වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 81 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

යාපනය හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Fujitsu laptop
Fujitsu laptop

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - HP Laptop
HP Laptop

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 60,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Core 2 duo full set
Core 2 duo full set

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Lenovo laptop
Lenovo laptop

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Samsung tab A6 white
Samsung tab A6 white

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 57,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Dell Latitude E6400
Dell Latitude E6400

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Acer Laptop
Acer Laptop

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - HP i3 6th generation
HP i3 6th generation

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 42,500

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Tablet
Tablet

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - HP Elitebook 2540p
HP Elitebook 2540p

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Asus I5
Asus I5

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 42,500

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - SEAL PACK
SEAL PACK

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 95,000

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Samsung Tap E For Sales
Samsung Tap E For Sales

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 26,500

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Apple ipad
Apple ipad

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,000

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Apple Mackbook pro-mid 2010
Apple Mackbook pro-mid 2010

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Mini pc
Mini pc

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - MacBook Pro 13" late 2011
MacBook Pro 13" late 2011

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 75,000

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Tab 3 16gb Wifi
Tab 3 16gb Wifi

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

දින 12
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - I pad Pro Cellular
I pad Pro Cellular

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 95,000

දින 13
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Acer computer
Acer computer

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,000

දින 13
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - jaffna
jaffna

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

දින 13
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Ipad Pro
Ipad Pro

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 78,000

දින 14
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Samsung Tab 4
Samsung Tab 4

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 14
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Asus i5 laptop
Asus i5 laptop

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

දින 15
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Dell laptop
Dell laptop

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 58,000

දින 16

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!