වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 133 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

රත්නපුර හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Gaming Pc
Gaming Pc

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

පැය 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Ram1gb stroge16gb
Ram1gb stroge16gb

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

පැය 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Lenovo A3000 tab
Lenovo A3000 tab

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

පැය 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Lenovo Tab
Lenovo Tab

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

පැය 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - HP Pavilion i5 i7 Generation Brand New
HP Pavilion i5 i7 Generation Brand New

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

පැය 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Amd dual core
Amd dual core

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Computer Full Set For Sale
Computer Full Set For Sale

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - HP i3 7th Gen
HP i3 7th Gen

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 47,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Core 2 Duo Computer 3.00 Ghz Speed
Core 2 Duo Computer 3.00 Ghz Speed

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 6,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Samsung pc
Samsung pc

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Quard core gaming pc
Quard core gaming pc

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Tablet
Tablet

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Samsung tab3v ex or sale
Samsung tab3v ex or sale

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - ex or sell
ex or sell

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,500

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Etel tab
Etel tab

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - HP i5 8th gen Brand New
HP i5 8th gen Brand New

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 98,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Desktop Computer
Desktop Computer

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,500

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Huawei t2 7.0 ( gold)
Huawei t2 7.0 ( gold)

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,500

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - P4 computer
P4 computer

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 2,000

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Pentium 4 CPU
Pentium 4 CPU

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 5,000

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Dell Optiplex 755
Dell Optiplex 755

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,000

දින 11
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Intel inside
Intel inside

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 6,500

දින 11
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Singer Laptop
Singer Laptop

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

දින 11
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - HP i5 laptop
HP i5 laptop

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 65,000

දින 12
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-රත්නපුර - Enet tablet
Enet tablet

රත්නපුර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,000

දින 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!