දැන්විම් 147 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි නිවාස සහ උද්‍යාන

අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - 10 Layer Shoe Rack
10 Layer Shoe Rack

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,550

පැය 9
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa set
Sofa set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 1
ගෙවතු-ගම්පහ - Malaysian Carpet Grass
Malaysian Carpet Grass

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 30

දින 1
ගෙවතු-ගම්පහ - Water Pump
Water Pump

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 10,000

දින 1
ගෙවතු-ගම්පහ - Water Pump
Water Pump

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 10,000

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - National 300
National 300

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 9,500

දින 1
ගෙවතු-ගම්පහ - Malasiyan grass
Malasiyan grass

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 25

දින 1
පැරණි ගොඩනැගිලි කඩා මිලට ගනු ඇත

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - පැරණි උළුඅහු ජනෙල් සහ කණු
පැරණි උළුඅහු ජනෙල් සහ කණු

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 400,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa Set
Sofa Set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 45,000

දින 2
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Iron & Alminum fream
Iron & Alminum fream

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 25,000

දින 2
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-ගම්පහ - Eco Wash Basin
Eco Wash Basin

ගම්පහ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 6,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Teak Burutha Roots Art
Teak Burutha Roots Art

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Teak Wood Sofa Set (3-2-1) with Coffee Table
Teak Wood Sofa Set (3-2-1) with Coffee Table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 3
ගෙවතු-ගම්පහ - Grass Cutter
Grass Cutter

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 10,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa Set
Sofa Set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Couch (Used)
Couch (Used)

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 18,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Showcase Cabinet
Showcase Cabinet

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 18,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Dining Table with chairs
Dining Table with chairs

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa Set
Sofa Set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 60,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Cupboard
Cupboard

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Writing Table
Writing Table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Arm Chairs (2 Nos)
Arm Chairs (2 Nos)

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Cashier Table
Cashier Table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,950

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Teak sofa set
Teak sofa set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 70,000

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!