වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 562 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Hornet BCI 2015 Ch115 2008
Honda Hornet BCI 2015 Ch115 2008

35,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 575,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

11,500 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 178,000

විනාඩි 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Super Cub Custom 2017
Honda Super Cub Custom 2017

5,742 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 199,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha TW 2015
Yamaha TW 2015

16,500 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 385,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda MD 90 2017
Honda MD 90 2017

20,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 237,500

පැය 9
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Bajaj Discover 2009
Bajaj Discover 2009

41,720 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 112,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Demak DTM 2017
Demak DTM 2017

28,563 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 112,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Super Splender 2004
Hero Super Splender 2004

48,523 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 32,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Bajaj Platina 2011
Bajaj Platina 2011

48,632 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 76,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Splender i smart 2013
Hero Splender i smart 2013

38,562 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 74,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Bajaj Pulsar 135 2013
Bajaj Pulsar 135 2013

20,084 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 92,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Bajaj Platina 2007
Bajaj Platina 2007

58,362 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 68,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha Ray ZR 2017
Yamaha Ray ZR 2017

10,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Bajaj Discover 135 WO 2011
Bajaj Discover 135 WO 2011

43,599 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 143,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Bajaj Pulsar 150 2017
Bajaj Pulsar 150 2017

21,500 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 245,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Dio Digital Dx 2018
Honda Dio Digital Dx 2018

0 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 79,900

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - KTM Duke 200 2017
KTM Duke 200 2017

13,500 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda AX1 2008
Honda AX1 2008

25,200 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 390,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Roadmaster 1984
Honda Roadmaster 1984

122,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 360,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda AX1 2011
Honda AX1 2011

58,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 375,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Suzuki Volty BDD 2016
Suzuki Volty BDD 2016

12,697 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 297,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Bajaj Discover 2010
Bajaj Discover 2010

48,586 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 140,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Hornet 2017
Honda Hornet 2017

16,500 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 725,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Dio Led Running Lamp 2018
Honda Dio Led Running Lamp 2018

0 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 76,470

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - TVS Scooty Pep 2014
TVS Scooty Pep 2014

17,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Bajaj CT100 NW BCS 2015
Bajaj CT100 NW BCS 2015

28,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 120,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!