මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

නුගේගොඩ TV ස්ටෑන්ඩ්, මේස සහ කැබිනට් විකිණීමට

දැන්විම් 3 න් 1-3 දක්වා පෙන්නුම් කරයි