වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 2,230 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 6S 16GB (Used)
Apple iPhone 6S 16GB (Used)

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 37,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 7 128GB Gold (Used
Apple iPhone 7 128GB Gold (Used

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 62,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy J7 prime (Used)
Samsung Galaxy J7 prime (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 21,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - BlackBerry Torch 9810 (Used)
BlackBerry Torch 9810 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 6,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy S7 (Used)
Samsung Galaxy S7 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 36,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Huawei Y5 (Used)
Huawei Y5 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 14,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy J5 j500f (Used)
Samsung Galaxy J5 j500f (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy Y duos (Used
Samsung Galaxy Y duos (Used

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 2,200

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 5S 16 GB Gray (Used)
Apple iPhone 5S 16 GB Gray (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 13,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy J7 max (Used)
Samsung Galaxy J7 max (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 26,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Oppo A33 (Used)
Oppo A33 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 11,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung galaxy C7 pro (Used)
Samsung galaxy C7 pro (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 39,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Huawei P9 Lite (Used)
Huawei P9 Lite (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 19,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Lenovo A1000 (Used)
Lenovo A1000 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 6,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 4S (Used)
Apple iPhone 4S (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 8,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Huawei GR3 2017 (Used)
Huawei GR3 2017 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 22,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Huawei Y7 (Used)
Huawei Y7 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 19,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy Y grand prime 4G (Used)
Samsung Galaxy Y grand prime 4G (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 8,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Card phone (Used)
Card phone (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 2,700

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung grand 2 (Used)
Samsung grand 2 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 6,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Huawei Y5 (Used)
Huawei Y5 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 14,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy J2 (Used)
Samsung Galaxy J2 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 5S (Used)
Apple iPhone 5S (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 21,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Oppo A37 (Used)
Oppo A37 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 15,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Huawei GR5 (Used)
Huawei GR5 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 16,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 5 32GB (Used)
Apple iPhone 5 32GB (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 13,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy J5 (Used)
Samsung Galaxy J5 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 12,500

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!