දැන්විම් 15 න් 1-15 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුවර හි ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - Metal Gates
Metal Gates

නුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 50,000

දින 5
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - Roofing Tile (used)
Roofing Tile (used)

නුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 4

දින 7
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - Roofing tiles
Roofing tiles

නුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 6

දින 8
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - Block gal ( cement stone )
Block gal ( cement stone )

නුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 39

දින 11
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - Glass Bricks
Glass Bricks

නුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 459

දින 15
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - SLS Certified Conmix Brand Cement Blocks
SLS Certified Conmix Brand Cement Blocks

නුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 54

දින 16
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - Satalin
Satalin

නුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 150,000

දින 17
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - WINDOWS
WINDOWS

නුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 8,000

දින 19
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - Plywood Shuttering(Sattelin)(සැටලිමක්)
Plywood Shuttering(Sattelin)(සැටලිමක්)

නුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 100,000

දින 23
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - River sand - මහියංගන වැලි/ ගල්
River sand - මහියංගන වැලි/ ගල්

නුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 12,000

දින 24
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - Floor Tiles
Floor Tiles

නුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 800

දින 30
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - Satalimak / shuttering 1700ft
Satalimak / shuttering 1700ft

නුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 95,000

දින 35
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - Anti Slip Tape
Anti Slip Tape

නුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 775

දින 37
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - grass cutter
grass cutter

නුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 10,000

දින 47
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-නුවර - Mukku kanu
Mukku kanu

නුවර, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 60

දින 56

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!