වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 155 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Lenovo Core 2 Duo Business Pc
Lenovo Core 2 Duo Business Pc

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,300

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - EVENT e303 teb
EVENT e303 teb

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Hp compiuter
Hp compiuter

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 3,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - IPad mini
IPad mini

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Ipad 2 Cellur
Ipad 2 Cellur

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - B150/I5 6 Gen/8GB Hyprex/Honar DX
B150/I5 6 Gen/8GB Hyprex/Honar DX

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 60,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - T17.0
T17.0

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Samsung galaxy Tab4
Samsung galaxy Tab4

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Desktop Computer
Desktop Computer

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Delux CPU
Delux CPU

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - CORE i7-870/H55/1GB/4GB/500GB PC
CORE i7-870/H55/1GB/4GB/500GB PC

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 27,750

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - J Max Tab
J Max Tab

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Lenovo Core 2 Duo Business Pc
Lenovo Core 2 Duo Business Pc

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,300

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Intel Gaming PC
Intel Gaming PC

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 120,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Gaming PC
Gaming PC

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 120,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Acer laptop
Acer laptop

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Gaming PC Core 2 duo
Gaming PC Core 2 duo

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,500

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Gaming PC
Gaming PC

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Laptop+tablet
Laptop+tablet

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Desktop pc
Desktop pc

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - HP laptop Display not working
HP laptop Display not working

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,500

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Singer duo laptop
Singer duo laptop

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 24,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Samsung laptop
Samsung laptop

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 24,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - I5 Gaming computer
I5 Gaming computer

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Black Acer Laptop
Black Acer Laptop

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Computer CPU
Computer CPU

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 4,800

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!