දැන්විම් 12 න් 1-12 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගාල්ල හි ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගාල්ල - Three antique wooden pillars
Three antique wooden pillars

ගාල්ල, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 75,000

දින 13
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගාල්ල - GATE FOR SALE
GATE FOR SALE

ගාල්ල, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 125,000

දින 25
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගාල්ල - Block gal, Interlock & concrete items
Block gal, Interlock & concrete items

ගාල්ල, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 30

දින 28
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගාල්ල - Cutting wheels
Cutting wheels

ගාල්ල, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 29

දින 39
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගාල්ල - Cutting wheels
Cutting wheels

ගාල්ල, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 30

දින 39
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගාල්ල - බීරලු කණු pillars
බීරලු කණු pillars

ගාල්ල, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 2,100

දින 45
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගාල්ල - interlocks
interlocks

ගාල්ල, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 37

දින 45
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගාල්ල - Concrete fence
Concrete fence

ගාල්ල, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 2,900

දින 45
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගාල්ල - Cylinders
Cylinders

ගාල්ල, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,750

දින 45
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගාල්ල - Interlocks v shaped
Interlocks v shaped

ගාල්ල, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 45

දින 45
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගාල්ල - Bottle pillars
Bottle pillars

ගාල්ල, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 2,900

දින 45
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගාල්ල - Antique jaffna doors
Antique jaffna doors

ගාල්ල, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 45,000

දින 46

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!