වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 91 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි මුළුතැන්ගේ උපාංග

මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Stainless Steel 2 Layer Lunch Box
Stainless Steel 2 Layer Lunch Box

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 799

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Vegetable Chopper Cutter
Vegetable Chopper Cutter

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 780

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Swifty Knife Sharpener
Swifty Knife Sharpener

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 750

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Egg White and Yolk Separator
Egg White and Yolk Separator

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 160

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Watermelon Cutter
Watermelon Cutter

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 350

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Nonstic 3Pcs Baking Pans Set
Nonstic 3Pcs Baking Pans Set

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,950

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - 3Layer Tiffin Lunch Box
3Layer Tiffin Lunch Box

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,200

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - BBQ grill & steamboat hot pot
BBQ grill & steamboat hot pot

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 3,000

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Ceramic tea pot
Ceramic tea pot

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,000

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - වීදුරු භාණ්ඩ
වීදුරු භාණ්ඩ

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 6,000

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Abans Double burner Gas Cooker
Abans Double burner Gas Cooker

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 5,200

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Original Prestige Presure Cooker 7.5 L
Original Prestige Presure Cooker 7.5 L

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 7,000

දින 3
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Cookware
Cookware

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 17,000

දින 3
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Porcelain Plates Design 1
Porcelain Plates Design 1

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 220

දින 3
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Drinking Water Glass 6 inch
Drinking Water Glass 6 inch

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 110

දින 3
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Small BBQ Grill
Small BBQ Grill

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,200

දින 3
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Kitchen Scale
Kitchen Scale

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 990

දින 3
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Mandoline Slicers
Mandoline Slicers

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 16,500

දින 3
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Nicer Dicer Plus
Nicer Dicer Plus

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,350

දින 3
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Sink Base Plus
Sink Base Plus

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 950

දින 3
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Gas Cooker
Gas Cooker

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 35,000

දින 4
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Pineapple Cutter
Pineapple Cutter

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 450

දින 4
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Pot Clean Brush
Pot Clean Brush

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 150

දින 4
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Water Purifier
Water Purifier

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,200

දින 4
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Boiled Egg Mold
Boiled Egg Mold

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 160

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!