වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 541 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Bajaj CT100 NW 2013
Bajaj CT100 NW 2013

68,520 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 95,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Dawn BEN 2016
Hero Dawn BEN 2016

14,200 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Bajaj Pulsar 150 150cc 2015
Bajaj Pulsar 150 150cc 2015

24,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 191,000

විනාඩි 6
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Pleasure 2014
Hero Pleasure 2014

19,200 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 118,000

විනාඩි 10
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda PCX 2014
Honda PCX 2014

90,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 374,000

පැය 1 යි
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Pleasure 2015
Hero Pleasure 2015

21,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 117,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Bajaj CT100 2016
Bajaj CT100 2016

20,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 160,000

පැය 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Bajaj CT100 2015
Bajaj CT100 2015

24,865 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 112,000

පැය 3
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda CD 125 BENLY 2003
Honda CD 125 BENLY 2003

42,536 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 275,000

පැය 5
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Dio Digital Dlx 2018
Honda Dio Digital Dlx 2018

0 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

පැය 7
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Bajaj Pulsar 150 2017
Bajaj Pulsar 150 2017

33,523 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 238,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha Ray ZR . 2018
Yamaha Ray ZR . 2018

0 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 59,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Dio BRANDNEW 2018
Honda Dio BRANDNEW 2018

0 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 55,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Bajaj Discover 2013
Bajaj Discover 2013

38,652 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 97,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Bajaj Pulsar 180 2011
Bajaj Pulsar 180 2011

56,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 65,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Bajaj Pulsar 150 NW BEX 2017
Bajaj Pulsar 150 NW BEX 2017

18,458 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 258,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Super Club 2010
Honda Super Club 2010

36,523 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 78,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Demak DTM 2017
Demak DTM 2017

8,500 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 148,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Bajaj Discover 2013
Bajaj Discover 2013

25,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 105,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Dio 2015
Honda Dio 2015

14,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 152,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Dio 2016
Honda Dio 2016

25,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 163,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Dio 2018
Honda Dio 2018

6,700 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 207,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Bajaj Discover 125 2017
Bajaj Discover 125 2017

4,400 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 235,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Bajaj CT100 Cooler 2018
Bajaj CT100 Cooler 2018

1 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 210,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Dio Red White 2016
Honda Dio Red White 2016

3,225 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 210,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Dio Blue White 2016
Honda Dio Blue White 2016

695 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 215,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Bajaj Pulsar 135 2011
Bajaj Pulsar 135 2011

19,500 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 93,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!