දැන්විම් 28 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි සේවා

ගෘහ සේවා-කුරුණෑගල - Diishtv Services
Diishtv Services

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ගෘහ සේවා

රු 2,999

දින 1
වෙළඳ සේවා-කුරුණෑගල - Rithusha Tube Wells
Rithusha Tube Wells

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෙළඳ සේවා

රු 1,000

දින 1
ගෘහ සේවා-කුරුණෑගල - Lanka Dishtv Package
Lanka Dishtv Package

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ගෘහ සේවා

රු 2,999

දින 2
ගෘහ සේවා-කුරුණෑගල - DishTv Satellite Service
DishTv Satellite Service

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ගෘහ සේවා

රු 2,999

දින 7
ගෘහ සේවා-කුරුණෑගල - සැටලයිට් ටීවී සේවාව
සැටලයිට් ටීවී සේවාව

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ගෘහ සේවා

රු 2,999

දින 10
වෙළඳ සේවා-කුරුණෑගල - Sub mersible Pumps / Tube well install
Sub mersible Pumps / Tube well install

කුරුණෑගල, වෙළඳ සේවා

රු 17,900

දින 12
වෙනත් සේවා-කුරුණෑගල - Student Visa - Malaysia
Student Visa - Malaysia

කුරුණෑගල, වෙනත් සේවා

දින 12
උත්සව හා විනෝදාංග-කුරුණෑගල - DRONE FOR RENT + PROFESSIONAL PILOT
DRONE FOR RENT + PROFESSIONAL PILOT

කුරුණෑගල, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 8,000

දින 13
වෙළඳ සේවා-කුරුණෑගල - House Plans & Interior Designs
House Plans & Interior Designs

කුරුණෑගල, වෙළඳ සේවා

රු 15

දින 19
ගෘහ සේවා-කුරුණෑගල - Dishtv
Dishtv

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ගෘහ සේවා

රු 2,999

දින 23
ගෘහ සේවා-කුරුණෑගල - ඩිශ්ටීවී එක්දින සේවය
ඩිශ්ටීවී එක්දින සේවය

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ගෘහ සේවා

රු 2,999

දින 25
ගෘහ සේවා-කුරුණෑගල - Dishtv
Dishtv

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ගෘහ සේවා

රු 2,999

දින 28
ගෘහ සේවා-කුරුණෑගල - Dishtv One Month
Dishtv One Month

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ගෘහ සේවා

රු 2,999

දින 29
වෙනත් සේවා-කුරුණෑගල - Accounting & Tax Services
Accounting & Tax Services

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෙනත් සේවා

රු 5,000

දින 30
ගෘහ සේවා-කුරුණෑගල - DishTv Satellite Service
DishTv Satellite Service

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ගෘහ සේවා

රු 2,999

දින 30
වෙළඳ සේවා-කුරුණෑගල - Pantry Cupboadrs & Wood Works
Pantry Cupboadrs & Wood Works

කුරුණෑගල, වෙළඳ සේවා

රු 15,000

දින 32
වෙළඳ සේවා-කුරුණෑගල - Tube wells (නල ළිං)
Tube wells (නල ළිං)

කුරුණෑගල, වෙළඳ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 34
වෙළඳ සේවා-කුරුණෑගල - Painting and interior design
Painting and interior design

කුරුණෑගල, වෙළඳ සේවා

දින 37
ගෘහ සේවා-කුරුණෑගල - Dishtv Lanka Set Service
Dishtv Lanka Set Service

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ගෘහ සේවා

රු 2,999

දින 37
උත්සව හා විනෝදාංග-කුරුණෑගල - Music band
Music band

කුරුණෑගල, උත්සව හා විනෝදාංග

දින 41
උත්සව හා විනෝදාංග-කුරුණෑගල - Dry Ice
Dry Ice

කුරුණෑගල, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 3,500

දින 44
වෙනත් සේවා-කුරුණෑගල - Pencil art gallery
Pencil art gallery

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෙනත් සේවා

රු 2,000

දින 46
වෙනත් සේවා-කුරුණෑගල - Astrology service (horoscope reading)
Astrology service (horoscope reading)

කුරුණෑගල, වෙනත් සේවා

රු 1,500

දින 47
උත්සව හා විනෝදාංග-කුරුණෑගල - Projectors for Rent
Projectors for Rent

කුරුණෑගල, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 4,500

දින 48
වෙනත් සේවා-කුරුණෑගල - PENCIL ART KURUNEGALA
PENCIL ART KURUNEGALA

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෙනත් සේවා

රු 2,000

දින 48

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!