වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 1,144 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි මෝටර් රථ

මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Toyota Belta 2009
Toyota Belta 2009

86,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 3,275,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Mercedes-Benz E350e 2017
Mercedes-Benz E350e 2017

13,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 20,500,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Toyota Hilux 2007
Toyota Hilux 2007

96,200 km

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 6,050,000

විනාඩි 14
මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Daewoo lanos 2002
Daewoo lanos 2002

125,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 1,275,000

විනාඩි 16
මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Nissan Sunny HB11 1985
Nissan Sunny HB11 1985

178,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 775,000

විනාඩි 25
මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Toyota hilux SSRX 1992
Toyota hilux SSRX 1992

283,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 3,275,000

පැය 1
මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Micro Kyron 2008
Micro Kyron 2008

110,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 3,200,000

පැය 1
මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Suzuki Wagon R FZ B 2017
Suzuki Wagon R FZ B 2017

2,800 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 3,225,000

පැය 1
මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Toyota VITZ LED 2016
Toyota VITZ LED 2016

27,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 3,950,000

මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Suzuki Wagon R FX S 2017
Suzuki Wagon R FX S 2017

8,200 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 3,120,000

පැය 1
මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Suzuki SWIFT G LTD 2007
Suzuki SWIFT G LTD 2007

76,450 km

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 2,775,000

මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Peugeot 407 2007
Peugeot 407 2007

138,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 3,550,000

පැය 1
මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Suzuki Alto S 2017
Suzuki Alto S 2017

4,300 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 2,650,000

පැය 1
මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Toyota aqua 2013
Toyota aqua 2013

23,549 km

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 4,000,000

මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Toyota premio 2007
Toyota premio 2007

120,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 4,850,000

මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Toyota Allion 240 2003
Toyota Allion 240 2003

135,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 3,800,000

මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Suzuki Alto 2015
Suzuki Alto 2015

23,450 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 1,825,000

මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Nissan March K11 2000
Nissan March K11 2000

112,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 1,450,000

පැය 3
මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Toyota Starlet EP91 1999
Toyota Starlet EP91 1999

120,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 1,985,000

පැය 3
මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Toyota Prado TRJ150 (CAA) 2010
Toyota Prado TRJ150 (CAA) 2010

96,500 km

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 12,800,000

මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Toyota G Limited 121 2003
Toyota G Limited 121 2003

113,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 3,690,000

පැය 3
මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Toyota IST 2007
Toyota IST 2007

84,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 3,735,000

මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Suzuki ALTO LXI 800 2015
Suzuki ALTO LXI 800 2015

24,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 1,825,000

මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Toyota Carina si 2001
Toyota Carina si 2001

140,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 2,975,000

පැය 5
මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Toyota Smart Dual Purpose 2009
Toyota Smart Dual Purpose 2009

208,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 3,990,000

මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Toyota Corolla GL 1996
Toyota Corolla GL 1996

347,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 1,550,000

මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Nissan Moco 2015
Nissan Moco 2015

14,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 2,600,000

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!