වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 28 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි රූපවාහිනි

රූපවාහිනි-කුරුණෑගල - Samsung HD TV
Samsung HD TV

කුරුණෑගල, රූපවාහිනි

රු 27,000

දින 1
රූපවාහිනි-කුරුණෑගල - නව LED-32"රුපවාහිනි
නව LED-32"රුපවාහිනි

කුරුණෑගල, රූපවාහිනි

රු 23,500

දින 1
රූපවාහිනි-කුරුණෑගල - UNIC SINGER HD LED-32" TV
UNIC SINGER HD LED-32" TV

කුරුණෑගල, රූපවාහිනි

රු 22,500

දින 1
රූපවාහිනි-කුරුණෑගල - LG.LED TV
LG.LED TV

කුරුණෑගල, රූපවාහිනි

රු 98,000

දින 9
රූපවාහිනි-කුරුණෑගල - 44 HD LCD
44 HD LCD

කුරුණෑගල, රූපවාහිනි

රු 26,000

දින 10
රූපවාහිනි-කුරුණෑගල - Singer tv crt inch25
Singer tv crt inch25

කුරුණෑගල, රූපවාහිනි

රු 9,000

දින 10
රූපවාහිනි-කුරුණෑගල - TCL 49sc4000 full HD smart TV
TCL 49sc4000 full HD smart TV

කුරුණෑගල, රූපවාහිනි

රු 85,000

දින 14
රූපවාහිනි-කුරුණෑගල - Singer Tv
Singer Tv

කුරුණෑගල, රූපවාහිනි

රු 6,999

දින 15
රූපවාහිනි-කුරුණෑගල - LG Tv
LG Tv

කුරුණෑගල, රූපවාහිනි

රු 63,000

දින 15
රූපවාහිනි-කුරුණෑගල - 55" New Television
55" New Television

කුරුණෑගල, රූපවාහිනි

රු 210,000

දින 15
රූපවාහිනි-කුරුණෑගල - 50'' Led Samsung Tv
50'' Led Samsung Tv

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, රූපවාහිනි

රු 79,000

දින 19
රූපවාහිනි-කුරුණෑගල - 42 Samsung Lcd Tv
42 Samsung Lcd Tv

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, රූපවාහිනි

රු 35,000

දින 19
රූපවාහිනි-කුරුණෑගල - Toshiba TV
Toshiba TV

කුරුණෑගල, රූපවාහිනි

රු 32,000

දින 20
රූපවාහිනි-කුරුණෑගල - TCL 21' Color TV
TCL 21' Color TV

කුරුණෑගල, රූපවාහිනි

රු 10,000

දින 26
රූපවාහිනි-කුරුණෑගල - LG LCD 32"
LG LCD 32"

කුරුණෑගල, රූපවාහිනි

රු 20,000

දින 29
රූපවාහිනි-කුරුණෑගල - TV With Stand
TV With Stand

කුරුණෑගල, රූපවාහිනි

රු 25,000

දින 36
රූපවාහිනි-කුරුණෑගල - LG Tv 21 inch
LG Tv 21 inch

කුරුණෑගල, රූපවාහිනි

රු 12,000

දින 38
රූපවාහිනි-කුරුණෑගල - Philips 32 inch TV
Philips 32 inch TV

කුරුණෑගල, රූපවාහිනි

රු 20,000

දින 39
රූපවාහිනි-කුරුණෑගල - 29 (CRT) COLOUR TV
29 (CRT) COLOUR TV

කුරුණෑගල, රූපවාහිනි

රු 10,000

දින 43
රූපවාහිනි-කුරුණෑගල - JVC 21 inch CRT
JVC 21 inch CRT

කුරුණෑගල, රූපවාහිනි

රු 6,000

දින 50
රූපවාහිනි-කුරුණෑගල - Haier tv
Haier tv

කුරුණෑගල, රූපවාහිනි

රු 12,000

දින 50
රූපවාහිනි-කුරුණෑගල - Samsung tv
Samsung tv

කුරුණෑගල, රූපවාහිනි

රු 2,250

දින 50
රූපවාහිනි-කුරුණෑගල - SHARP LCD TV FOR PARTS
SHARP LCD TV FOR PARTS

කුරුණෑගල, රූපවාහිනි

රු 6,000

දින 53
රූපවාහිනි-කුරුණෑගල - LG TV
LG TV

කුරුණෑගල, රූපවාහිනි

රු 5,000

දින 54
රූපවාහිනි-කුරුණෑගල - Samsung tv
Samsung tv

කුරුණෑගල, රූපවාහිනි

රු 4,000

දින 54

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!