දැන්විම් 28 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි සේවා

වෙනත් සේවා-කුරුණෑගල - වේයන් මර්ධනය
වේයන් මර්ධනය

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෙනත් සේවා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ සේවා-කුරුණෑගල - Dishtv Lanka
Dishtv Lanka

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ගෘහ සේවා

රු 3,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙළඳ සේවා-කුරුණෑගල - RESHADI CONSTRUCTION
RESHADI CONSTRUCTION

කුරුණෑගල, වෙළඳ සේවා

වෙළඳ සේවා-කුරුණෑගල - Tag antenna EAS Systems Installing
Tag antenna EAS Systems Installing

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෙළඳ සේවා

රු 60,000

දින 1
වෙළඳ සේවා-කුරුණෑගල - CCTV 8 Channel camera system
CCTV 8 Channel camera system

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෙළඳ සේවා

රු 97,750

දින 1
වෙළඳ සේවා-කුරුණෑගල - CCTV CAMERA , DVR REPAIRING
CCTV CAMERA , DVR REPAIRING

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෙළඳ සේවා

දින 1
වෙළඳ සේවා-කුරුණෑගල - CCTV 4 Channel camera system
CCTV 4 Channel camera system

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෙළඳ සේවා

රු 65,000

දින 1
ගෘහ සේවා-කුරුණෑගල - Satellite Service
Satellite Service

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ගෘහ සේවා

රු 3,500

දින 1
ගෘහ සේවා-කුරුණෑගල - Lanka Dishtv
Lanka Dishtv

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ගෘහ සේවා

රු 3,500

දින 2
වෙළඳ සේවා-කුරුණෑගල - Grass Interlock and Landscaping
Grass Interlock and Landscaping

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෙළඳ සේවා

රු 17

දින 4
වෙළඳ සේවා-කුරුණෑගල - Tube well Construction
Tube well Construction

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෙළඳ සේවා

දින 5
වෙළඳ සේවා-කුරුණෑගල - සිවිලිං( celing )
සිවිලිං( celing )

කුරුණෑගල, වෙළඳ සේවා

රු 95

දින 6
වෙළඳ සේවා-කුරුණෑගල - MARINA TUBE WELLS
MARINA TUBE WELLS

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෙළඳ සේවා

දින 7
වෙළඳ සේවා-කුරුණෑගල - Welding Workers Kurunegala
Welding Workers Kurunegala

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෙළඳ සේවා

රු 1,000

දින 8
ගෘහ සේවා-කුරුණෑගල - Dishtv Lanka
Dishtv Lanka

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ගෘහ සේවා

රු 3,500

දින 9
Typing Services

කුරුණෑගල, ගෘහ සේවා

දින 10
වෙනත් සේවා-කුරුණෑගල - වේයන් මර්ධනය
වේයන් මර්ධනය

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෙනත් සේවා

දින 16
වෙළඳ සේවා-කුරුණෑගල - Titanium terrazzo concrete work
Titanium terrazzo concrete work

කුරුණෑගල, වෙළඳ සේවා

රු 40

දින 18
ගෘහ සේවා-කුරුණෑගල - සැටලයිට් ටීවී සේවාව
සැටලයිට් ටීවී සේවාව

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ගෘහ සේවා

රු 3,500

දින 19
වෙළඳ සේවා-කුරුණෑගල - Sandblasting Sand blasting Sandblast
Sandblasting Sand blasting Sandblast

කුරුණෑගල, වෙළඳ සේවා

ගිවිසගත හැකි

දින 22
ගෘහ සේවා-කුරුණෑගල - DishTv Satellite Service
DishTv Satellite Service

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ගෘහ සේවා

රු 3,500

දින 22
ගෘහ සේවා-කුරුණෑගල - Dishtv
Dishtv

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ගෘහ සේවා

රු 3,100

දින 24
වෙළඳ සේවා-කුරුණෑගල - Tube Wells ( නළ ළිං)
Tube Wells ( නළ ළිං)

කුරුණෑගල, වෙළඳ සේවා

දින 24
උත්සව හා විනෝදාංග-කුරුණෑගල - DRONE FOR RENT + PROFESSIONAL PILOT
DRONE FOR RENT + PROFESSIONAL PILOT

කුරුණෑගල, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 8,000

දින 29
වෙළඳ සේවා-කුරුණෑගල - Tile works
Tile works

කුරුණෑගල, වෙළඳ සේවා

රු 48

දින 30
උත්සව හා විනෝදාංග-කුරුණෑගල - Multimedia Projector and Screen for Rent
Multimedia Projector and Screen for Rent

කුරුණෑගල, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 2,500

දින 38
ගෘහ සේවා-කුරුණෑගල - Air Condition Repairing
Air Condition Repairing

කුරුණෑගල, ගෘහ සේවා

දින 38

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!