වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 293 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Rehabili Machine
Rehabili Machine

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 25,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Casio Mini SA Series Keyboard
Casio Mini SA Series Keyboard

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 9,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Old Antique bottle
Old Antique bottle

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 15,000

විනාඩි 29
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Old Antique Ceylon bottle
Old Antique Ceylon bottle

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 5,500

පැය 1 යි
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Kibod stand
Kibod stand

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 10,000

පැය 3
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Fm mik
Fm mik

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 20,000

පැය 3
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-කුරුණෑගල - Trex 450 Pro 6ch Helicopter
Trex 450 Pro 6ch Helicopter

කුරුණෑගල, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 24,000

පැය 3
ක්‍රීඩා භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - S2F Vitamin
S2F Vitamin

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා භාණ්ඩ

රු 4,500

පැය 4
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Darbag Drum
Darbag Drum

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,550

සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Digital Guitar Tuner
Digital Guitar Tuner

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 1,450

සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Casio Mini SA Series Keyboard
Casio Mini SA Series Keyboard

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 9,500

සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - EPIPHONE DR100BK ACOUSTIC GUITAR
EPIPHONE DR100BK ACOUSTIC GUITAR

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 27,500

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Super Lark violin
Super Lark violin

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 7,500

ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Treadmill Set
Treadmill Set

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 2,300,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - 550w USA Audio amplifier
550w USA Audio amplifier

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 9,500

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Octapad SPD-20X
Octapad SPD-20X

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 105,000

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - SS2 leather Bat
SS2 leather Bat

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 5,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - JBL 710w hi-performance Audio amp
JBL 710w hi-performance Audio amp

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 13,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Roland spd20
Roland spd20

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 130,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Alesis midivrb
Alesis midivrb

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 20,000

දින 2
ළමා ඇඳුම් පැළදුම් සහ සෙල්ලම් බඩු-කුරුණෑගල - Feeding chair
Feeding chair

කුරුණෑගල, ළමා ඇඳුම් පැළදුම් සහ සෙල්ලම් බඩු

රු 5,650

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Roland td5 .
Roland td5 .

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 110,000

දින 2
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-කුරුණෑගල - Helicopter
Helicopter

කුරුණෑගල, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 1,600

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - MEDELI Drum set
MEDELI Drum set

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 60,000

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Yamaha Motif MM6
Yamaha Motif MM6

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 25,000

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Drum kit(full kit)
Drum kit(full kit)

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 21,000

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Yamaha PSR 550 Keyboard
Yamaha PSR 550 Keyboard

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 39,500

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!