වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 500 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Hornet Ch-115(BAX) 2014
Honda Hornet Ch-115(BAX) 2014

35,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 560,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Bajaj CT100 2013
Bajaj CT100 2013

56,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Bajaj CT100 NEW STICKER 2015
Bajaj CT100 NEW STICKER 2015

30,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 122,000

දැන්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - TVS Star City Plus 2004
TVS Star City Plus 2004

45,238 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 48,000

විනාඩි 41
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Bajaj Pulsar 180 2010
Bajaj Pulsar 180 2010

40,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

පැය 1 යි
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - TVS Apache 2014
TVS Apache 2014

30,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 157,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Bajaj Pulsar 150 150cc 201
Bajaj Pulsar 150 150cc 201

57,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 195,000

පැය 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Demak DXT Dart BEW 2017
Demak DXT Dart BEW 2017

11,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 180,000

පැය 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Bajaj Pulsar 150 2012
Bajaj Pulsar 150 2012

53,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Bajaj Pulsar 150 2011
Bajaj Pulsar 150 2011

60,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 139,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Demak DTM 200 2017
Demak DTM 200 2017

19,857 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 165,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Bajaj Boxer BM 100 2010
Bajaj Boxer BM 100 2010

52,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 59,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Pleasure 2015
Hero Pleasure 2015

17,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 116,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda C 50 2007
Honda C 50 2007

4,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 150,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Bajaj Discover 135 2009
Bajaj Discover 135 2009

48,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 123,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Bajaj Pulsar 150 2015
Bajaj Pulsar 150 2015

39,250 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 216,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha TW BAH 2013
Yamaha TW BAH 2013

28,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 268,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda AX1 Ch. 120 2012
Honda AX1 Ch. 120 2012

450,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 380,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda AX1 CH 100 BAJ 2014
Honda AX1 CH 100 BAJ 2014

30,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 340,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Dio Brand New 👍👍 2018
Honda Dio Brand New 👍👍 2018

0 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 74,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Pleasure 2010
Hero Pleasure 2010

19,685 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 81,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

29,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 168,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Demak DTM 150 2016
Demak DTM 150 2016

10,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Bajaj Discover 2010
Bajaj Discover 2010

12,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 129,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Dio 2013
Honda Dio 2013

17,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 132,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Dio BRANDNEW 👍👍👍 2018
Honda Dio BRANDNEW 👍👍👍 2018

0 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Pleasure NW WH 2011
Hero Pleasure NW WH 2011

18,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 87,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!