දැන්විම් 115 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෙවතු-ගම්පහ - Teak Land for sale Negombo
Teak Land for sale Negombo

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 1,450,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෙවතු-ගම්පහ - Malaysian Carpet Grass
Malaysian Carpet Grass

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 13

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Antique Pettagam
Antique Pettagam

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Plates
Plates

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 10,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa Set...
Sofa Set...

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 24,500

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Iron Gate & Window Grills For Sale
Iron Gate & Window Grills For Sale

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 25,000

දින 3
ගෙවතු-ගම්පහ - Malaysian carpet grass
Malaysian carpet grass

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 15

දින 3
ගෙවතු-ගම්පහ - Teak Land for sale Negombo
Teak Land for sale Negombo

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 1,450,000

දින 3
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Shuttering / Satalin Satalim
Shuttering / Satalin Satalim

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 150,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Used Jovana Sofa
Used Jovana Sofa

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 33,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Pantry cupboards
Pantry cupboards

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Bar table
Bar table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 13,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Almirah
Almirah

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 150,000

දින 7
ගෙවතු-ගම්පහ - Malaysian carpet grass
Malaysian carpet grass

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 14

දින 7
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Juki Machine
Juki Machine

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 28,000

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Dambro Counter Table
Dambro Counter Table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Hot Food Display
Hot Food Display

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 120,000

දින 7
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - BBQ with plate
BBQ with plate

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 23,100

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa Set with Coffee Table (Germany)
Sofa Set with Coffee Table (Germany)

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 60,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Quize mattress
Quize mattress

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 8
නිවාස අලංකරණ-ගම්පහ - Turkey carpet 13,10Ft
Turkey carpet 13,10Ft

ගම්පහ, නිවාස අලංකරණ

රු 25,000

දින 8
ගෙවතු-ගම්පහ - Aprico water pump
Aprico water pump

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 17,500

දින 9
ගෙවතු-ගම්පහ - Solar motion light
Solar motion light

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 3,000

දින 10
ගෙවතු-ගම්පහ - Malaysian carpet grass
Malaysian carpet grass

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 14

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Bed furniture
Bed furniture

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 18,000

දින 11
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Complete Teakwood Bedroom Set
Complete Teakwood Bedroom Set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 200,000

දින 12

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!