දැන්විම් 311 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - MODERN TV STAND
MODERN TV STAND

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Omega 5 Burner Has Cooker And Oven
Omega 5 Burner Has Cooker And Oven

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 150,000

පැය 13
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Teak dining table
Teak dining table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 28,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa set
Sofa set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - New L sofa
New L sofa

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 58,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Lobby Chair
Lobby Chair

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 19,950

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Banquet Table
Banquet Table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 14,950

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Dining Table
Dining Table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,150

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Glass Cafe Table+3Ch
Glass Cafe Table+3Ch

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 19,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - 3 1 New sofa
3 1 New sofa

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 36,500

දින 3
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Unilever Pure it
Unilever Pure it

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 7,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - L Sofa
L Sofa

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 50,000

දින 3
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Pest Reject - Repels Harmful Insects
Pest Reject - Repels Harmful Insects

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 1,250

දින 4
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Activated Carbon Filter Pack
Activated Carbon Filter Pack

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 390

දින 4
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Paint Zoom Sprayer
Paint Zoom Sprayer

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 4,750

දින 4
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - USB Powered Wooden LED Alarm Clock
USB Powered Wooden LED Alarm Clock

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 2,490

දින 4
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Mini Fridge Compact Cooler/Warmer
Mini Fridge Compact Cooler/Warmer

සාමාජිකයාගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 4,500

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Super Market Racks with Showcase
Super Market Racks with Showcase

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 90,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - TV Stand
TV Stand

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Class room tables
Class room tables

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,500

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Lecture Chairs
Lecture Chairs

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 2,500

දින 5
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Partition for sale
Partition for sale

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 1,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Corner sofa with cushion
Corner sofa with cushion

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 56,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Corner Sofa
Corner Sofa

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 58,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - 3 2 1 New Box sofa
3 2 1 New Box sofa

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa for hotel ,,,,
Sofa for hotel ,,,,

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 6

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!