දැන්විම් 84 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෙවතු-ගම්පහ - Malaysian Carpet Grass (Natural)
Malaysian Carpet Grass (Natural)

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 24

පැය 2
ගෙවතු-ගම්පහ - Malaysian carpet grass
Malaysian carpet grass

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 20

පැය 5
ගෙවතු-ගම්පහ - malaysian carpet grass
malaysian carpet grass

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 20

දින 1
ගෙවතු-ගම්පහ - Malaysian carpet grass....
Malaysian carpet grass....

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 21

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Bed Furniture
Bed Furniture

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,900

දින 1
ගෙවතු-ගම්පහ - Malaysian carpet grass..
Malaysian carpet grass..

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 23

දින 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Electrical machine - Singer 9200
Electrical machine - Singer 9200

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 26,500

දින 2
ගෙවතු-ගම්පහ - Solar Wall Light Waterproof Garden Yard
Solar Wall Light Waterproof Garden Yard

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 2,600

දින 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - SMITH + NOBEL BUFFET SERVER
SMITH + NOBEL BUFFET SERVER

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 7,950

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Japan mattress
Japan mattress

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 21,900

දින 4
ගෙවතු-ගම්පහ - Malaysian Carpet Grass
Malaysian Carpet Grass

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 30

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Double bed
Double bed

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,000

දින 5
ගෙවතු-ගම්පහ - Malaysian grass
Malaysian grass

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 29

දින 6
ගෙවතු-ගම්පහ - Malaysian Carpet Grass
Malaysian Carpet Grass

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 30

දින 6
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - BBQ with plate
BBQ with plate

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 23,100

දින 8
ගෙවතු-ගම්පහ - 5 HP JINASENA water pump
5 HP JINASENA water pump

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 40,000

දින 9
ගෙවතු-ගම්පහ - 20 HP two jinasena water Pump
20 HP two jinasena water Pump

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 200,000

දින 9
ගෙවතු-ගම්පහ - Malaysian Carpet Grass
Malaysian Carpet Grass

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 22

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Mini Bar Set
Mini Bar Set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 150,000

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Wood Mirror Set
Wood Mirror Set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 19,000

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Relaxing Chair
Relaxing Chair

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 39,000

දින 10
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Sink Tap
Sink Tap

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 2,000

දින 11
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Cristal chandelier
Cristal chandelier

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 75,000

දින 13
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Table lamps
Table lamps

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 10,000

දින 13
ගෙවතු-ගම්පහ - Natural Malaysian Carpet Grass
Natural Malaysian Carpet Grass

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 30

දින 13

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!