වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 108 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Haier gaming tab
Haier gaming tab

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,000

විනාඩි 49
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - i3 Laptop
i3 Laptop

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

පැය 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Acer Laptop
Acer Laptop

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Core i7 3rd generation laptop (with Radeon 2GB VGA)
Core i7 3rd generation laptop (with Radeon 2GB VGA)

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 75,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - TOSHIBA I3 LAPTOP
TOSHIBA I3 LAPTOP

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 27,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Samsung dual core laptop
Samsung dual core laptop

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Computer
Computer

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - DELL i3 3rd Gen
DELL i3 3rd Gen

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Singer laptop
Singer laptop

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Dual Core machine
Dual Core machine

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 6,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Dell Laptop
Dell Laptop

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 42,500

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Hp Laptop
Hp Laptop

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,500

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Dell mini Laptop
Dell mini Laptop

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,500

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - I 6TH GEN PC
I 6TH GEN PC

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 49,900

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Galaxy Tab E
Galaxy Tab E

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,000

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Computer
Computer

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,000

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Samsung Core 2 Quad
Samsung Core 2 Quad

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Asus Laptop
Asus Laptop

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 32,000

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Samsung CPU
Samsung CPU

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 4,000

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Huawei MediaPad T3
Huawei MediaPad T3

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,000

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Apple iPad2 32GB gold
Apple iPad2 32GB gold

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - i5 6th Gen
i5 6th Gen

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 60,000

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - HP pavilion laptop
HP pavilion laptop

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 49,500

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Apple macbook Retina gold 12”
Apple macbook Retina gold 12”

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 60,000

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - 6TH GEN GAMING PC
6TH GEN GAMING PC

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,500

දින 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!