දැන්විම් 713 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි ඉඩකඩම්

ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land In Kurunegala - Doratiyawa Rd
Land In Kurunegala - Doratiyawa Rd

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 85,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land For Sale In Kurunegala
Land For Sale In Kurunegala

150.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 125,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස-කුරුණෑගල - Niwasa samaga pol idama Nikaweratiya
Niwasa samaga pol idama Nikaweratiya

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 2,300,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Warehouse for rent in kurunegala
Warehouse for rent in kurunegala

5,000 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 325,000 මසකට

ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land in Kuliyapitiya - Pannala Road
Land in Kuliyapitiya - Pannala Road

100.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

දින 1
Annasi Wagawata Idam Awashaysi

කුරුණෑගල, ඉඩම්

දින 1
නිවාස-කුරුණෑගල - House for Sale in Kurunegala
House for Sale in Kurunegala

කාමර: 7, නානකාමර: 7

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 26,000,000

නිවාස-කුරුණෑගල - House for Sale in Kurunegala
House for Sale in Kurunegala

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 9,000,000

ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Shop For Sale in Kurunegala
Shop For Sale in Kurunegala

500 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 3,000,000

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - great Deal in Pannala
great Deal in Pannala

56.9 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 2,800,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
නිවාස-කුරුණෑගල - NEW HOUSE FOR SALE KURUNEGALA
NEW HOUSE FOR SALE KURUNEGALA

කාමර: 6, නානකාමර: 3

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 13,500,000

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Building/shop for rent in Kurunegala
Building/shop for rent in Kurunegala

2,500 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 160,000 මසකට

දින 1
නිවාස-කුරුණෑගල - අගනා දෙමහල් නිවස හා ඉඩම කුරුණෑගල
අගනා දෙමහල් නිවස හා ඉඩම කුරුණෑගල

කාමර: 4, නානකාමර: 3

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 9,500,000

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - 15 perch land sale Kurunegala
15 perch land sale Kurunegala

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 60,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කුරුණෑගල - Coconut estate near river, Kurunegala
Coconut estate near river, Kurunegala

112.0 අක්කර

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 392,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land For Sale In Wariyapola Town
Land For Sale In Wariyapola Town

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 34,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කුරුණෑගල - Residential Land in kurunegala
Residential Land in kurunegala

15.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 250,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Ranawana Coconut Estate Kurunegala
Ranawana Coconut Estate Kurunegala

75.0 අක්කර

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 4,000,000 අක්කරයකට

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land In Kurunegala-Keppitigala main road
Land In Kurunegala-Keppitigala main road

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 49,500 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කුරුණෑගල - 5 Acres Land for Sale in Dambadeniya
5 Acres Land for Sale in Dambadeniya

5.0 අක්කර

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 7,500,000 අක්කරයකට

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for Sale in Narammala-Kurunegala
Land for Sale in Narammala-Kurunegala

12.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 900,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
නිවාස-කුරුණෑගල - දෙමහල් නිවසක් විකිනීමට කුරුණෑගල
දෙමහල් නිවසක් විකිනීමට කුරුණෑගල

කාමර: 8, නානකාමර: 3

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 25,000,000

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sale in Kurunegala
Land for sale in Kurunegala

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 70,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කුරුණෑගල - Coconut land in Dummalasooriya
Coconut land in Dummalasooriya

10.0 අක්කර

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 3,000,000 අක්කරයකට

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land in Alawwa - Yaththalgoda
Land in Alawwa - Yaththalgoda

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 28,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කුරුණෑගල - Coconut Land In Kurunegala
Coconut Land In Kurunegala

5.0 අක්කර

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 2,960,000 අක්කරයකට

ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Commercial Property Sale in Kurunegala
Commercial Property Sale in Kurunegala

1,500 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 5,500,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!