වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 122 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාතර හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Toshiba Laptop
Toshiba Laptop

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Dell Mini Laptop
Dell Mini Laptop

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Dell Computer
Dell Computer

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Macbook Retina Gold 2015 12" ( Faulty Screen )
Macbook Retina Gold 2015 12" ( Faulty Screen )

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 100,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - DELL Latitude D630 Laptop
DELL Latitude D630 Laptop

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - HP Compaq 6910p For Parts
HP Compaq 6910p For Parts

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 5,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Hp Pavilion Dv7 Core I7 Laptop
Hp Pavilion Dv7 Core I7 Laptop

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Acer Mini Lap
Acer Mini Lap

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Samsung Tab A6
Samsung Tab A6

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Apple Ipad1 (1st Generation) 3G+Wifi
Apple Ipad1 (1st Generation) 3G+Wifi

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,500

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - AOC monitor
AOC monitor

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 5,500

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Core 2 Duo 1.86ghz
Core 2 Duo 1.86ghz

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,500

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Samsung Computer
Samsung Computer

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,500

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - 10.1 Tab Samsung
10.1 Tab Samsung

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Dell Inspiron N4010
Dell Inspiron N4010

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Hp Core I5 Laptop
Hp Core I5 Laptop

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Tab Galaxy 10.1
Tab Galaxy 10.1

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 24,000

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Core 2 Quad CPU
Core 2 Quad CPU

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,500

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Dell 8gb Ram Nvidia Vga Laptop
Dell 8gb Ram Nvidia Vga Laptop

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Dual Core 1.8 Ghz
Dual Core 1.8 Ghz

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 5,800

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Samsung Tab
Samsung Tab

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,000

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Xeon 12m Gaming PC
Xeon 12m Gaming PC

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,500

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Tablet 8GB
Tablet 8GB

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,500

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - Core 2 duo PC
Core 2 duo PC

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,000

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-මාතර - I3 4th gen
I3 4th gen

මාතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 31,000

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!