වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 113 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

යාපනය හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - HP Laptop
HP Laptop

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 27,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - S-COLOR Tablet pc
S-COLOR Tablet pc

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Lenovo I7 Laptop
Lenovo I7 Laptop

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 38,000

විනාඩි 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - HP Laptop
HP Laptop

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Lenovo i5 SSD Laptop
Lenovo i5 SSD Laptop

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 38,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Asus i7 Laptop
Asus i7 Laptop

සාමාජිකයායාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 32,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Packard Bell All in one Computer
Packard Bell All in one Computer

සාමාජිකයායාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 33,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - i3 Computer full set
i3 Computer full set

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,800

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - 6Gen Gaming i5 Cpu & 8GB,1TB
6Gen Gaming i5 Cpu & 8GB,1TB

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 65,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Hp i3 intel,black color
Hp i3 intel,black color

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - All in one computer
All in one computer

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Samsung laptop
Samsung laptop

සාමාජිකයායාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 24,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Dell branded laptop
Dell branded laptop

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,500

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Toshiba Satellite A350
Toshiba Satellite A350

සාමාජිකයායාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Toshiba Satellite Pro L300
Toshiba Satellite Pro L300

සාමාජිකයායාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Hp computer Dual- Core
Hp computer Dual- Core

සාමාජිකයායාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Hp i3 laptop
Hp i3 laptop

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 63,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - HP Laptop
HP Laptop

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 38,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - HP Laptop
HP Laptop

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 27,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Used Laptop
Used Laptop

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - S-COLOR Tablet pc
S-COLOR Tablet pc

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,500

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Desktop Computer Full Set
Desktop Computer Full Set

සාමාජිකයායාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,500

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Dell optiplex 755
Dell optiplex 755

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Lenovo stylish 17" laptop
Lenovo stylish 17" laptop

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 34,000

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - HP i3 laptop
HP i3 laptop

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 48,000

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - External dvd/cd usb 2.0 optical drive
External dvd/cd usb 2.0 optical drive

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 3,000

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - i3 3rd Gen Computer Fell Set
i3 3rd Gen Computer Fell Set

සාමාජිකයායාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 26,000

දින 9

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!