වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 84 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

යාපනය හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - HP-i7 Laptop
HP-i7 Laptop

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 36,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Black colour .1000 hard disk. 4G rum
Black colour .1000 hard disk. 4G rum

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - HP laptop
HP laptop

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Dual core pc full set
Dual core pc full set

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Asus Mini Laptop
Asus Mini Laptop

සාමාජිකයායාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - HP Pavilion DV5 Laptop
HP Pavilion DV5 Laptop

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Samsung lap
Samsung lap

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - 4Gen i5 Editing&Gaming CPU & 8GB ,1TB
4Gen i5 Editing&Gaming CPU & 8GB ,1TB

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 52,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - I3 gaming cpu only
I3 gaming cpu only

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 33,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Laptop
Laptop

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,500

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Toshiba Core 2 Duo Laptop
Toshiba Core 2 Duo Laptop

සාමාජිකයායාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Computer full set Core i3
Computer full set Core i3

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 39,600

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - hp i5 laptop
hp i5 laptop

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 38,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - I3 Lenovo laptop
I3 Lenovo laptop

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,500

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - i3 gaming pc
i3 gaming pc

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 50,000

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Laptop
Laptop

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,000

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - ASUS DESKTOP PC FULL SET
ASUS DESKTOP PC FULL SET

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 43,000

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Hp navy Laptop
Hp navy Laptop

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 5,000

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Core2 duo pc
Core2 duo pc

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - HP laptop
HP laptop

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Acer laptop
Acer laptop

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,000

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Asus laptop
Asus laptop

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 48,000

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Intel® Core™ i5 Laptop
Intel® Core™ i5 Laptop

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 27,000

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Hp Pro Book i7 Laptop
Hp Pro Book i7 Laptop

සාමාජිකයායාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 34,000

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Toshiba intel Lap
Toshiba intel Lap

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

දින 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!