වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
වෙළඳ නාමය
මිල (රු)

-

නිෂ්පාදිත වර්ෂය

-

ධාවනය කර ඇති දුර

-

දැන්විම් 556 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda CB Hornet Bcy 2015
Honda CB Hornet Bcy 2015

20,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 565,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Hornet Cha125 2008
Honda Hornet Cha125 2008

62,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 560,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Hornet 2010
Honda Hornet 2010

18,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 483,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Bajaj Pulsar 150 2012
Bajaj Pulsar 150 2012

55,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 150,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Hornet Cha125 2008
Honda Hornet Cha125 2008

62,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 560,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Bajaj Pulsar 150 XF 2012
Bajaj Pulsar 150 XF 2012

35,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 155,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda C50 Supercub 2014
Honda C50 Supercub 2014

8,750 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 138,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Hornet Ch: 115 2015
Honda Hornet Ch: 115 2015

25,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 610,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha FZ S ... 2016
Yamaha FZ S ... 2016

38,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 340,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Hero Pleasure 2013
Hero Pleasure 2013

18,467 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 112,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha FZ S 2011
Yamaha FZ S 2011

40,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 210,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Bajaj Pulsar 135 2011
Bajaj Pulsar 135 2011

64,500 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 110,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Bajaj Platina 2007
Bajaj Platina 2007

69,856 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 67,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha Ray ZR 2018
Yamaha Ray ZR 2018

2,975 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 243,000

මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Bajaj CT100 2009
Bajaj CT100 2009

34,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 70,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - TVS Scooty Pep+ NC WM 2011
TVS Scooty Pep+ NC WM 2011

25,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 68,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Hornet ch/115 2014
Honda Hornet ch/115 2014

58,000 km

කුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 590,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Bajaj CT100 On Light 2018
Bajaj CT100 On Light 2018

0 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 53,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Demak dt 100 2016
Demak dt 100 2016

9,500 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 59,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Hornet 2015 BCY
Honda Hornet 2015 BCY

25,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 565,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Yamaha TW 2015 BCQ
Yamaha TW 2015 BCQ

30,000 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 365,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Suzuki Grass Tracker Orange White 2016
Suzuki Grass Tracker Orange White 2016

8,750 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 150,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Vt250 2000
Honda Vt250 2000

12,500 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 98,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Custom Val 50 2017
Honda Custom Val 50 2017

11,520 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 190,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Dio On Light 💯 2018
Honda Dio On Light 💯 2018

0 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 73,100

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Little Cub Cooler 2017
Honda Little Cub Cooler 2017

8,560 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 180,000

දින 1
මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්-කුරුණෑගල - Honda Zoomer Black 2016
Honda Zoomer Black 2016

12,520 km

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, මෝටර්සයිකල් සහ ස්කූටර්

රු 150,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!