වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 406 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - DC7900-hp Core2Duo 3Ghz slim tower
DC7900-hp Core2Duo 3Ghz slim tower

සාමාජිකයානුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 5,990

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Dell Laptop - Touch
Dell Laptop - Touch

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Dell i7 7th gen
Dell i7 7th gen

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 70,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Asus i3
Asus i3

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Quat Core 2 Dou Dell Pc
Quat Core 2 Dou Dell Pc

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 6,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Inspiron 15 3000 Series
Inspiron 15 3000 Series

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 38,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Samsung J Max Tablet 64GB SD
Samsung J Max Tablet 64GB SD

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - HP - Notebook
HP - Notebook

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 70,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - E - Tel Q20 Tablet
E - Tel Q20 Tablet

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Singer Duo Notebook 2 in 1
Singer Duo Notebook 2 in 1

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Hp Tablet
Hp Tablet

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - INTEL CORE i5 3.2GHZ
INTEL CORE i5 3.2GHZ

සාමාජිකයානුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Intel Pentium CPU N3710
Intel Pentium CPU N3710

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Core2dou
Core2dou

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - I5 2nd gen pc
I5 2nd gen pc

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 42,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Samsung Laptop
Samsung Laptop

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Samsung Atom 2GB
Samsung Atom 2GB

සාමාජිකයානුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Hp Intel Core i3 7th Gen
Hp Intel Core i3 7th Gen

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 43,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - I5 7th gen High End PC
I5 7th gen High End PC

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 240,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Maxmo laptop
Maxmo laptop

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Dual Core
Dual Core

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Pentium 4 cpu
Pentium 4 cpu

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 5,500

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Haire Tablet
Haire Tablet

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Apple iPad
Apple iPad

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Core 2 duo 3.00 full set
Core 2 duo 3.00 full set

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,500

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - I pad pro 12.9 2017
I pad pro 12.9 2017

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 105,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - I7 high end gaming pc
I7 high end gaming pc

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 83,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!