වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු )

-

දැන්විම් 1,884 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Oppo f5 Original
Oppo f5 Original

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 35,000

පැය 1 යි
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Grand Neo Plus Original
Samsung Grand Neo Plus Original

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 8,000

පැය 1 යි
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Nokia 1280 Original
Nokia 1280 Original

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 2,000

පැය 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung J7 2016 Original
Samsung J7 2016 Original

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 15,500

පැය 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung j2 2017 edition3 Original
Samsung j2 2017 edition3 Original

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 14,500

පැය 2
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Huawei Gr5 2017 Original
Huawei Gr5 2017 Original

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 25,000

පැය 2
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Huawei gr5 mini Original
Huawei gr5 mini Original

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 15,500

පැය 2
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung J 1 Original
Samsung J 1 Original

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 7,000

පැය 2
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung coreprime Original
Samsung coreprime Original

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 6,000

පැය 2
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung J7 max Original
Samsung J7 max Original

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 28,000

පැය 3
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung A5 6 Original
Samsung A5 6 Original

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 26,000

පැය 3
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Microsoft lumia 540 Original
Microsoft lumia 540 Original

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 7,500

පැය 3
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Huawei GR 5 2017 Original
Huawei GR 5 2017 Original

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 18,000

පැය 4
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 6s 64GB Original
Apple iPhone 6s 64GB Original

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 49,000

පැය 4
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Nokia 105 2016 Original
Nokia 105 2016 Original

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 3,500

පැය 4
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung s7 edge hybrid Original
Samsung s7 edge hybrid Original

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 46,000

පැය 4
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Oppo F5 (BLACK) Original
Oppo F5 (BLACK) Original

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 37,000

පැය 5
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung J7 max Original
Samsung J7 max Original

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 28,000

පැය 5
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung j2 2016 Original
Samsung j2 2016 Original

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 11,500

පැය 5
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung grand Original
Samsung grand Original

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 8,000

පැය 6
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Oppo f1 s Original
Oppo f1 s Original

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 23,500

පැය 6
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 6s plus Original
Apple iPhone 6s plus Original

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 47,000

පැය 6
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung J1 Original
Samsung J1 Original

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 5,000

පැය 6
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung J7 Prime Original
Samsung J7 Prime Original

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 25,000

පැය 7
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 7 128GB Original
Apple iPhone 7 128GB Original

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 67,000

පැය 7

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!