වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 267 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Computer for sale
Computer for sale

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,000

විනාඩි 40
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - DELL CORE 2 DUO
DELL CORE 2 DUO

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 19,500

පැය 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Laptop Ipex
Laptop Ipex

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

පැය 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Haier Tablet
Haier Tablet

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,500

පැය 8
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Laptop
Laptop

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 150,000

පැය 9
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Asus ROG 553VD
Asus ROG 553VD

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 155,000

පැය 10
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Core i3 Laptop
Core i3 Laptop

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 9,900

පැය 11
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Lenvo tab
Lenvo tab

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Tablet
Tablet

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - 3rd gen PC
3rd gen PC

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 53,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - HP i5 VGA 7th gen Laptop
HP i5 VGA 7th gen Laptop

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 60,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Core 2 duo computer
Core 2 duo computer

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 8,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Intel core 2 duo
Intel core 2 duo

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Core i5 1tb 2gb vga
Core i5 1tb 2gb vga

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,750

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Asus Laptop
Asus Laptop

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Laptop of sale
Laptop of sale

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Ex of sale
Ex of sale

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 25,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Core i3 3.1GHZ-4GB DDR3-500GB HDD-DVD
Core i3 3.1GHZ-4GB DDR3-500GB HDD-DVD

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Core™ i7-3770K Gaming PC
Core™ i7-3770K Gaming PC

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 74,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - HP pavillion 15 laptop
HP pavillion 15 laptop

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 70,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Windows Tab 3
Windows Tab 3

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,500

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Q2006
Q2006

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Japan Lap
Japan Lap

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - HP core i3 laptop
HP core i3 laptop

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Elite book Laptop 15'6 screen
Elite book Laptop 15'6 screen

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 46,000

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!