දැන්විම් 725 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි ඉඩකඩම්

ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Shoe Shop For Sale With Business And Shoes Stocks - Kurunegala
Shoe Shop For Sale With Business And Shoes Stocks - Kurunegala

180 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 4,000,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Lake front land in Nikaweratiya
Lake front land in Nikaweratiya

8.0 අක්කර

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 4,000,000 අක්කරයකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for Sale in Kiralabokka ,pilagolla
Land for Sale in Kiralabokka ,pilagolla

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 65,000 පර්ච් එකකට

පැය 2
නිවාස-කුරුණෑගල - Rent Or Lease House in Kurunegala
Rent Or Lease House in Kurunegala

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 40,000 මසකට

පැය 2
නිවාස-කුරුණෑගල - House For Sale in Kurunegala
House For Sale in Kurunegala

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 4,500,000

දින 1
නිවාස-කුරුණෑගල - House With Land For Sale In Kurunegala
House With Land For Sale In Kurunegala

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 25,000,000

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - පොතුහැර නගරයේන් ඉඩමක්
පොතුහැර නගරයේන් ඉඩමක්

21.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 85,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sale in Kurunegala
Land for sale in Kurunegala

16.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 475,000 පර්ච් එකකට

ඉඩම්-කුරුණෑගල - Coconut land in Dummalasuriya
Coconut land in Dummalasuriya

10.0 අක්කර

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 3,000,000 අක්කරයකට

දින 1
නිවාස-කුරුණෑගල - House for Sale in Kurunegala
House for Sale in Kurunegala

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 3,000,000

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Coconut Land with Mix Crops - Kurunegala
Coconut Land with Mix Crops - Kurunegala

15.0 අක්කර

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 1,500,000 අක්කරයකට

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - දර්ශණීය කඳු වැටි,කෙත් යායට මුහුණලා ඉඩම
දර්ශණීය කඳු වැටි,කෙත් යායට මුහුණලා ඉඩම

20.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 130,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land and House for Sale in Kurunegala
Land and House for Sale in Kurunegala

40.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 30,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
නිවාස-කුරුණෑගල - House for Sale in Kurunegala
House for Sale in Kurunegala

කාමර: 3, නානකාමර: 2

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 6,800,000

දින 1
House to Rent

කුරුණෑගල, නිවාඩු සහ කෙටි කාලීනව කුලියට ගැනීම

දින 1
නිවාස-කුරුණෑගල - House for Rent - Mawathagama
House for Rent - Mawathagama

කාමර: 5, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 25,000 මසකට

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Vehicle Service Station For Rent
Vehicle Service Station For Rent

2,000 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 60,000 මසකට

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land with House for Sale - Nagollagama
Land with House for Sale - Nagollagama

80.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 5,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Building for Sale in Kurunegala - Kiriwawla.
Building for Sale in Kurunegala - Kiriwawla.

3,400 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 18,000,000

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sale in udubaddawa
Land for sale in udubaddawa

14.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 55,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sale in Kuliyapitiya town
Land for sale in Kuliyapitiya town

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 75,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-කුරුණෑගල - දෙමහල් නිවසක් විකිණීමට ගිරිඋල්ල
දෙමහල් නිවසක් විකිණීමට ගිරිඋල්ල

කාමර: 3, නානකාමර: 1

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, නිවාස

රු 4,800,000

දින 2
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for Sale in - Narammala
Land for Sale in - Narammala

24.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 30,000 පර්ච් එකකට

දින 2
කොටස් සහ කාමර-කුරුණෑගල - නිවසක ඉහල මහළ කුලියට දීමට තිබේ - කුරුරගල
නිවසක ඉහල මහළ කුලියට දීමට තිබේ - කුරුරගල

කාමර: 2, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, කොටස් සහ කාමර

Rs 22,000 මසකට

දින 2
නිවාස-කුරුණෑගල - House for rent near general hospital kurunegala
House for rent near general hospital kurunegala

කාමර: 3, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 40,000 මසකට

දින 2
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Coconut Estate for Sale in Kurunegala
Coconut Estate for Sale in Kurunegala

18.5 අක්කර

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 2,000,000 අක්කරයකට

දින 2
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Office or Salon Space Available for Rent - Kurunegala
Office or Salon Space Available for Rent - Kurunegala

500 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රු 25,000 මසකට

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!