වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
වෙළඳ නාමය
මිල (රු )

-

දැන්විම් 1,971 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි ජංගම දුරකථන

ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 6S 64GB (Used)
Apple iPhone 6S 64GB (Used)

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 42,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 6S 128GB (Used)
Apple iPhone 6S 128GB (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 42,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Nokia 6 (Used)
Nokia 6 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 22,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 6 (Used)
Apple iPhone 6 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 27,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 6 Plus 64 (Used)
Apple iPhone 6 Plus 64 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 45,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy J5 (Used)
Samsung Galaxy J5 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 12,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 6S 64gb. (Used)
Apple iPhone 6S 64gb. (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 44,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Huawei P9 (Used)
Huawei P9 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 26,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 6 16gb (Used)
Apple iPhone 6 16gb (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 23,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy J1 (Used)
Samsung Galaxy J1 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 6,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 7 128gb (Used)
Apple iPhone 7 128gb (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 55,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy J1 (Used)
Samsung Galaxy J1 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 6,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Samsung Galaxy J2 (Used)
Samsung Galaxy J2 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 9,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Oppo A57 32Fb Gold Color (Used)
Oppo A57 32Fb Gold Color (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 18,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 6 64GB (Used)
Apple iPhone 6 64GB (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 33,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 7 Plus 128 (Used)
Apple iPhone 7 Plus 128 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 85,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - LG K10 (Used)
LG K10 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 10,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Huawei Y6 (Used)
Huawei Y6 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 12,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Huawei GR3 2017 (Used)
Huawei GR3 2017 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 18,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Nokia Eseries E71 (Used)
Nokia Eseries E71 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 3,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - LG K10 (Used)
LG K10 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 12,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Huawei Y9 2018 (Used)
Huawei Y9 2018 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 28,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - HTC Desire 626 (Used)
HTC Desire 626 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 6,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 6 (Used)
Apple iPhone 6 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 26,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Huawei Y6 2016 (Used)
Huawei Y6 2016 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 8,500

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 6 16 Gb (Used)
Apple iPhone 6 16 Gb (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 27,000

දින 1
ජංගම දුරකථන-කුරුණෑගල - Apple iPhone 6 (Used)
Apple iPhone 6 (Used)

කුරුණෑගල, ජංගම දුරකථන

රු 32,490

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!