වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 198 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කළුතර හි පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Dell Latitude 7240 - i5 4GB 128SSD
Dell Latitude 7240 - i5 4GB 128SSD

සාමාජිකයාකළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 39,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Hp Elitebook 8470 i5-3rd,4GB,320GB
Hp Elitebook 8470 i5-3rd,4GB,320GB

සාමාජිකයාකළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Amd Dual Core 4GB RAM 2GB Graphics
Amd Dual Core 4GB RAM 2GB Graphics

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Laptop For Sale i3
Laptop For Sale i3

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 27,500

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - ACER Laptop Dual Core
ACER Laptop Dual Core

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 21,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Gaming dual core desktop
Gaming dual core desktop

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 22,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Lenovo core i7 Laptop
Lenovo core i7 Laptop

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 50,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Huawei Media Pad T3 10
Huawei Media Pad T3 10

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 28,000

දින 1
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Core 2 Duo 500GB pc
Core 2 Duo 500GB pc

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 5,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Core I3 desktop
Core I3 desktop

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,000

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - desktop machine
desktop machine

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 5,500

දින 2
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Original hp mini laptop
Original hp mini laptop

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 20,500

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Haier 8 inch
Haier 8 inch

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 13,490

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Dell i3 6th gen laptop
Dell i3 6th gen laptop

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 48,000

දින 3
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Hp Core i3 Laptop
Hp Core i3 Laptop

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 40,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - NEC Japan Laptop
NEC Japan Laptop

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 7,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - i3 Gaming PC great condition
i3 Gaming PC great condition

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 75,000

දින 4
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Gaming pc 12gb ram
Gaming pc 12gb ram

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 82,000

දින 5
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Core i3 6th gen gaming pc
Core i3 6th gen gaming pc

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 45,500

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Core i3 2nd gen pc
Core i3 2nd gen pc

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,500

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Sony Vaio Laptop UK
Sony Vaio Laptop UK

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 27,000

දින 6
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - ASUS VIVOBOOK ~ i7-8 Gen 8GB 1TB 2GB VGA
ASUS VIVOBOOK ~ i7-8 Gen 8GB 1TB 2GB VGA

සාමාජිකයාකළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 113,500

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - HP 5Th gen i5 laptop
HP 5Th gen i5 laptop

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 30,000

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Samsung Computer
Samsung Computer

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 18,000

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - S COLOR S-U701 3G Tablet
S COLOR S-U701 3G Tablet

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 1,200

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - Samsung Computer
Samsung Computer

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 15,000

දින 7
පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්-කළුතර - IPad Pro 12.9 64GB 2nd Gen
IPad Pro 12.9 64GB 2nd Gen

කළුතර, පරිගණක සහ ටැබ්ලට්ස්

රු 130,000

දින 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!