වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
දැන්විම් 236 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Aria pro 2 guitar
Aria pro 2 guitar

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 20,000

විනාඩි 4
වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම-කුරුණෑගල - Kid's rechargeable car
Kid's rechargeable car

කුරුණෑගල, වෙනත් විනෝදාංශ, ක්‍රීඩා සහ ළමා අයිතම

රු 7,500

විනාඩි 20
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Geta beraya
Geta beraya

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 12,000

පැය 1
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Roland G 70
Roland G 70

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 225,000

පැය 5
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Roland Xp 50
Roland Xp 50

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 68,000

පැය 5
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Key Boards Tone/ Midi Sample
Key Boards Tone/ Midi Sample

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 3,500

පැය 5
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Roland spirit Bass Guitar Amp
Roland spirit Bass Guitar Amp

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 22,000

පැය 5
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - YAMAHA EOS b500
YAMAHA EOS b500

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 19,000

පැය 7
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Morris acoustic electric guitar
Morris acoustic electric guitar

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 19,500

පැය 9
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - PAISTE HI HAT
PAISTE HI HAT

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 23,000

දින 1
ක්‍රීඩා උපකරණ-කුරුණෑගල - Dumbell
Dumbell

කුරුණෑගල, ක්‍රීඩා උපකරණ

රු 6,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Casio ctk450
Casio ctk450

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 5,500

දින 1
සංගීත, පොත් සහ චිත්‍රපටි-කුරුණෑගල - Tv shows
Tv shows

කුරුණෑගල, සංගීත, පොත් සහ චිත්‍රපටි

රු 50

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Yamaha PSR 240
Yamaha PSR 240

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 8,500

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Kenwood japan amplifier
Kenwood japan amplifier

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 8,500

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Hi-Mid Woofer center speakers
Hi-Mid Woofer center speakers

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 5,000

දින 1
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Yamaha F310
Yamaha F310

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 13,000

දින 2
චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ-කුරුණෑගල - Perani puskola
Perani puskola

කුරුණෑගල, චිත්‍ර සහ එකතු කිරීමට තරම් වටිනා දෑ

රු 23,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Legend electric lead guitar
Legend electric lead guitar

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 35,000

දින 2
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Drum Tom
Drum Tom

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 2,500

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Drum Tom
Drum Tom

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 2,500

දින 3
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - Mackie 1402 VLZ
Mackie 1402 VLZ

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 35,000

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - YAMAHA PSR S950
YAMAHA PSR S950

කුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 152,000

දින 4
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - FENDER 60C ACOUSTIC GUITAR
FENDER 60C ACOUSTIC GUITAR

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 20,500

දින 5
සංගීත භාණ්ඩ-කුරුණෑගල - PRACTIS PAD WITH STAND
PRACTIS PAD WITH STAND

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, සංගීත භාණ්ඩ

රු 7,900

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!