දැන්විම් 307 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Spring mattress
Spring mattress

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 20,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - 3 2 1 sofa with table
3 2 1 sofa with table

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 45,000

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Bed sofa
Bed sofa

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 50,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - New loby sofa 4 by
New loby sofa 4 by

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 27,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Aluminium Pantry Cupboard
Aluminium Pantry Cupboard

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 23,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Bed sofa
Bed sofa

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 29,900

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - New corner sofa 8 by
New corner sofa 8 by

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 60,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - New Desing sofa
New Desing sofa

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 60,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Office Chair
Office Chair

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,850

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Office Chair
Office Chair

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,950

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - CANE SOFA
CANE SOFA

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 228,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - සෝෆා 3. 1. 1
සෝෆා 3. 1. 1

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 38,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - GLASS DINING TABLE & 4 CHAIRS
GLASS DINING TABLE & 4 CHAIRS

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 29,500

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - GLASS DINING TABLE & 4 CHAIRS
GLASS DINING TABLE & 4 CHAIRS

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 29,500

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Teak Dining Table with 6 Chairs
Teak Dining Table with 6 Chairs

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 67,500

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Bed Sofa
Bed Sofa

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 29,900

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Banquet Table
Banquet Table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 14,950

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Banquet Chair
Banquet Chair

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,650

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - New L sofa
New L sofa

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 50,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Glass Dining Table 4 Chair Black
Glass Dining Table 4 Chair Black

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 29,500

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Lobby Chairs
Lobby Chairs

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 17,400

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - BAR STOOL
BAR STOOL

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,490

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - COFFEE TABLE
COFFEE TABLE

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,750

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Banquet Chair
Banquet Chair

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,650

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Corner sofa 6/6
Corner sofa 6/6

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 60,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - CAFE TABLE + 4 CHAIRS
CAFE TABLE + 4 CHAIRS

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 22,375

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Lobby Chair 3 Seater - Silver
Lobby Chair 3 Seater - Silver

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 17,400

දින 4

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!