වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 993 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Core i7 4gen 4GB/500GB/14Display Laptop
Core i7 4gen 4GB/500GB/14Display Laptop

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - I5 Kryptonite Red
I5 Kryptonite Red

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 76,800

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - i3 Laptop
i3 Laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 6,000

පැය 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - HP G62 Laptop gray color
HP G62 Laptop gray color

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Compaq Laptop
Compaq Laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - IMAC 2008
IMAC 2008

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 43,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Hp 620 Laptop
Hp 620 Laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - GAMING CPU
GAMING CPU

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 58,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - I5 Dell Laptop
I5 Dell Laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Dell Inspiron N411z
Dell Inspiron N411z

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - MacBook pro retina
MacBook pro retina

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 150,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - I5 COMPUTER WITH 4GB/500GB/H61 CHIP
I5 COMPUTER WITH 4GB/500GB/H61 CHIP

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 26,750

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - I7 H55 CHIP GAMING 4GB/500GB COMPUTER
I7 H55 CHIP GAMING 4GB/500GB COMPUTER

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 34,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - CORE I3 2ND GEN FULL SET
CORE I3 2ND GEN FULL SET

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Toshiba core i3 laptop
Toshiba core i3 laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Core 2 Duo Pc
Core 2 Duo Pc

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Core I3 Hp Laptop
Core I3 Hp Laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Lenovo Thinkpad R400 Core 2 Duo
Lenovo Thinkpad R400 Core 2 Duo

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - computer
computer

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - HP Core 2 2GB/250GB/DVD RW LAPTOP
HP Core 2 2GB/250GB/DVD RW LAPTOP

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Apple i pad mini
Apple i pad mini

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Core2dou 3.0 full set
Core2dou 3.0 full set

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - core 2 duo
core 2 duo

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Dell Latitude E5530 Core i5
Dell Latitude E5530 Core i5

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - I3, 8th Gen Computer
I3, 8th Gen Computer

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 41,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - HP Core i5 3gen 4GB/320GB Laptop
HP Core i5 3gen 4GB/320GB Laptop

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 36,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Core2Duo i3 i5 i7 Gaming 3.0GHz Computer
Core2Duo i3 i5 i7 Gaming 3.0GHz Computer

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,900

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!