වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 874 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - HP i3 Laptop
HP i3 Laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Core i3 3rd Gen 3.3GHz PC
Core i3 3rd Gen 3.3GHz PC

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Core 2 duo CPU ( NEC Branded )
Core 2 duo CPU ( NEC Branded )

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 4,900

විනාඩි 28
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Core2 Duo / Quad Core Gaming
Core2 Duo / Quad Core Gaming

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,500

විනාඩි 32
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Hp Compag intel pentium 4 Desktop PC
Hp Compag intel pentium 4 Desktop PC

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 2,500

පැය 1 යි
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - i3 4th Gen 8GB Ram GTX VGA Gaming PC
i3 4th Gen 8GB Ram GTX VGA Gaming PC

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 47,900

පැය 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - HP Probook 6470b Core i3
HP Probook 6470b Core i3

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 31,500

පැය 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Samsung Galaxy Tab E
Samsung Galaxy Tab E

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

පැය 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Computer i3 4th Gen Full Set
Computer i3 4th Gen Full Set

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,500

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Gaming Rig!!!
Gaming Rig!!!

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 60,000

පැය 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - HP AMD - CORE i3 EQUAL =SUPER FAST=
HP AMD - CORE i3 EQUAL =SUPER FAST=

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,900

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - IPad 2 4G
IPad 2 4G

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

පැය 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Dell intel C2D 3.0GHz DDR3
Dell intel C2D 3.0GHz DDR3

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,500

පැය 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Acer Core i7 Computer Tower
Acer Core i7 Computer Tower

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,500

පැය 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - cor2 dou
cor2 dou

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,000

පැය 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - NEC Branded CPU & 17" LCD ( Core 2 Duo )
NEC Branded CPU & 17" LCD ( Core 2 Duo )

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 6,900

පැය 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Dell i3 7 Generation
Dell i3 7 Generation

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 60,000

පැය 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Dell Vostro 15
Dell Vostro 15

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 54,000

පැය 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Tab A6
Tab A6

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 26,500

පැය 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Asus Laptop
Asus Laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

පැය 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Samsung J Max
Samsung J Max

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,000

පැය 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - HP 3rd Gen I5
HP 3rd Gen I5

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - I5 4th gen 1TB hard 2GB vga dell laptop
I5 4th gen 1TB hard 2GB vga dell laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Mac Book Air11 Inch
Mac Book Air11 Inch

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 115,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Dell I3 Laptop
Dell I3 Laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 48,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Core i7 / 512GB Nvme Elitebook 840 G3
Core i7 / 512GB Nvme Elitebook 840 G3

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 78,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - i5 2nd Computer
i5 2nd Computer

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!