මෙම කාණ්ඩ අනුව දැන්වීම් වෙන්කර දක්වන්න

කුරුණෑගල හිදී රැකියා අවස්ථා

දැන්විම් 648 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි