වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 75 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

යාපනය හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Core i5 Computer 3Gen
Core i5 Computer 3Gen

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,000

පැය 11
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - HP Branded CPU Only
HP Branded CPU Only

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,100

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Hp Branded CPU only
Hp Branded CPU only

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - i3 4th Gen System Only
i3 4th Gen System Only

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Tablet
Tablet

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,500

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Huawei Mediapad M 2 10.1
Huawei Mediapad M 2 10.1

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 29,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Dell Laptop Mint Condition
Dell Laptop Mint Condition

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,950

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - I3 8th Gen Hp Laptop
I3 8th Gen Hp Laptop

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 78,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Ipad 2
Ipad 2

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,500

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - iLife ZED Air Laptop
iLife ZED Air Laptop

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 32,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - i3 pc full set
i3 pc full set

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Hp Laptop
Hp Laptop

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 59,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Core2Duo Pc/2GB/500GB
Core2Duo Pc/2GB/500GB

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,500

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - i7 Hp Laptop
i7 Hp Laptop

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 32,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Intel i5 7th Gen PC
Intel i5 7th Gen PC

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 78,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Acer i5 laptop
Acer i5 laptop

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 59,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Acer Laptop
Acer Laptop

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,000

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Dell I3 Laptop
Dell I3 Laptop

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 52,000

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - APPLE MACBOOK AIR
APPLE MACBOOK AIR

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 120,000

දින 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Toshiba Satellite 15.6 LED Display
Toshiba Satellite 15.6 LED Display

සාමාජිකයායාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 26,000

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Samsung Tab 3
Samsung Tab 3

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,500

දින 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Lenovo Miix 320
Lenovo Miix 320

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - HP Touch smart PC All in one with TV
HP Touch smart PC All in one with TV

සාමාජිකයායාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - Hp i7 Laptop
Hp i7 Laptop

යාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 36,000

දින 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-යාපනය - I5 Desktop Computer
I5 Desktop Computer

සාමාජිකයායාපනය, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,500

දින 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!