දැන්විම් 16 න් 1-16 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - Plywood Shuttering(Sattelin)(සැටලිමක්)
Plywood Shuttering(Sattelin)(සැටලිමක්)

නුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 475

පැය 7
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - ALUMINIUM DOOR AND WINDOW (TEAK)
ALUMINIUM DOOR AND WINDOW (TEAK)

සාමාජිකයානුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,250

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - Pantry Cupboards
Pantry Cupboards

සාමාජිකයානුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 10,000

දින 4
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - Hand Railing
Hand Railing

සාමාජිකයානුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 1,750

දින 4
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - Cubical
Cubical

සාමාජිකයානුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 12,000

දින 4
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - Wood Door
Wood Door

නුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 5,000

දින 7
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - Glass Bricks
Glass Bricks

නුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 459

දින 10
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - Full window and door sets with frames
Full window and door sets with frames

නුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 100,000

දින 15
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - Roofing Tile (ulu)
Roofing Tile (ulu)

නුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 4

දින 20
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - Anti Slip Tape
Anti Slip Tape

නුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 775

දින 32
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - Block gal
Block gal

නුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 38

දින 39
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - Scaffolding
Scaffolding

නුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 8,500

දින 42
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - බ්ලොක්ගල් මැෂිමක්
බ්ලොක්ගල් මැෂිමක්

නුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 75,000

දින 43
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - Mahogany door 36X78 inch
Mahogany door 36X78 inch

නුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 7,800

දින 43
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - Tiles
Tiles

නුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 70,000

දින 47
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - Prop Jacks 4M
Prop Jacks 4M

නුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 2,000

දින 51

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!