වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 83 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

යාපනය හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Lenovo Tablet
Lenovo Tablet

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 3,500

පැය 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - dell desktop pc
dell desktop pc

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Toshiba Laptop
Toshiba Laptop

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 46,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Dell Inspiron 15
Dell Inspiron 15

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 24,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Viewsonic
Viewsonic

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Computer
Computer

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,500

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Tablet Pc Full Set Box
Tablet Pc Full Set Box

සාමාජිකයායාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,499

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Intel pc
Intel pc

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Vga Card 210
Vga Card 210

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 4,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Windows Tab Black
Windows Tab Black

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,500

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Toshiba Laptop
Toshiba Laptop

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,500

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - I Pad Air 2
I Pad Air 2

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 65,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - i3 laptop
i3 laptop

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 29,000

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - TG computer
TG computer

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 3,500

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - DELL I3 8th Gen
DELL I3 8th Gen

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 75,000

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - E-Wis Mini Laptop
E-Wis Mini Laptop

සාමාජිකයායාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,500

දින 13
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Samsung I5 Laptop
Samsung I5 Laptop

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 32,000

දින 13
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Tablet
Tablet

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,000

දින 13
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Samsung Galaxy J Max (black)
Samsung Galaxy J Max (black)

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

දින 13
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Black N15C4
Black N15C4

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

දින 14
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Acer laptop
Acer laptop

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,000

දින 14
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Hp i3 Laptop Probook
Hp i3 Laptop Probook

සාමාජිකයායාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,500

දින 14
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Hp Mini Laptop
Hp Mini Laptop

සාමාජිකයායාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,500

දින 14
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - TG Computer
TG Computer

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 4,000

දින 14
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Lenovo Lap
Lenovo Lap

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

දින 15

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!