i5
Lap i5

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

විනාඩි 39
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - 3rd generation
3rd generation

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

විනාඩි 42
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Huawei Mediapad T1 7.0
Huawei Mediapad T1 7.0

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,000

පැය 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Core 2 Duo Computer
Core 2 Duo Computer

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,500

පැය 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Dual Core 2.6 GHz
Dual Core 2.6 GHz

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

පැය 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Galaxy Tab E
Galaxy Tab E

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,500

පැය 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Hp Compaq CQ61
Hp Compaq CQ61

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 5,900

පැය 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Notebook NB200 Laptop
Notebook NB200 Laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,500

පැය 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - HP Core2do Full Set
HP Core2do Full Set

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,500

පැය 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - ME TABLET
ME TABLET

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,500

පැය 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Intel core to quad computer
Intel core to quad computer

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 26,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - HP Desktop Full Set Core2do
HP Desktop Full Set Core2do

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,800

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Desktop PC
Desktop PC

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Desktop PC
Desktop PC

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Dell Laptop For Sale
Dell Laptop For Sale

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 43,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Core 2 Duo PC
Core 2 Duo PC

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Pentium Laptop
Pentium Laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Asus i5 Laptop
Asus i5 Laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 34,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Acer Laptop
Acer Laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 27,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - I3 3rd Gen Nec Desktop Computer
I3 3rd Gen Nec Desktop Computer

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Dell I5 4GB/8GB/500GB 3rd gen Full set
Dell I5 4GB/8GB/500GB 3rd gen Full set

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 29,900

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Drawing tablet
Drawing tablet

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 1,800

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - HP Laptop
HP Laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!