දැන්විම් 686 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි ඉඩකඩම්

ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sale in Polgahawela
Land for sale in Polgahawela

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 35,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sale waterfront Kurunegala
Land for sale waterfront Kurunegala

90.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 90,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Coconut Land for Sale - Narammala
Coconut Land for Sale - Narammala

26.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 2,500,000 අක්කරයකට

පැය 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for Sale in Kurunegala
Land for Sale in Kurunegala

50.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 155,000 පර්ච් එකකට

පැය 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sale in Kurunegala, Narammala
Land for sale in Kurunegala, Narammala

13.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 127,500 පර්ච් එකකට

පැය 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Three Acres of Coconut Plantation - Kurunegala
Three Acres of Coconut Plantation - Kurunegala

3.0 අක්කර

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 65,000 පර්ච් එකකට

පැය 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sale in udubaddawa
Land for sale in udubaddawa

14.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 55,000 පර්ච් එකකට

පැය 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Property for sale in Kurunegala
Property for sale in Kurunegala

2,000 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 22,500,000

පැය 3
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sale in Kuliyapitiya town
Land for sale in Kuliyapitiya town

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 75,000 පර්ච් එකකට

පැය 3
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land sale Pallandeniya Kurunegala
Land sale Pallandeniya Kurunegala

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 57,500 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කුරුණෑගල - Coconut Land For Sale In Giriulla
Coconut Land For Sale In Giriulla

2.5 අක්කර

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 15,000,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 14
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Supermarket for rent in Kuliyapitiya
Supermarket for rent in Kuliyapitiya

625 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 30,000 මසකට

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Coconut Estate for Sale in Kurunegala
Coconut Estate for Sale in Kurunegala

18.5 අක්කර

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 2,000,000 අක්කරයකට

දින 1
නිවාස-කුරුණෑගල - House for sale - Kurunegala
House for sale - Kurunegala

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 9,000,000

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Coconut Estate for sale in Wariyapola
Coconut Estate for sale in Wariyapola

30.0 අක්කර

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 47,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sale in Gonagama
Land for sale in Gonagama

15.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 600,000 සම්පුර්ණ මිල

ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land sale Heraliyawala Kurunegala
Land sale Heraliyawala Kurunegala

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 75,000 පර්ච් එකකට

නිවාස-කුරුණෑගල - House for sale kurunegala-Thorayaya
House for sale kurunegala-Thorayaya

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 1,600,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Property for Sale Kurunegala
Property for Sale Kurunegala

396 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 7,000,000

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land For Sale Kurunegala
Land For Sale Kurunegala

30.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 3,600,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
නිවාස-කුරුණෑගල - Kurunegala Uyandana House
Kurunegala Uyandana House

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 9,500,000

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for Sale Kubukgete
Land for Sale Kubukgete

75.0 අක්කර

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 260,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land with home for sale Pannala
Land with home for sale Pannala

11.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 1,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land In Alawwa Town
Land In Alawwa Town

15.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 425,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-කුරුණෑගල - House for sale kurunegala
House for sale kurunegala

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 4,500,000

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for Sale Kurunegala
Land for Sale Kurunegala

18.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 170,000 පර්ච් එකකට

දින 2
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sale Near Alawwa
Land for sale Near Alawwa

1.5 අක්කර

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 70,000 පර්ච් එකකට

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!