වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 641 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Core i5 PC
Core i5 PC

සාමාජිකයානුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Core I5 (8 M) 1 Tb / 8 Gb
Core I5 (8 M) 1 Tb / 8 Gb

සාමාජිකයානුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Core 2 Quad Pc
Core 2 Quad Pc

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,000

විනාඩි 43
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Usb 3.0/ Core i5 (8M) 500GB/ 4GB/ Gaming Vga
Usb 3.0/ Core i5 (8M) 500GB/ 4GB/ Gaming Vga

සාමාජිකයානුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,900

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Core I7 1 Tb Hard/ 16 Gb Ram/ Gtx 960 Vga
Core I7 1 Tb Hard/ 16 Gb Ram/ Gtx 960 Vga

සාමාජිකයානුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 57,900

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Video Editing Gaming Cpu Core I7
Video Editing Gaming Cpu Core I7

සාමාජිකයානුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 57,900

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - CORE i7 1TB Hard/ 16GB Ram/ Gaming VGA
CORE i7 1TB Hard/ 16GB Ram/ Gaming VGA

සාමාජිකයානුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 34,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - CORE i7 500GB/ 4GB/ GAMING VGA
CORE i7 500GB/ 4GB/ GAMING VGA

සාමාජිකයානුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 27,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Dell All In One Pc 23"
Dell All In One Pc 23"

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 46,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Sony Tab 32GB
Sony Tab 32GB

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,900

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Dell i3 7th gen
Dell i3 7th gen

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 41,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Lenovo
Lenovo

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - HP 2000 - 2302TU
HP 2000 - 2302TU

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 38,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Core I5
Core I5

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Dell Laptop
Dell Laptop

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Core I5 Desktop ( Full Set )
Core I5 Desktop ( Full Set )

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - High Performance Co 2 Do 1TB/ 4GB
High Performance Co 2 Do 1TB/ 4GB

සාමාජිකයානුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - CO 2 DO NEW MODEL 500GB/ 4GB
CO 2 DO NEW MODEL 500GB/ 4GB

සාමාජිකයානුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - CORE 2 DUO CPU FOR Graphic Designing
CORE 2 DUO CPU FOR Graphic Designing

සාමාජිකයානුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Core 2 Duo Cpu 320GB/ 4GB
Core 2 Duo Cpu 320GB/ 4GB

සාමාජිකයානුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,300

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Core 2 Cpu 500GB/ 4GB/ 2GB VGA
Core 2 Cpu 500GB/ 4GB/ 2GB VGA

සාමාජිකයානුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,999

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - APPLE iPAD pro 12.9 4G 128GB
APPLE iPAD pro 12.9 4G 128GB

නුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 85,000

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Core i5 3RD GEN. 500GB/ 4GB CPU
Core i5 3RD GEN. 500GB/ 4GB CPU

සාමාජිකයානුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,900

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Core i5 4TH GEN. 1TB/ 8GB CPU
Core i5 4TH GEN. 1TB/ 8GB CPU

සාමාජිකයානුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 31,900

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - Core i3 320GB/ 512MB VGA/ 4GB Ram
Core i3 320GB/ 512MB VGA/ 4GB Ram

සාමාජිකයානුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,300

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - GTX 560 VGA -Core i3 500GB/ 4GB
GTX 560 VGA -Core i3 500GB/ 4GB

සාමාජිකයානුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,300

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-නුවර - USB 3.0/ Core i3 500GB/ 4GB/ Gaming VGA
USB 3.0/ Core i3 500GB/ 4GB/ Gaming VGA

සාමාජිකයානුවර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,300

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!