වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 179 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි සංගීත භාණ්ඩ

සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - TOA Dual Power Amplifier
TOA Dual Power Amplifier

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 22,500

පැය 4
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - EPIPHONE DR100BK ACOUSTIC GUITAR
EPIPHONE DR100BK ACOUSTIC GUITAR

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 27,500

පැය 4
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - YAMAHA mixer MM1402
YAMAHA mixer MM1402

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 26,000

පැය 6
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Octapad Ekak
Octapad Ekak

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 42,500

පැය 12
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Aria pro 2 guitar
Aria pro 2 guitar

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 20,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Geta beraya
Geta beraya

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 12,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Roland G 70
Roland G 70

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 225,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Roland Xp 50
Roland Xp 50

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 68,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Key Boards Tone/ Midi Sample
Key Boards Tone/ Midi Sample

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,500

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Roland spirit Bass Guitar Amp
Roland spirit Bass Guitar Amp

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 22,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - YAMAHA EOS b500
YAMAHA EOS b500

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 19,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Morris acoustic electric guitar
Morris acoustic electric guitar

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 19,500

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Casio ctk450
Casio ctk450

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 5,500

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Yamaha PSR 240
Yamaha PSR 240

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 8,500

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Kenwood japan amplifier
Kenwood japan amplifier

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 8,500

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Hi-Mid Woofer center speakers
Hi-Mid Woofer center speakers

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 5,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Yamaha F310
Yamaha F310

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 13,000

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Legend electric lead guitar
Legend electric lead guitar

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 35,000

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Drum Tom
Drum Tom

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 2,500

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Drum Tom
Drum Tom

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 2,500

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Mackie 1402 VLZ
Mackie 1402 VLZ

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 35,000

දින 5
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - YAMAHA PSR S950
YAMAHA PSR S950

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 152,000

දින 5
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - PRACTIS PAD WITH STAND
PRACTIS PAD WITH STAND

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 7,900

දින 6
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - 18" bass bin
18" bass bin

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 36,000

දින 6
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Original guitar
Original guitar

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 9,500

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!