වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 168 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Dell I5 inspiron 3000 series
Dell I5 inspiron 3000 series

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 42,000

පැය 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Core 2 duo 3.0 4GB ram with 500gb hard
Core 2 duo 3.0 4GB ram with 500gb hard

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Core i3-540 2GB 250GB DVD Writer PC
Core i3-540 2GB 250GB DVD Writer PC

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Core 2 Duo 2.93GHz 200GB DVD Computer
Core 2 Duo 2.93GHz 200GB DVD Computer

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 6,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Core 2 Quad Q6600 [8M] Gaming Computer
Core 2 Quad Q6600 [8M] Gaming Computer

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Core i3 4GB 320GB GT630 DVD RW Computer
Core i3 4GB 320GB GT630 DVD RW Computer

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,300

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Dell 7th Gen i3/ New/ 1TB/ 4GB
Dell 7th Gen i3/ New/ 1TB/ 4GB

සාමාජිකයාරත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Acer 7th Gen i5/ 1TB/ 8GB/ Nvidea 2GB/ Full HD
Acer 7th Gen i5/ 1TB/ 8GB/ Nvidea 2GB/ Full HD

සාමාජිකයාරත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 76,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - "HP Laptop"
"HP Laptop"

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 43,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - HP Laptop
HP Laptop

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 42,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Dell 7th Gen i3/New/ 1TB/ 4GB
Dell 7th Gen i3/New/ 1TB/ 4GB

සාමාජිකයාරත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 54,999

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - CORE i3-2100 4GB 320GB 1GB-VGA DVDRW PC
CORE i3-2100 4GB 320GB 1GB-VGA DVDRW PC

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,300

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Dell 7th Gen Vostro i3/ New/ 1TB/ 4GB
Dell 7th Gen Vostro i3/ New/ 1TB/ 4GB

සාමාජිකයාරත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 54,895

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Acer 7th Gen i5/ 1TB/ 8GB RAM/ Nvidea 2GB VGA
Acer 7th Gen i5/ 1TB/ 8GB RAM/ Nvidea 2GB VGA

සාමාජිකයාරත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 75,899

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Acer 6th Gen i3/ New/ 1TB/ 6GB RAM
Acer 6th Gen i3/ New/ 1TB/ 6GB RAM

සාමාජිකයාරත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 52,889

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - HP i3/ 7th Gen/ 1TB/ 4GB/ Radeon R5 2GB/ New
HP i3/ 7th Gen/ 1TB/ 4GB/ Radeon R5 2GB/ New

සාමාජිකයාරත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 57,499

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Dell Inspiron 5559 i7
Dell Inspiron 5559 i7

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 80,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - HP 8th Gen Gaming Lap/ AMD/ 1TB/ 4GB/ New
HP 8th Gen Gaming Lap/ AMD/ 1TB/ 4GB/ New

සාමාජිකයාරත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 51,990

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Acer 6th Gen i3/ 1TB/ 6GB RAM/ New
Acer 6th Gen i3/ 1TB/ 6GB RAM/ New

සාමාජිකයාරත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 52,899

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Dell i3/ 7th Gen Vostro/ 1TB/ 4GB/ New
Dell i3/ 7th Gen Vostro/ 1TB/ 4GB/ New

සාමාජිකයාරත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 54,899

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Gaming Computer Cor I5
Gaming Computer Cor I5

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - HP 8th Gen AMD/ 1TB/ 4GB/ AMD Graphics/ New
HP 8th Gen AMD/ 1TB/ 4GB/ AMD Graphics/ New

සාමාජිකයාරත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 49,989

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Dell 7th Gen i3/ 1TB/ 4GB/ New
Dell 7th Gen i3/ 1TB/ 4GB/ New

සාමාජිකයාරත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 54,989

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Acer 7th Gen i5/ 1TB/ 8GB RAM/ Nvidea 2GB/ New
Acer 7th Gen i5/ 1TB/ 8GB RAM/ Nvidea 2GB/ New

සාමාජිකයාරත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 75,900

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Core i5 2nd Generation Gaming Computer
Core i5 2nd Generation Gaming Computer

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 33,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!