වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 831 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Core I3 3rd Gen 3.3 G Hz Pc
Core I3 3rd Gen 3.3 G Hz Pc

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 24,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - HP Laptop (NZ Bought)
HP Laptop (NZ Bought)

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 50,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Desktop Computer
Desktop Computer

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Desktop Computer
Desktop Computer

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Hp I5 5 Th Gen Laptop Computer
Hp I5 5 Th Gen Laptop Computer

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Desktop Computer
Desktop Computer

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 6,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Intel Core i3 Full Set Computer
Intel Core i3 Full Set Computer

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Desktop Pc
Desktop Pc

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Gaming Pc
Gaming Pc

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 100,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Core i3 3.20Ghz
Core i3 3.20Ghz

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Dell Core2 Duo 3.0 (DDR3 )
Dell Core2 Duo 3.0 (DDR3 )

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Dell Latitude E7240, I7 Laptop for Sale
Dell Latitude E7240, I7 Laptop for Sale

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 50,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - I5 5th Generation 12gb Ram 2 Gb Vga Amd and Intel Gd 5500 3.5gb
I5 5th Generation 12gb Ram 2 Gb Vga Amd and Intel Gd 5500 3.5gb

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Computer
Computer

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - I3 5th Gen Laptop
I3 5th Gen Laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - HP 450 G2 15.6 CORE I5 5TH LAPTOP
HP 450 G2 15.6 CORE I5 5TH LAPTOP

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Core I5 2 Nd Gen Full Set
Core I5 2 Nd Gen Full Set

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,900

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Core 2 Duo
Core 2 Duo

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Macbook Pro
Macbook Pro

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 60,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Lenovo Thinkpad L520 Core i5 Laptop
Lenovo Thinkpad L520 Core i5 Laptop

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 32,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Core i3- Satelight C50-A
Core i3- Satelight C50-A

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 24,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Core 2 Quad 2.40GHz (8 ram)
Core 2 Quad 2.40GHz (8 ram)

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 27,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - 3.0GHZ/2GB/250GB CORE2DUO COMPUTER USE
3.0GHZ/2GB/250GB CORE2DUO COMPUTER USE

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,900

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - I5 2 Nd Gen 4 Gb/320 Gb Computer with Gaming Casing
I5 2 Nd Gen 4 Gb/320 Gb Computer with Gaming Casing

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,900

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - I3 5th Generation
I3 5th Generation

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Dell Ddr3 C2 D 3.0 G Hz Pc
Dell Ddr3 C2 D 3.0 G Hz Pc

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Hp I5 5 Th Gen 15.6" 4 Gb/500 Gb Laptop
Hp I5 5 Th Gen 15.6" 4 Gb/500 Gb Laptop

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 44,500

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!