වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 220 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Samsung Galaxy Tab 4
Samsung Galaxy Tab 4

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Dell i5 7Gen| 2GB Vga Laptop
Dell i5 7Gen| 2GB Vga Laptop

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 56,000

විනාඩි 25
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Singer Pentium Laptop
Singer Pentium Laptop

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 10,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Computer
Computer

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 6,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Lenovo Ideapad 520 Core i7 (7th Gen)
Lenovo Ideapad 520 Core i7 (7th Gen)

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 120,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - HP Notebook 4440s Laptop
HP Notebook 4440s Laptop

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 38,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Dell 3521 laptop
Dell 3521 laptop

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Desktop Computer
Desktop Computer

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 4,700

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Core 2 Duo 3.0 DDR-3
Core 2 Duo 3.0 DDR-3

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 12,900

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Cor 2 Duo 3.0 DDR-3
Cor 2 Duo 3.0 DDR-3

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,900

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Cpu Casing
Cpu Casing

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 650

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Inspiron i5 Laptop
Inspiron i5 Laptop

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 31,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Core I3 4gb 500gb
Core I3 4gb 500gb

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 17,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Cor 2 duo 3.0 (DDR3 3)
Cor 2 duo 3.0 (DDR3 3)

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 14,900

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Singer X Series Lap
Singer X Series Lap

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Samsung Galaxy Tab 4
Samsung Galaxy Tab 4

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,500

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Apple iMac 27"
Apple iMac 27"

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 125,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Apple MacBook Pro 13" 2012
Apple MacBook Pro 13" 2012

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 85,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - AMD A9 R5
AMD A9 R5

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 70,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Core 2 Duo Gaming Pc
Core 2 Duo Gaming Pc

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 11,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Dell Latitude E7270 Laptop Ultrabook i7
Dell Latitude E7270 Laptop Ultrabook i7

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 115,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Lenovo Thinkpad X1 Ultrabook Laptop
Lenovo Thinkpad X1 Ultrabook Laptop

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 95,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Gaming PC
Gaming PC

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Core Duo 3.2GHz 6M PC
Core Duo 3.2GHz 6M PC

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,500

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Samsung Galaxy Tab 4
Samsung Galaxy Tab 4

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 16,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - i5 Gaming PC
i5 Gaming PC

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 38,000

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!