මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

කුරුණෑගල හි විශාලතම වෙළඳපොළ

දැන්විම් 8,829 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි