දැන්විම් 124 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

වත්තල හි නිවාස සහ උද්‍යාන

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Light shade
Light shade

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Cabinet
Cabinet

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Steel cupboard
Steel cupboard

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,000

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Zed Glass-top Gas Cooker Hobs
Zed Glass-top Gas Cooker Hobs

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 13,900

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - තේක්ක පුටු
තේක්ක පුටු

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Dining Table
Dining Table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Folding Table
Folding Table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Damro Book Rack
Damro Book Rack

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Steel Book Rack
Steel Book Rack

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Vernda chairs
Vernda chairs

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,500

දින 6
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - GAS STOVE- PORTABLE
GAS STOVE- PORTABLE

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 4,950

දින 6
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Satalim
Satalim

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 95,000

දින 6
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - පිගන් භාණ්ඩ කට්ටලයක්
පිගන් භාණ්ඩ කට්ටලයක්

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 9,500

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - සෝෆා සෙට්
සෝෆා සෙට්

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 14,500

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Singer Sofa
Singer Sofa

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 50,000

දින 7
ගෙවතු-ගම්පහ - Malysian Carpet Grass
Malysian Carpet Grass

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 23

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa set
Sofa set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 7
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Bbq Grill Machine
Bbq Grill Machine

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,800

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Dressing Table
Dressing Table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 16,000

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Single bed
Single bed

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,500

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Computer Table
Computer Table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,500

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Spring Bed with mattress
Spring Bed with mattress

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

දින 10
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Singer Sewing Machine
Singer Sewing Machine

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 10,000

දින 11
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Newly Made Sofa cushion - Fabric
Newly Made Sofa cushion - Fabric

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 55,000

දින 11
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Newly Made Black Cushion - Rexine
Newly Made Black Cushion - Rexine

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

දින 11

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!