වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 481 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - INTEL CORE I5 /4GB /500GB
INTEL CORE I5 /4GB /500GB

සාමාජිකයානුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Core i3 laptop
Core i3 laptop

සාමාජිකයානුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,400

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Hp Envy M6 Touch 12 Gb Ram
Hp Envy M6 Touch 12 Gb Ram

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 63,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Core i5 6th-gen 4gb
Core i5 6th-gen 4gb

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 62,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - samasung core 2 dou
samasung core 2 dou

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - DELL CORE I5 LAPTOP
DELL CORE I5 LAPTOP

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,999

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Dell i3 7th generation
Dell i3 7th generation

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 47,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Apple Mackbook Pro 13”
Apple Mackbook Pro 13”

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 145,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - P4 290 Rom 1gb Ram 256 Vga
P4 290 Rom 1gb Ram 256 Vga

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - M91p-Origilal USA Lenvo core i5 /4GB
M91p-Origilal USA Lenvo core i5 /4GB

සාමාජිකයානුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,900

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - CORE i5 1TB Hard/ 8GB Ram/ 2GB VGA PC
CORE i5 1TB Hard/ 8GB Ram/ 2GB VGA PC

සාමාජිකයානුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Huawei tablet
Huawei tablet

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - ACER CORE I3 7GEN
ACER CORE I3 7GEN

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 37,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Original Branded hp Gen2-Hp core i5 | Slim
Original Branded hp Gen2-Hp core i5 | Slim

සාමාජිකයානුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 23,900

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - DELL CORE I3 LAPTOP
DELL CORE I3 LAPTOP

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 31,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Asus gaming laptop
Asus gaming laptop

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 110,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - MSI Gaming Laptop GTX 960M
MSI Gaming Laptop GTX 960M

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 79,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Intel Core 2 Quad 8GB Ram| Gtx 660 2Gb VGA
Intel Core 2 Quad 8GB Ram| Gtx 660 2Gb VGA

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 38,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Asus pc i 3
Asus pc i 3

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - ACER CORE i5 6th gen/ 1TB
ACER CORE i5 6th gen/ 1TB

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 48,000

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Toshiba dual core laptop
Toshiba dual core laptop

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - i7 2600K 8M 3.8GHZ/8GB GAMING
i7 2600K 8M 3.8GHZ/8GB GAMING

සාමාජිකයානුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,900

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - I5 3rd gen (gaming plus)
I5 3rd gen (gaming plus)

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 52,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Xi3 mini computer
Xi3 mini computer

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Hp i7 7gen Gaming Laptop(4GB 940MX VGA)
Hp i7 7gen Gaming Laptop(4GB 940MX VGA)

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 120,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Dell Laptop
Dell Laptop

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 29,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Core 2 duo gaming pc
Core 2 duo gaming pc

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,499

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!