වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 866 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Lenovo C2D 3.0 Ghz, 2GB DDR3 Desktop
Lenovo C2D 3.0 Ghz, 2GB DDR3 Desktop

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 6,950

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - I3 laptop
I3 laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,000

පැය 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - G Touch Tab
G Touch Tab

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 3,800

පැය 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - SINGER X Series Laptop
SINGER X Series Laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

පැය 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Apple iPad
Apple iPad

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

පැය 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Core I3 HP PRO 3330 MT Computer
Core I3 HP PRO 3330 MT Computer

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,000

පැය 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - 3.0 Samsung Core 2 Duo Computer 2GB Ram
3.0 Samsung Core 2 Duo Computer 2GB Ram

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,000

පැය 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Core i3 3rd Gen Desktop Computer
Core i3 3rd Gen Desktop Computer

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,500

පැය 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - DUAL CORE 3RD GEN
DUAL CORE 3RD GEN

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,500

පැය 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - I3 Gaming pc /12GB ram/gtx graphics
I3 Gaming pc /12GB ram/gtx graphics

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 36,500

පැය 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Call touch c8i
Call touch c8i

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,000

පැය 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Asus 15 inch display laptop
Asus 15 inch display laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

පැය 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Toshiba gaming laptop
Toshiba gaming laptop

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 34,000

පැය 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Samsung tab 3V
Samsung tab 3V

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,000

පැය 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Computer i3 Core 2 Duo Full Set PC
Computer i3 Core 2 Duo Full Set PC

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,400

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Core 2 Duo Quad
Core 2 Duo Quad

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

පැය 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Apple ipad 4 celluler
Apple ipad 4 celluler

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 29,000

පැය 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Dell Core i5-PC
Dell Core i5-PC

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,000

පැය 11
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Acer Core i5 8th Gen Laptop
Acer Core i5 8th Gen Laptop

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 97,500

පැය 11
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Apple ipad mini 2
Apple ipad mini 2

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

පැය 11
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - LENOVO THINK CENTRE CORE I3 FULL SET
LENOVO THINK CENTRE CORE I3 FULL SET

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,500

පැය 12
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - I3 Gaming computer
I3 Gaming computer

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

පැය 12
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Gaming i5 Desktop PC With 4GB Ram
Gaming i5 Desktop PC With 4GB Ram

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,500

පැය 12
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Dell Core i3 7th Gen Laptop
Dell Core i3 7th Gen Laptop

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 68,500

පැය 13
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Acer Core i3 7th Gen Laptop
Acer Core i3 7th Gen Laptop

සාමාජිකයාගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 67,500

පැය 13
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-ගම්පහ - Lenovo S1 yoga i5
Lenovo S1 yoga i5

ගම්පහ, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 48,000

පැය 13

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!