දැන්විම් 193 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Fabric Sofa
Fabric Sofa

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Akulan yakada aidak
Akulan yakada aidak

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - New L sofa
New L sofa

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 46,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Butterfly sofa 3 2 1
Butterfly sofa 3 2 1

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 56,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Artcane Outdoor set
Artcane Outdoor set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Bed Sofa
Bed Sofa

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,950

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa Set
Sofa Set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Glass Dining Table 4Ch
Glass Dining Table 4Ch

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 18,900

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Dinning table
Dinning table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 13,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - New L sofa kelaniya
New L sofa kelaniya

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 55,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Teak furniture set
Teak furniture set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Damro Sofa Set
Damro Sofa Set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 55,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Cafe Table
Cafe Table

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,590

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Fabric Sofa
Fabric Sofa

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Bed Sofa
Bed Sofa

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 27,500

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Brand new Burutha bed and Metress
Brand new Burutha bed and Metress

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 5
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Satalim
Satalim

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 80,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Dining table and 6 chairs
Dining table and 6 chairs

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 34,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Veranda chair
Veranda chair

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 4,200

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - New u sofa 3 2 L bed
New u sofa 3 2 L bed

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 80,000

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - New sofa 3 1 with L bed
New sofa 3 1 with L bed

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 95,000

දින 8
නිවාස අලංකරණ-ගම්පහ - Floor carpet
Floor carpet

ගම්පහ, නිවාස අලංකරණ

රු 75

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Modern sofa
Modern sofa

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 95,000

දින 9
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Aluminum pantry cupboards
Aluminum pantry cupboards

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,500

දින 10
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Stair Case Railing
Stair Case Railing

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 32,000

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Teak glass cabinet
Teak glass cabinet

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 32,000

දින 10

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!