වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 387 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Honda Pleasure VW 2010
Hero Honda Pleasure VW 2010

18,567 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 83,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha FZ-S Version 1 2012
Yamaha FZ-S Version 1 2012

34,500 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 215,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha FZ-S 2015
Yamaha FZ-S 2015

74,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 250,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero splendor pro 2012
Hero splendor pro 2012

26,165 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 150,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - TVS Star City 2006
TVS Star City 2006

38,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 42,000

පැය 2
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda jade 2010
Honda jade 2010

297,882 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 340,000

පැය 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - BSA 1948
BSA 1948

50 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 375,000

පැය 4
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Custom 50 2017
Honda Custom 50 2017

10,750 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 190,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Bajaj Discover150cc 2011
Bajaj Discover150cc 2011

51,250 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 89,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Demak DTM 2014
Demak DTM 2014

14,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

පැය 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda CBR RR 2013
Honda CBR RR 2013

25,566 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 495,000

පැය 15
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha ZR Disc 2017
Yamaha ZR Disc 2017

5,700 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 225,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda CB Trigger 2016
Honda CB Trigger 2016

2,719 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 300,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Bajaj Caliber 115 2005
Bajaj Caliber 115 2005

65,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 40,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Bajaj Discover 135 UV 2009
Bajaj Discover 135 UV 2009

66,707 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 128,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero pleasure 2015
Hero pleasure 2015

116,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 135,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Pcx 2013
Honda Pcx 2013

42,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 390,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Pleasure 2013
Hero Pleasure 2013

19,500 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 75,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha fz s 2017
Yamaha fz s 2017

3,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Suzuki Volty 2012
Suzuki Volty 2012

16,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Demak DTM 200 2017
Demak DTM 200 2017

17,584 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 175,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Bajaj DISCOVER 2009
Bajaj DISCOVER 2009

42,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 122,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Bajaj PULSAR 135 BAA-XXX 2013
Bajaj PULSAR 135 BAA-XXX 2013

22,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 137,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Bajaj PULSAR 180 BEH-XXX 2017
Bajaj PULSAR 180 BEH-XXX 2017

29,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 255,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda PLEASURE 2010
Honda PLEASURE 2010

19,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 78,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!