දැන්විම් 76 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි නිවාස සහ උද්‍යාන

නිවාස අලංකරණ-ගම්පහ - Wall stickers
Wall stickers

ගම්පහ, නිවාස අලංකරණ

රු 700

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - 4 Burner with Oven
4 Burner with Oven

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 70,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Single chair sofa
Single chair sofa

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Italian writing table
Italian writing table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 175,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Italian Wardrobe
Italian Wardrobe

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 250,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - DOUBLE BED
DOUBLE BED

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 10,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - WRITING TABLE
WRITING TABLE

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Pakistani cotton Quilted bed sheets
Pakistani cotton Quilted bed sheets

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,350

දින 5
නිවාස අලංකරණ-ගම්පහ - Pakistani cotton Quilted bedsheets
Pakistani cotton Quilted bedsheets

ගම්පහ, නිවාස අලංකරණ

රු 2,500

දින 5
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-ගම්පහ - Bathroom Sink
Bathroom Sink

ගම්පහ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 4,500

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Pettagama
Pettagama

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 200,000

දින 7
Sofa set wanted

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

දින 8
ගෙවතු-ගම්පහ - Arpico 500L water tank
Arpico 500L water tank

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 5,000

දින 8
ගෙවතු-ගම්පහ - Nehsara Landscape servie
Nehsara Landscape servie

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 50

දින 9
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Pipe Wrinch
Pipe Wrinch

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 3,500

දින 10
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Iron Swing Gate
Iron Swing Gate

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 90,000

දින 11
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa with stool
Sofa with stool

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

දින 11
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Antique iron box
Antique iron box

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,200

දින 11
ගෙවතු-ගම්පහ - Malaysian Carpet Grass
Malaysian Carpet Grass

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 30

දින 15
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Double bed
Double bed

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 27,000

දින 17
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Table with 6 chairs.
Table with 6 chairs.

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 55,000

දින 17
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Almirah
Almirah

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 27,000

දින 17
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Banquet Chair
Banquet Chair

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,450

දින 17
නිවාස අලංකරණ-ගම්පහ - Belgium carpet
Belgium carpet

ගම්පහ, නිවාස අලංකරණ

රු 5,000

දින 17
නිවාස අලංකරණ-ගම්පහ - New Belgium carpet
New Belgium carpet

ගම්පහ, නිවාස අලංකරණ

රු 15,000

දින 17

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!