වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 27 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි ගෙවතු

ගෙවතු-කොළඹ - Artificial Grass - 1000 Sqft Clearance
Artificial Grass - 1000 Sqft Clearance

කොළඹ, ගෙවතු

රු 150,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෙවතු-කොළඹ - New LPS Grass Trimmer
New LPS Grass Trimmer

කොළඹ, ගෙවතු

රු 4,600

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෙවතු-කොළඹ - Solar wall light - ECO 02
Solar wall light - ECO 02

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 850

ගෙවතු-කොළඹ - Artificial Grass - 1000 Sqft Clearance
Artificial Grass - 1000 Sqft Clearance

කොළඹ, ගෙවතු

රු 150,000

දින 1
ගෙවතු-කොළඹ - Solar pillar light - WH 810
Solar pillar light - WH 810

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 6,850

දින 9
ගෙවතු-කොළඹ - Solar Spot Light - SPT 16
Solar Spot Light - SPT 16

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 2,800

දින 10
ගෙවතු-කොළඹ - Solar sensor light - GUR 772
Solar sensor light - GUR 772

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 2,450

දින 10
ගෙවතු-කොළඹ - Solar sensor light - F16
Solar sensor light - F16

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 3,450

දින 10
ගෙවතු-කොළඹ - Solar Garden Light - WWM151
Solar Garden Light - WWM151

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 825

දින 10
ගෙවතු-කොළඹ - Solar fire stick - FS 90
Solar fire stick - FS 90

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 3,500

දින 10
ගෙවතු-කොළඹ - Solar sensor light - F20
Solar sensor light - F20

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 2,000

දින 10
ගෙවතු-කොළඹ - Solar outdoor Flood Light
Solar outdoor Flood Light

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 8,700

දින 10
ගෙවතු-කොළඹ - Solar wall Light - MI421
Solar wall Light - MI421

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 850

දින 10
ගෙවතු-කොළඹ - Solar house number Light - DOR 250
Solar house number Light - DOR 250

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 2,500

දින 10
ගෙවතු-කොළඹ - Bathing Cleaner Brush
Bathing Cleaner Brush

කොළඹ, ගෙවතු

රු 1,599

දින 10
ගෙවතු-කොළඹ - Chain Saw - USA
Chain Saw - USA

කොළඹ, ගෙවතු

රු 13,500

දින 14
ගෙවතු-කොළඹ - Swing Chair
Swing Chair

කොළඹ, ගෙවතු

රු 18,000

දින 18
ගෙවතු-කොළඹ - New LPS Grass Trimmer
New LPS Grass Trimmer

කොළඹ, ගෙවතු

රු 4,600

දින 20
ගෙවතු-කොළඹ - Pond (Stone Fibre)
Pond (Stone Fibre)

කොළඹ, ගෙවතු

රු 40,000

දින 20
ගෙවතු-කොළඹ - FOXTAIL BABY PLANTS.
FOXTAIL BABY PLANTS.

කොළඹ, ගෙවතු

රු 100

දින 23
ගෙවතු-කොළඹ - CANOPY TENTS FOR CAR PARKING
CANOPY TENTS FOR CAR PARKING

කොළඹ, ගෙවතු

රු 9,990

දින 23
ගෙවතු-කොළඹ - FLOWER POTS WITH PLANTS
FLOWER POTS WITH PLANTS

කොළඹ, ගෙවතු

රු 4,000

දින 23
ගෙවතු-කොළඹ - WEED KILLER GAS TORCH
WEED KILLER GAS TORCH

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 2,575

දින 26
ගෙවතු-කොළඹ - Garden Swing Chair 1 Person
Garden Swing Chair 1 Person

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 7,600

දින 28
ගෙවතු-කොළඹ - Telescopic Ladder – 12.5ft
Telescopic Ladder – 12.5ft

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 15,350

දින 47
ගෙවතු-කොළඹ - GARDEN SWING CHAIR 2 PERSON
GARDEN SWING CHAIR 2 PERSON

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 14,800

දින 47
ගෙවතු-කොළඹ - GARDEN SWING CHAIR 3 PERSON
GARDEN SWING CHAIR 3 PERSON

සාමාජිකයාකොළඹ, ගෙවතු

රු 16,400

දින 51

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!