වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 110 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Samsung Core i7
Samsung Core i7

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 44,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Brand-new Acer 7th Gen i5
Brand-new Acer 7th Gen i5

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 77,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - 10" screen size tab
10" screen size tab

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,000

පැය 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Huawei Tab
Huawei Tab

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Huawei MediaPad T1
Huawei MediaPad T1

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - GAMING pc
GAMING pc

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Apple iPad Mini 16gb WIFI
Apple iPad Mini 16gb WIFI

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Acer aspire switch 10 touch
Acer aspire switch 10 touch

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 32,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Lenovo Laptop
Lenovo Laptop

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Core 2 Duo PC
Core 2 Duo PC

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Huion 420 Graphic Tablet
Huion 420 Graphic Tablet

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 3,500

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Samsung galaxy w
Samsung galaxy w

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,500

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Desktop computer core 2 duo
Desktop computer core 2 duo

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 6,500

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Dell I3 Laptop (2nd gen)
Dell I3 Laptop (2nd gen)

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 27,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Ipad air 2 cellular wifi 32gb silver
Ipad air 2 cellular wifi 32gb silver

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 50,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - HP Mini Laptop
HP Mini Laptop

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Brand-new Dell 5th Gen i3
Brand-new Dell 5th Gen i3

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 52,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Brand-new Acer 7th Gen i5
Brand-new Acer 7th Gen i5

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 77,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Samsung Core i7
Samsung Core i7

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 44,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - GIGABYTE PC
GIGABYTE PC

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - HP 2000 Notebook
HP 2000 Notebook

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 29,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Lenovo tab
Lenovo tab

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,500

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Dell Laptop
Dell Laptop

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Computer intel R I3
Computer intel R I3

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 50,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Dell Pentium
Dell Pentium

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - I5 4th gen desktop with full set
I5 4th gen desktop with full set

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Core i5
Core i5

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 47,000

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!