දැන්විම් 131 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මීගමුව හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Pettagam
Pettagam

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 21,000

පැය 2
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Mandoline Slicers
Mandoline Slicers

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 16,500

පැය 8
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - CLOTH STORAGE CUPBOARD
CLOTH STORAGE CUPBOARD

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 21,500

දින 1
ගෙවතු-ගම්පහ - Malayasian carpet grass...
Malayasian carpet grass...

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 14

දින 1
ගෙවතු-ගම්පහ - Malaysian Carpet Grass
Malaysian Carpet Grass

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 20

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Damro TV stand
Damro TV stand

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Teak King Size Bed
Teak King Size Bed

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 32,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa set
Sofa set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 60,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Teak setty (sofa set)
Teak setty (sofa set)

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 18,500

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Table & Chairs (Iron)
Table & Chairs (Iron)

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 75,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - TV stand
TV stand

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,000

දින 3
ගෙවතු-ගම්පහ - Malaysian Grass
Malaysian Grass

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 25

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - LUXURIOUS ARM CHAIR
LUXURIOUS ARM CHAIR

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,500

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Wooden Desk and Bench for Teaching
Wooden Desk and Bench for Teaching

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,500

දින 4
ගෙවතු-ගම්පහ - Malayasian carpet grass
Malayasian carpet grass

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 14

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Pantry Cupboards
Pantry Cupboards

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,500

දින 4
ගෙවතු-ගම්පහ - Malaysian carpet grass..
Malaysian carpet grass..

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 14

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa set
Sofa set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 45,000

දින 6
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - BBQ with plate
BBQ with plate

සාමාජිකයාගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 23,100

දින 6
ගෙවතු-ගම්පහ - MALAYSIAN AND AUSTRALIAN GRASS CARPET
MALAYSIAN AND AUSTRALIAN GRASS CARPET

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 23

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Banquet Chair
Banquet Chair

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Almairh
Almairh

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 60,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Pettagama
Pettagama

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 100,000

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Office table
Office table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 19,000

දින 7
ගෙවතු-ගම්පහ - Brush cutter
Brush cutter

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 17,500

දින 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!