වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 236 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - i5- 4210U CPU
i5- 4210U CPU

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 52,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - E2180 Desktop
E2180 Desktop

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Gigabyte Laptop
Gigabyte Laptop

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Blackberry play book
Blackberry play book

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Samsung galaxy tab 3 lite
Samsung galaxy tab 3 lite

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - DELL LAPTOP i3 3RD GEN (750GB/4GB)
DELL LAPTOP i3 3RD GEN (750GB/4GB)

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 27,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - IBM Computer
IBM Computer

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 6,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Apple MacBook
Apple MacBook

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,999

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - I5 Gamming pc
I5 Gamming pc

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Thinkpad T430s laptop
Thinkpad T430s laptop

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 24,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Computer
Computer

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - I Pad Air 64gb
I Pad Air 64gb

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 38,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Core 2 duo pc
Core 2 duo pc

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Fullset Computer
Fullset Computer

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 6,500

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Lenovo Thinkpad
Lenovo Thinkpad

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Dell Laptop
Dell Laptop

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Acer E15 I5 8th Gen 4gb Ram 2gb Vga
Acer E15 I5 8th Gen 4gb Ram 2gb Vga

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 69,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Desktop PC
Desktop PC

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 4,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - ipad 1 32gb
ipad 1 32gb

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - HP stream book laptop
HP stream book laptop

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Note book lap
Note book lap

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Core 2 2gb 320gb pc
Core 2 2gb 320gb pc

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 4,750

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - DELL i3-7100 4GB ITB - BRAND NEW
DELL i3-7100 4GB ITB - BRAND NEW

සාමාජිකයාකළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 67,500

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Hp laptop
Hp laptop

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 32,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Dell 4 GB Ram
Dell 4 GB Ram

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,500

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!