වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 347 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - LENOVO i7 GTX950M 12GB DDR4 FULL HD
LENOVO i7 GTX950M 12GB DDR4 FULL HD

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 75,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - HP CO 2 DO 500GB/ 4GB/ 2GB VGA PC
HP CO 2 DO 500GB/ 4GB/ 2GB VGA PC

සාමාජිකයානුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 5,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Alienware 17 R3 Intel Core i7-6820HK
Alienware 17 R3 Intel Core i7-6820HK

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 200,000

පැය 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Core 2 duo e8400/6gb/250gb /Gtx 560ti
Core 2 duo e8400/6gb/250gb /Gtx 560ti

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,500

පැය 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - I5 7thgen gaming pc
I5 7thgen gaming pc

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 52,000

පැය 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Apple iPad Pro 12.9 2nd generation 2017
Apple iPad Pro 12.9 2nd generation 2017

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 85,000

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Apple iPad MC823II
Apple iPad MC823II

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,500

පැය 14
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - 3g Tab
3g Tab

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 5,700

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - HP CO 2 DO 500GB/ 4GB/ 2GB VGA PC
HP CO 2 DO 500GB/ 4GB/ 2GB VGA PC

සාමාජිකයානුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 5,500

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - I7 7th gen Laptop
I7 7th gen Laptop

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 72,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - 2 Desktop Computers
2 Desktop Computers

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Asus Vivobook i5 Laptop
Asus Vivobook i5 Laptop

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 90,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Huawei mediapad 7
Huawei mediapad 7

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Gaming computer
Gaming computer

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 35,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Zed Air Laptop
Zed Air Laptop

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Hp lap top
Hp lap top

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - CORE 2 QUAD 8M
CORE 2 QUAD 8M

සාමාජිකයානුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Lenovo core i3 laptop- 4th gen
Lenovo core i3 laptop- 4th gen

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Intel Core 2 Duo PC
Intel Core 2 Duo PC

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - I Pad
I Pad

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Apple Macbook Air
Apple Macbook Air

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 90,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Dual Core Computer
Dual Core Computer

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 24,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Hp i7 4th gen Laptop
Hp i7 4th gen Laptop

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 61,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Dell i3 5th 4GB ram 15'
Dell i3 5th 4GB ram 15'

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 33,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - BRANDED HP I5 PC
BRANDED HP I5 PC

සාමාජිකයානුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,500

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Ipad Air 2
Ipad Air 2

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 41,500

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - CORE I5 GAMING PC
CORE I5 GAMING PC

සාමාජිකයානුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 26,500

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!