දැන්විම් 24 න් 1-24 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි සේවා

වෙළඳ සේවා-කුරුණෑගල - Tube Wells ( නළ ළිං)
Tube Wells ( නළ ළිං)

කුරුණෑගල, වෙළඳ සේවා

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
වෙනත් සේවා-කුරුණෑගල - New Tax File Open Services
New Tax File Open Services

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෙනත් සේවා

දින 1
ගෘහ සේවා-කුරුණෑගල - Dishtv Oneday Service
Dishtv Oneday Service

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ගෘහ සේවා

රු 3,499

දින 1
උත්සව හා විනෝදාංග-කුරුණෑගල - Wedding Decorations For Rent
Wedding Decorations For Rent

කුරුණෑගල, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 30,000

දින 3
ගෘහ සේවා-කුරුණෑගල - සැටලයිට් ටීවී සේවාව
සැටලයිට් ටීවී සේවාව

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ගෘහ සේවා

රු 3,499

දින 4
ගෘහ සේවා-කුරුණෑගල - DishTv Satellite Service
DishTv Satellite Service

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ගෘහ සේවා

රු 3,499

දින 5
වෙළඳ සේවා-කුරුණෑගල - Reshadi Constructions
Reshadi Constructions

කුරුණෑගල, වෙළඳ සේවා

රු 130

දින 9
ගෘහ සේවා-කුරුණෑගල - Lanka Dishtv
Lanka Dishtv

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ගෘහ සේවා

රු 3,499

දින 10
වෙනත් සේවා-කුරුණෑගල - Drinking Water Supplies
Drinking Water Supplies

කුරුණෑගල, වෙනත් සේවා

දින 11
වෙනත් සේවා-කුරුණෑගල - වේයන් මර්ධනය
වේයන් මර්ධනය

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෙනත් සේවා

දින 11
වෙළඳ සේවා-කුරුණෑගල - නලලිං ගැසීමේ ප්‍රමුඛයෝ
නලලිං ගැසීමේ ප්‍රමුඛයෝ

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෙළඳ සේවා

දින 12
උත්සව හා විනෝදාංග-කුරුණෑගල - DRONE FOR RENT PROFESSIONAL PILOT
DRONE FOR RENT PROFESSIONAL PILOT

කුරුණෑගල, උත්සව හා විනෝදාංග

රු 8,000

දින 12
වෙනත් සේවා-කුරුණෑගල - Accounting & Tax Services
Accounting & Tax Services

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෙනත් සේවා

දින 15
ගෘහ සේවා-කුරුණෑගල - Dishtv
Dishtv

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ගෘහ සේවා

රු 3,499

දින 15
වෙළඳ සේවා-කුරුණෑගල - CCTV 6 Channel system
CCTV 6 Channel system

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෙළඳ සේවා

රු 86,000

දින 16
වෙළඳ සේවා-කුරුණෑගල - CCTV 8 Channel Camera System
CCTV 8 Channel Camera System

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෙළඳ සේවා

රු 97,754

දින 16
CONSTRUCTION

කුරුණෑගල, වෙළඳ සේවා

දින 20
වෙළඳ සේවා-කුරුණෑගල - නලලිං ගැසීම
නලලිං ගැසීම

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෙළඳ සේවා

රු 600

දින 24
වෙළඳ සේවා-කුරුණෑගල - Taitanium cut cement& Terazo work
Taitanium cut cement& Terazo work

කුරුණෑගල, වෙළඳ සේවා

රු 60

දින 24
වෙළඳ සේවා-කුරුණෑගල - Fingerprint machine
Fingerprint machine

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෙළඳ සේවා

රු 21,000

දින 30
සෞඛ්‍ය සේවා ආදිය-කුරුණෑගල - දණහිස් වේදනාවට Knee complication බෙහෙත්
දණහිස් වේදනාවට Knee complication බෙහෙත්

කුරුණෑගල, සෞඛ්‍ය සේවා ආදිය

රු 100

දින 32
වෙළඳ සේවා-කුරුණෑගල - CCTV 8 Channel Hikvision camera system
CCTV 8 Channel Hikvision camera system

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෙළඳ සේවා

රු 97,750

දින 37
වෙළඳ සේවා-කුරුණෑගල - Tube Wells ( නළ ළිං)
Tube Wells ( නළ ළිං)

කුරුණෑගල, වෙළඳ සේවා

දින 38
CCTV 4 channel system installing

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, වෙළඳ සේවා

රු 48,500

දින 40
ELECTRICAL PANEL INSTALLATION

කුරුණෑගල, වෙළඳ සේවා

දින 52

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!