වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 1,386 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි මෝටර් රථ

මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Honda Civic 1996
Honda Civic 1996

147,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 1,050,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Toyota Prius 2012
Toyota Prius 2012

81,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 4,700,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Nissan Bluebird 1990
Nissan Bluebird 1990

100,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 925,000

විනාඩි 15
මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Toyota Premio 260 2008
Toyota Premio 260 2008

73,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 4,575,000

මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Toyota Premio G Superior 2013
Toyota Premio G Superior 2013

58,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 5,975,000

මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Mitsubishi Galant 1988
Mitsubishi Galant 1988

270,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 780,000

මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Toyota Corolla 2001
Toyota Corolla 2001

232,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 3,000,000

පැය 1
මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Nissan March K11 2002
Nissan March K11 2002

59,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 1,895,000

මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Toyota Vitz 2008
Toyota Vitz 2008

71,100 km

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 2,795,000

මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Suzuki Wagon R FX 2017
Suzuki Wagon R FX 2017

4,300 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 2,790,000

පැය 2
මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Suzuki Alto 2017
Suzuki Alto 2017

2,017 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 2,475,000

පැය 3
මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Nissan B310 1978
Nissan B310 1978

670,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 230,000

මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Suzuki Wagon R FX 2017
Suzuki Wagon R FX 2017

3,200 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 2,790,000

පැය 3
මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Toyota Passo 2015
Toyota Passo 2015

17,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 3,375,000

පැය 3
මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Nissan Sunny SB 14 1996
Nissan Sunny SB 14 1996

150,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 1,650,000

පැය 3
මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Suzuki Wagon R Stingray X Edition 2018
Suzuki Wagon R Stingray X Edition 2018

5 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 3,340,000

පැය 3
මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Toyota Prius S Grade 2012
Toyota Prius S Grade 2012

80,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 4,425,000

පැය 4
මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Toyota Tank 2017
Toyota Tank 2017

2,500 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 4,375,000

පැය 4
මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Suzuki Dzire 2015
Suzuki Dzire 2015

38,500 km

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 1,770,000

පැය 4
මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Toyota Vitz 1300 Push start 2008
Toyota Vitz 1300 Push start 2008

90,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 2,895,000

පැය 4
මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Toyota Corolla 121 G grade 2002
Toyota Corolla 121 G grade 2002

15,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 3,275,000

පැය 4
මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Toyota Aqua GS 2014
Toyota Aqua GS 2014

29,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 4,390,000

පැය 4
මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Toyota Yaris 2007
Toyota Yaris 2007

80,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 3,190,000

පැය 4
මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Suzuki Spacia Custom XS Turbo 2018
Suzuki Spacia Custom XS Turbo 2018

0 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 3,890,000

පැය 4
මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Toyota Prius S Grade 2010
Toyota Prius S Grade 2010

76,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 3,975,000

පැය 5
මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Toyota Cynos Sports 1992
Toyota Cynos Sports 1992

100,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 1,575,000

පැය 6
මෝටර් රථ-කුරුණෑගල - Mercedes Benz C180 Kompressor 2003
Mercedes Benz C180 Kompressor 2003

55,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර් රථ

රු 4,250,000

පැය 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!