වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 330 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - APPLE iPAD PRO 10.5 2017. 4G LTE
APPLE iPAD PRO 10.5 2017. 4G LTE

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 100,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Slim TowerHp Cor2Du 3Ghz/2G/250G-USA
Slim TowerHp Cor2Du 3Ghz/2G/250G-USA

සාමාජිකයානුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Samsung PC
Samsung PC

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,000

පැය 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - i5 3RD HIGH END GAMING Pc
i5 3RD HIGH END GAMING Pc

සාමාජිකයානුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 46,900

පැය 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - i3 Gaming PC
i3 Gaming PC

සාමාජිකයානුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,900

පැය 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - i5 GAMING PC
i5 GAMING PC

සාමාජිකයානුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 43,800

පැය 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Pc gamin
Pc gamin

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,500

පැය 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Samsung J MAX TAB
Samsung J MAX TAB

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,500

පැය 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Apple imac G5
Apple imac G5

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,500

පැය 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Desktop i5 3.2GHZ/4GB/1GB VGA
Desktop i5 3.2GHZ/4GB/1GB VGA

සාමාජිකයානුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,900

පැය 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - 7Gen i3 4g/1TB/1G VGA
7Gen i3 4g/1TB/1G VGA

සාමාජිකයානුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 37,500

පැය 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - WINDOWS 10 TAB
WINDOWS 10 TAB

සාමාජිකයානුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,000

පැය 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Desktop computer core 2duo
Desktop computer core 2duo

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,500

පැය 11
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Dell I3
Dell I3

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

පැය 12
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Used PC
Used PC

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Lenovo core2duo
Lenovo core2duo

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,700

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - HP Laptop
HP Laptop

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 68,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Laptop
Laptop

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 69,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - HP Laptop
HP Laptop

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Samsung Laptop
Samsung Laptop

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Lenovo Core i3 2nd Gen
Lenovo Core i3 2nd Gen

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - 10' 4G 4GB+64GB Dual Sim Tablet
10' 4G 4GB+64GB Dual Sim Tablet

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,450

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Mini 4G
Mini 4G

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Sony dualcore laptop
Sony dualcore laptop

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,700

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - HP CO 2 DO 500GB/4GB/3.0GZ PC
HP CO 2 DO 500GB/4GB/3.0GZ PC

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Dell Venue 8 Pro
Dell Venue 8 Pro

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Samsung j max tab
Samsung j max tab

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!