වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 106 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Huawei Mediapad
Huawei Mediapad

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

පැය 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - 1 Gb Ram 4gb Rom
1 Gb Ram 4gb Rom

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 4,500

පැය 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Nebula Tab
Nebula Tab

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 1,500

පැය 16
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Gaming pc i5 gtx 760
Gaming pc i5 gtx 760

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 46,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - dell i3 7th gen 8GB ram
dell i3 7th gen 8GB ram

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 49,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Cpu Desktop
Cpu Desktop

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 6,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - CORE 2 QUAD DDR3-2GB 300GB DVD PC
CORE 2 QUAD DDR3-2GB 300GB DVD PC

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - HP mini laptop
HP mini laptop

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,500

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Dell i3 laptop 8GB RAM
Dell i3 laptop 8GB RAM

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 49,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Laptop
Laptop

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Intel Core 2 Duo
Intel Core 2 Duo

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Touch Lap I5 8gb Ram 7gen
Touch Lap I5 8gb Ram 7gen

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 34,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - DELL NB 15
DELL NB 15

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 46,500

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Samsung galaxy tab A 6
Samsung galaxy tab A 6

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 38,000

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Acer Aspire
Acer Aspire

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - G Tablet Chinese
G Tablet Chinese

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 4,200

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Intel core2 duo
Intel core2 duo

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Apple iPad
Apple iPad

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,000

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - CORE i3-530 FULL SET PC
CORE i3-530 FULL SET PC

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,400

දින 12
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - CORE 2 DUO DDR3-2GB 200GB DVD PC
CORE 2 DUO DDR3-2GB 200GB DVD PC

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,000

දින 12
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - CORE i3-550/17" LCD FULL SET
CORE i3-550/17" LCD FULL SET

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,400

දින 12
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - CORE 2 DUO 4GB 200GB DVD
CORE 2 DUO 4GB 200GB DVD

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 5,250

දින 12
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Samsung Tab 4
Samsung Tab 4

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

දින 13
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - iPad Mini 3 16gb Wifi
iPad Mini 3 16gb Wifi

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

දින 13
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Laptop
Laptop

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

දින 13

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!