දැන්විම් 664 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි ඉඩකඩම්

ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land In Kurunegala - Maraluwawa
Land In Kurunegala - Maraluwawa

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 48,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කුරුණෑගල - 2 Acres FOR SALE in Dummalasooriya
2 Acres FOR SALE in Dummalasooriya

328.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 3,000,000 අක්කරයකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for in Kurunegala
Land for in Kurunegala

21.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 2,100,000 සම්පුර්ණ මිල

ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Office Space for Rent -Wariyapola
Office Space for Rent -Wariyapola

1,000 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 40,000 මසකට

පැය 1 යි
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land in Kurunegala - Muthtettugala
Land in Kurunegala - Muthtettugala

16.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 430,000 පර්ච් එකකට

පැය 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land For Sale In Kurunegala
Land For Sale In Kurunegala

95.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 60,000 පර්ච් එකකට

පැය 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land in Kurunegala - Kiriwawla
Land in Kurunegala - Kiriwawla

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 2,300,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 2
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land / For Sale Plot 17 - Polgahawela
Land / For Sale Plot 17 - Polgahawela

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 1,638,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 2
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Classic Land / For Sale Plot 19
Classic Land / For Sale Plot 19

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 1,500,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 2
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land in Kurunegala
Land in Kurunegala

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 48,000 පර්ච් එකකට

පැය 3
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land For Sale Plot 29 - Narammala
Land For Sale Plot 29 - Narammala

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 70,000 පර්ච් එකකට

පැය 3
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land In Kurunegala - Maraluwawa
Land In Kurunegala - Maraluwawa

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 48,000 පර්ච් එකකට

පැය 3
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land In Kurunegala - Gokarella
Land In Kurunegala - Gokarella

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 23,000 පර්ච් එකකට

පැය 3
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land with house for sale in Hettipola
Land with house for sale in Hettipola

1.0 අක්කර

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 6,900,000 සම්පුර්ණ මිල

ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Restaurant For Sale - Kurunegala
Restaurant For Sale - Kurunegala

3,000 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 48,000,000

ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land For Sale In Kurunegala
Land For Sale In Kurunegala

40.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 110,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-කුරුණෑගල - නිවස විකිණීමට - ඉබ්බාගමුව
නිවස විකිණීමට - ඉබ්බාගමුව

කාමර: 5, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 17,500,000

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - 2 Acres FOR SALE in Dummalasooriya
2 Acres FOR SALE in Dummalasooriya

328.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 3,000,000 අක්කරයකට

ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land in Kurunegala - Pilessa
Land in Kurunegala - Pilessa

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 45,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sale Kurunegala - Barandana
Land for sale Kurunegala - Barandana

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 45,500 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-කුරුණෑගල - House for Sale - Kuliyaitiya
House for Sale - Kuliyaitiya

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 2,700,000

ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Factory premises for sale - Kurunegala
Factory premises for sale - Kurunegala

27,000 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 20,000,000

ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sale in Kuliyapitiya
Land for sale in Kuliyapitiya

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 55,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land For Sale in Gokarella
Land For Sale in Gokarella

72.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 75,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-කුරුණෑගල - House For Rent in Kurunegala
House For Rent in Kurunegala

කාමර: 6, නානකාමර: 3

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 50,000 මසකට

නිවාස-කුරුණෑගල - For sal in House Kurunegala.
For sal in House Kurunegala.

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 23,500,000

දින 1
නිවාස-කුරුණෑගල - House in Pannala
House in Pannala

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 8,500,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!