වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 125 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Core 2 duo pc 3.0
Core 2 duo pc 3.0

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - LG Desktop Computer
LG Desktop Computer

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Acer i3 Laptop
Acer i3 Laptop

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Huawei media pad T1
Huawei media pad T1

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - I5 7th gen
I5 7th gen

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Laptop
Laptop

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 26,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Core i5 7th Gen
Core i5 7th Gen

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 75,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Core 2 duo gaming
Core 2 duo gaming

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Dell i3 laptop
Dell i3 laptop

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - HP Notebook 15
HP Notebook 15

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 33,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - core 2 duo 3.2ghz
core 2 duo 3.2ghz

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Computer PC
Computer PC

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Huawei Media Pad T1 7.0 Tab
Huawei Media Pad T1 7.0 Tab

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,500

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Acer I5 Laptop
Acer I5 Laptop

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 58,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Toshiba laptop
Toshiba laptop

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Computer full set
Computer full set

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Samsung Tab
Samsung Tab

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 26,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Huwaei t1 7.0
Huwaei t1 7.0

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,500

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Dekstop Computer
Dekstop Computer

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Acer pro Laptop
Acer pro Laptop

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Dual-Core Computer
Dual-Core Computer

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - 4 gb ram...256 rom
4 gb ram...256 rom

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Gaming Laptop
Gaming Laptop

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - CTRONIQ ටැබ්ලට්
CTRONIQ ටැබ්ලට්

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 6,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - HP Core 2 Duo
HP Core 2 Duo

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,500

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!