වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 35 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි ගෙවතු

ගෙවතු-කොළඹ - New LPS Grass Trimmer
New LPS Grass Trimmer

කොළඹ, ගෙවතු

රු 4,600

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෙවතු-කොළඹ - Solar wall lights - MINI 421
Solar wall lights - MINI 421

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 825

දින 2
ගෙවතු-කොළඹ - Water Pumps
Water Pumps

කොළඹ, ගෙවතු

රු 10,000

දින 2
ගෙවතු-කොළඹ - Cactus Trees for sale
Cactus Trees for sale

කොළඹ, ගෙවතු

රු 1,000

දින 3
ගෙවතු-කොළඹ - Waterpump
Waterpump

කොළඹ, ගෙවතු

රු 25,000

දින 6
ගෙවතු-කොළඹ - Solar wall lights - ECO 006
Solar wall lights - ECO 006

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 750

දින 7
ගෙවතු-කොළඹ - New LPS Grass Trimmer
New LPS Grass Trimmer

කොළඹ, ගෙවතු

රු 4,600

දින 13
ගෙවතු-කොළඹ - LPS Grass Trimmer
LPS Grass Trimmer

කොළඹ, ගෙවතු

රු 3,750

දින 13
ගෙවතු-කොළඹ - PRESSURE WASHER (INNOVEX)
PRESSURE WASHER (INNOVEX)

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 12,500

දින 15
ගෙවතු-කොළඹ - Professional 650W Electric Paint Sprayer
Professional 650W Electric Paint Sprayer

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 8,000

දින 16
ගෙවතු-කොළඹ - 100FT Flexible Garden Hose Plastic Magic
100FT Flexible Garden Hose Plastic Magic

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 1,450

දින 16
ගෙවතු-කොළඹ - 75FT Flexible Garden Hose Plastic Magic
75FT Flexible Garden Hose Plastic Magic

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 1,190

දින 16
ගෙවතු-කොළඹ - 120 L GARBAGE DUSTBIN
120 L GARBAGE DUSTBIN

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 6,100

දින 17
ගෙවතු-කොළඹ - Ez Jet Water Cannon
Ez Jet Water Cannon

කොළඹ, ගෙවතු

රු 999

දින 20
ගෙවතු-කොළඹ - WEED KILLER GAS TORCH
WEED KILLER GAS TORCH

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 2,575

දින 22
ගෙවතු-කොළඹ - Ez Water Cannon 8 in 1
Ez Water Cannon 8 in 1

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 999

දින 26
ගෙවතු-කොළඹ - Garden Gloves
Garden Gloves

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 649

දින 31
ගෙවතු-කොළඹ - Water Zoom
Water Zoom

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 1,899

දින 32
ගෙවතු-කොළඹ - Magic Hose 100 Ft
Magic Hose 100 Ft

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 1,350

දින 32
ගෙවතු-කොළඹ - Solar flood light - FLD 100
Solar flood light - FLD 100

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 8,500

දින 37
ගෙවතු-කොළඹ - Solar sensor lights - F16
Solar sensor lights - F16

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 3,400

දින 37
ගෙවතු-කොළඹ - Solar Garden Lights (WWM151)
Solar Garden Lights (WWM151)

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 875

දින 37
ගෙවතු-කොළඹ - Flymo Electric Grass Cutter
Flymo Electric Grass Cutter

කොළඹ, ගෙවතු

රු 18,000

දින 39
ගෙවතු-කොළඹ - Telescopic Ladder – 12.5ft
Telescopic Ladder – 12.5ft

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 15,350

දින 43
ගෙවතු-කොළඹ - GARDEN SWING CHAIR 2 PERSON
GARDEN SWING CHAIR 2 PERSON

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 14,800

දින 43
ගෙවතු-කොළඹ - Multi Purpose Aluminium Ladder (6 x 4)
Multi Purpose Aluminium Ladder (6 x 4)

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 17,550

දින 44

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!