දැන්විම් 567 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කුරුණෑගල හි ඉඩකඩම්

ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land in Pannala
Land in Pannala

12.5 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 95,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Kurunegala Land For Sale
Kurunegala Land For Sale

72.5 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 100,000 පර්ච් එකකට

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Classic land for sale plot 16 Narammala
Classic land for sale plot 16 Narammala

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 1,612,500 සම්පුර්ණ මිල

පැය 3
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Classic land \ plot 15 Kurunegala
Classic land \ plot 15 Kurunegala

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 1,800,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 3
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Classic land for sale plot 14 Narammala
Classic land for sale plot 14 Narammala

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 1,875,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 3
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Classic land \ for sale plot 12
Classic land \ for sale plot 12

15.0 පර්චස්

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 1,800,000 සම්පුර්ණ මිල

පැය 3
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land at Kurunegala
Land at Kurunegala

70.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 70,000 පර්ච් එකකට

පැය 3
නිවාස-කුරුණෑගල - House for Sale In Hettiyawaththa
House for Sale In Hettiyawaththa

කාමර: 4, නානකාමර: 1

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 4,500,000

පැය 4
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for Sale - Kurnegala Muththettugala
Land for Sale - Kurnegala Muththettugala

20.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 180,000 පර්ච් එකකට

පැය 8
ඉඩම්-කුරුණෑගල - LAND IN DAMBOKKA KURUNEGALA.
LAND IN DAMBOKKA KURUNEGALA.

15.5 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 2,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Flat land in Wariyapola
Flat land in Wariyapola

15.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 700,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land near Kurunegala
Land near Kurunegala

6.0 අක්කර

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 725,000 අක්කරයකට

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land in Kuliyapitiya
Land in Kuliyapitiya

30.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 85,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land In Kuliyapitiya වල්පිටගම
Land In Kuliyapitiya වල්පිටගම

5.0 අක්කර

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 19,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Well maintained land in Kuliyapitiya
Well maintained land in Kuliyapitiya

47.0 අක්කර

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 2,500,000 අක්කරයකට

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land Sale Paranagama - Highway Entrance
Land Sale Paranagama - Highway Entrance

40.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 100,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Factory for sale in Kurunegala
Factory for sale in Kurunegala

75,000 වර්ග අඩි

සාමාජිකයාකුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 210,000,000

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for sale in Hanhamunawa.
Land for sale in Hanhamunawa.

189.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 24,000 පර්ච් එකකට

දින 1
නිවාස-කුරුණෑගල - House For Sale in Kuliyapitiya
House For Sale in Kuliyapitiya

කාමර: 5, නානකාමර: 2

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 8,000,000

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for Sale in Kurunegala
Land for Sale in Kurunegala

15.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 150,000 පර්ච් එකකට

දින 1
ව්‍යාපාරික දේපළ-කුරුණෑගල - Commercial building polgahawela
Commercial building polgahawela

6,800 වර්ග අඩි

කුරුණෑගල, ව්‍යාපාරික දේපළ

රූ 65,000,000

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land for Rent Kurunegala Town
Land for Rent Kurunegala Town

20.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 900,000 අවුරුද්දකට

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - නිවස සහ ඉඩම ගොකරැල්ල
නිවස සහ ඉඩම ගොකරැල්ල

53.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 3,500,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
නිවාස-කුරුණෑගල - HOUSE & LAND FOR SALE - Gepallawa
HOUSE & LAND FOR SALE - Gepallawa

කාමර: 4, නානකාමර: 2

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 6,800,000

දින 1
නිවාස-කුරුණෑගල - Newly Built House in Kurunegala
Newly Built House in Kurunegala

කාමර: 7, නානකාමර: 7

කුරුණෑගල, නිවාස

රු 30,000,000

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Land close to Alawwa town
Land close to Alawwa town

30.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 2,000,000 සම්පුර්ණ මිල

දින 1
ඉඩම්-කුරුණෑගල - Partitioned Land In Narammala
Partitioned Land In Narammala

228.0 පර්චස්

කුරුණෑගල, ඉඩම්

රු 150,000 පර්ච් එකකට

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!