වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 243 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Heair 8' Tablet B/N
Heair 8' Tablet B/N

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - LG Desktop
LG Desktop

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,000

පැය 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - HP Laptop
HP Laptop

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 55,000

පැය 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Dell core I 3
Dell core I 3

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 37,000

පැය 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Android Tablet M7072G
Android Tablet M7072G

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 1,500

පැය 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Tablet Android
Tablet Android

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 1,500

පැය 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Singer duo laptop
Singer duo laptop

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

පැය 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Hp Intel inside
Hp Intel inside

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

පැය 12
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - SONY TOUCH FLIP LAP (8GB/500GB)
SONY TOUCH FLIP LAP (8GB/500GB)

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 70,000

පැය 13
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Samsung pc
Samsung pc

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Hp Lv1911 dual core
Hp Lv1911 dual core

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Intel core i3 CPU
Intel core i3 CPU

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Computer....
Computer....

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Desktop computer
Desktop computer

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Asus Core i3 Laptop
Asus Core i3 Laptop

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 44,900

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - ALCATEL 7 inch TAB
ALCATEL 7 inch TAB

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,500

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Core 2 duo Desktop Computer
Core 2 duo Desktop Computer

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - I5 4th Gen Laptop
I5 4th Gen Laptop

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Acer Brand new i5 8th gen lap
Acer Brand new i5 8th gen lap

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 89,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Huawei T1
Huawei T1

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Laptop i7 Black
Laptop i7 Black

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Samsung tab e
Samsung tab e

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Dialog Tab 3
Dialog Tab 3

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,500

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Core i3
Core i3

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,990

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Asus I5 4th Gen Laptop
Asus I5 4th Gen Laptop

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - asus tab for sale
asus tab for sale

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,000

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!