දැන්විම් 102 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

ගම්පහ හි ගෙවතු

ගෙවතු-ගම්පහ - Shade net
Shade net

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෙවතු

රු 39

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෙවතු-ගම්පහ - Red farm
Red farm

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 4,000

පැය 10
ගෙවතු-ගම්පහ - Arpico 500L water tank
Arpico 500L water tank

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 5,000

දින 6
ගෙවතු-ගම්පහ - Nehsara Landscape servie
Nehsara Landscape servie

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 50

දින 7
ගෙවතු-ගම්පහ - Pressure pumps \ Booster
Pressure pumps \ Booster

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 13,950

දින 7
ගෙවතු-ගම්පහ - Garden Solar Light
Garden Solar Light

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 1,500

දින 9
ගෙවතු-ගම්පහ - Submersible Pumps ( Olive- Agrotac)
Submersible Pumps ( Olive- Agrotac)

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 15,500

දින 11
ගෙවතු-ගම්පහ - Malaysian grass carpet
Malaysian grass carpet

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 24

දින 11
ගෙවතු-ගම්පහ - Water pumps
Water pumps

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 10,000

දින 11
ගෙවතු-ගම්පහ - MALAYSIAN GRASS CARPET
MALAYSIAN GRASS CARPET

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 35

දින 11
ගෙවතු-ගම්පහ - Shade net
Shade net

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෙවතු

රු 39

දින 11
ගෙවතු-ගම්පහ - Garden Pop-Up Sprinkler
Garden Pop-Up Sprinkler

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෙවතු

රු 600

දින 12
ගෙවතු-ගම්පහ - Solar Garden/Pond Water Pump
Solar Garden/Pond Water Pump

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 3,000

දින 12
ගෙවතු-ගම්පහ - Malaysian Carpet Grass
Malaysian Carpet Grass

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 30

දින 13
ගෙවතු-ගම්පහ - Small Water Pump
Small Water Pump

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 14,000

දින 13
ගෙවතු-ගම්පහ - Two Orchid green houses
Two Orchid green houses

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 600,000

දින 14
ගෙවතු-ගම්පහ - Water pump
Water pump

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 1,200

දින 15
ගෙවතු-ගම්පහ - Dippers (for Drip irrigation)
Dippers (for Drip irrigation)

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෙවතු

රු 8

දින 16
ගෙවතු-ගම්පහ - Water sprayers for garden
Water sprayers for garden

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෙවතු

රු 12

දින 16
ගෙවතු-ගම්පහ - Garden Fogger system
Garden Fogger system

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෙවතු

රු 125

දින 17
ගෙවතු-ගම්පහ - Micro Water Sprinklers
Micro Water Sprinklers

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෙවතු

රු 35

දින 17
ගෙවතු-ගම්පහ - Japanese Grass Cutters on Sale
Japanese Grass Cutters on Sale

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 13,500

දින 17
ගෙවතු-ගම්පහ - LDPE tubes for coconut cultivation
LDPE tubes for coconut cultivation

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෙවතු

රු 4,700

දින 17
ගෙවතු-ගම්පහ - Vanda Pots
Vanda Pots

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෙවතු

රු 8

දින 17
ගෙවතු-ගම්පහ - Robin Water Pump
Robin Water Pump

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 18,000

දින 18
ගෙවතු-ගම්පහ - Water Pump
Water Pump

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 10,000

දින 18

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!