දැන්විම් 144 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Chairs 1 Set
Chairs 1 Set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - TV Stand
TV Stand

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Chairs
Chairs

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 24,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa Set
Sofa Set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 45,000

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Chinese Tea Set (18)pcs
Chinese Tea Set (18)pcs

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 1,800

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Steel Sofa With Coffee Table
Steel Sofa With Coffee Table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Slicer
Slicer

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 15,000

දින 3
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-ගම්පහ - High Quality Bathroom Shower
High Quality Bathroom Shower

ගම්පහ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 13,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa Set
Sofa Set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 22,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Computer Table
Computer Table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Optical display with furniture
Optical display with furniture

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 275,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Dining Table Teak
Dining Table Teak

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa Set
Sofa Set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 45,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Living Room Set
Living Room Set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 45,000

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Cupboard
Cupboard

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 99,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Teak varandar chairs
Teak varandar chairs

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Red velvet set
Red velvet set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 8
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Scaffolding Full Set
Scaffolding Full Set

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 7,100

දින 8
නිවාස අලංකරණ-ගම්පහ - Christmas Decorations
Christmas Decorations

ගම්පහ, නිවාස අලංකරණ

රු 80

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Furniture set
Furniture set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 23,000

දින 10
නිවාස අලංකරණ-ගම්පහ - Hand made cushion cover set
Hand made cushion cover set

ගම්පහ, නිවාස අලංකරණ

රු 800

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa Set
Sofa Set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

දින 10
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - lMPULSE SEALER
lMPULSE SEALER

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 1,500

දින 11
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Arm Chairs and Stool
Arm Chairs and Stool

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

දින 12
ගෙවතු-ගම්පහ - Brand new car port
Brand new car port

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 40,000

දින 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!