දැන්විම් 107 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ජා-එල හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෙවතු-ගම්පහ - Thanakola pedali
Thanakola pedali

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 25

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - LG fridge
LG fridge

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 18,000

දින 1
ගෙවතු-ගම්පහ - Malaysian carpet grass
Malaysian carpet grass

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 14

දින 2
ගෙවතු-ගම්පහ - Garden Solar sensor light
Garden Solar sensor light

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 5,500

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Antique almari
Antique almari

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 200,000

දින 2
ගෙවතු-ගම්පහ - Garden Solar Light
Garden Solar Light

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 3,000

දින 2
ගෙවතු-ගම්පහ - Malaysian carpet grass
Malaysian carpet grass

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 15

දින 2
ගෙවතු-ගම්පහ - Malaysian grass & landscaping
Malaysian grass & landscaping

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 30

දින 3
ගෙවතු-ගම්පහ - Malaysian carpet grass
Malaysian carpet grass

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 20

දින 4
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - 4 Burner + Oven - Beko
4 Burner + Oven - Beko

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 60,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Varendah Chairs
Varendah Chairs

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 27,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa / Living Room
Sofa / Living Room

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 4
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Mashing for sale
Mashing for sale

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 26,500

දින 5
ගෙවතු-ගම්පහ - Grass
Grass

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 17

දින 5
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Hacksaw Blade
Hacksaw Blade

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 4,500

දින 6
ගෙවතු-ගම්පහ - Premium quality
Premium quality

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 14

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - 4 Varendah Chairs - "Nandun"
4 Varendah Chairs - "Nandun"

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

දින 6
ගෙවතු-ගම්පහ - Table
Table

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 14,000

දින 8
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - GAS BBQ Grill - Modern Type
GAS BBQ Grill - Modern Type

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 42,700

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Furniture for Sale ja-ela
Furniture for Sale ja-ela

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 250,000

දින 8
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Sewing machines
Sewing machines

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 10,500

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Tv Stand
Tv Stand

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 13,000

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Bed + Mattress
Bed + Mattress

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

දින 9
ගෙවතු-ගම්පහ - Malaysian Carpet Grass
Malaysian Carpet Grass

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 15

දින 10
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Sanyo automatic washing mmachine
Sanyo automatic washing mmachine

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 45,000

දින 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!