දැන්විම් 10 න් 1-10 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - Gate...
Gate...

නුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 30,000

පැය 15
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - Tool box
Tool box

නුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,500

දින 4
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - Glass Bricks
Glass Bricks

නුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 459

දින 9
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - Windows roof
Windows roof

නුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 6,000

දින 10
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - 1100 sq ft shuttering (Sattalimak)
1100 sq ft shuttering (Sattalimak)

නුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 85,000

දින 13
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - Spiral Staircase
Spiral Staircase

නුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 27,000

දින 22
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - Satalima සැටලිමක් 1700+Ft
Satalima සැටලිමක් 1700+Ft

නුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 140,000

දින 30
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - Anti Slip Tape
Anti Slip Tape

නුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 775

දින 31
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - Concrete mixer
Concrete mixer

නුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 185,000

දින 42
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - Satalima
Satalima

නුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 48,000

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!