වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 2,291 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 7 128GB (Used)
Apple iPhone 7 128GB (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 60,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy J5 16 (New)
Samsung Galaxy J5 16 (New)

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 15,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Huawei Y6 y6pro (Used)
Huawei Y6 y6pro (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 13,500

විනාඩි 43
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy J7 2016 (Used)
Samsung Galaxy J7 2016 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 16,500

පැය 1 යි
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 5 (Used)
Apple iPhone 5 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 11,000

පැය 1 යි
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - G BEST (Used)
G BEST (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 1,200

පැය 1 යි
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Oppo F3 64gb (Used)
Oppo F3 64gb (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 24,000

පැය 1 යි
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Huawei GR5 (Used)
Huawei GR5 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 25,500

පැය 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Nokia Lumia 925 (Used)
Nokia Lumia 925 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 5,500

පැය 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy J7 (Used)
Samsung Galaxy J7 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 20,000

පැය 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 5S (Used)
Apple iPhone 5S (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 18,000

පැය 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Huawei pro4 (Used)
Huawei pro4 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 4,000

පැය 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 7 Plus 7+ 256GB (Use
Apple iPhone 7 Plus 7+ 256GB (Use

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 93,000

පැය 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy S5 (Used)
Samsung Galaxy S5 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 13,000

පැය 2
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Huawei Y5 (Used)
Huawei Y5 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 10,500

පැය 2
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Micromax (Used)
Micromax (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 1,700

පැය 2
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Huawei Y5 y5-2 (Used)
Huawei Y5 y5-2 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

පැය 2
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Huawei Y5 (Used)
Huawei Y5 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 13,000

පැය 2
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy J j1 ace (Used)
Samsung Galaxy J j1 ace (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 6,500

පැය 3
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Nokia 2 6233 (Used)
Nokia 2 6233 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 3,500

පැය 3
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 5S (Used)
Apple iPhone 5S (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 19,500

පැය 3
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung (Used)
Samsung (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 13,000

පැය 3
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy S7 Edge (Used)
Samsung Galaxy S7 Edge (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 40,000

පැය 3
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy J2 2015 (Used)
Samsung Galaxy J2 2015 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 8,000

පැය 3
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy J5 (Used)
Samsung Galaxy J5 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 14,000

පැය 3
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy J5 2016 (Used)
Samsung Galaxy J5 2016 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 17,998

පැය 3
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy J7 2016. 16GB. (Used)
Samsung Galaxy J7 2016. 16GB. (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 16,500

පැය 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!