දැන්විම් 102 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෙවතු-ගම්පහ - 5.3cm Orchid Net Pots
5.3cm Orchid Net Pots

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෙවතු

රු 1

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - China 4 Burner Glass Top Gas Cooker
China 4 Burner Glass Top Gas Cooker

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 19,790

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Manual Hand Water Pump
Manual Hand Water Pump

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 280

දින 1
ගෙවතු-ගම්පහ - Malaysian carpet grass
Malaysian carpet grass

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 23

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Leather sofa
Leather sofa

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Wheelbarrow
Wheelbarrow

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 4,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Teak wardrobe
Teak wardrobe

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 220,000

දින 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - JUKI MACHINE
JUKI MACHINE

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 18,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Wooden teak veranda chairs
Wooden teak veranda chairs

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - REVOLVING OFFICE CHAIR.
REVOLVING OFFICE CHAIR.

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,500

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - TV Stand
TV Stand

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 9,999

දින 4
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Singer Sewing Machine (single stich)
Singer Sewing Machine (single stich)

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 12,000

දින 4
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Satalin
Satalin

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 150,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - STEEL WRITING TABLE
STEEL WRITING TABLE

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,900

දින 6
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - induction cooker
induction cooker

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 4,500

දින 6
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Satalim or Satalin
Satalim or Satalin

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 215,000

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Antique Pettagam
Antique Pettagam

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 14
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa Living room.
Sofa Living room.

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 50,000

දින 14
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa set
Sofa set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 70,000

දින 14
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Single bed with spring mattress
Single bed with spring mattress

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 22,000

දින 15
ගෙවතු-ගම්පහ - Malaysian grass carpet
Malaysian grass carpet

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 24

දින 15
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Restaurant tables
Restaurant tables

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 75,000

දින 16
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa set
Sofa set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 18
ගෙවතු-ගම්පහ - Two Orchid green houses
Two Orchid green houses

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 600,000

දින 18
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Zig zag machine
Zig zag machine

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 7,500

දින 22
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Normal tag machine
Normal tag machine

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 40,000

දින 22

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!