දැන්විම් 174 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කැලණිය හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Damro Double Layer Foam Mattress
Damro Double Layer Foam Mattress

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
නිවාස අලංකරණ-ගම්පහ - Loop pile carpet
Loop pile carpet

ගම්පහ, නිවාස අලංකරණ

රු 75

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - NEW 3 2 1 MAXsofa
NEW 3 2 1 MAXsofa

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 45,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - ABC chair
ABC chair

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,950

දින 1
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Chafing Dish
Chafing Dish

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 18,950

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Bed Sofa
Bed Sofa

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 32,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Baby chair ( humpty)
Baby chair ( humpty)

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Office Chair
Office Chair

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,750

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Banquet Chair Cover
Banquet Chair Cover

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 835

දින 1
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - කොස් ලියෙන් තැනු, පාවිච්චි කෙරු උලුහවූ සහ ජනෙල්
කොස් ලියෙන් තැනු, පාවිච්චි කෙරු උලුහවූ සහ ජනෙල්

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 50,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Loby Sofa 4 By
Loby Sofa 4 By

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 28,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Corner Sofa with Side Cushion
Corner Sofa with Side Cushion

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 56,500

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - New 3 2 1 butterfly sofa
New 3 2 1 butterfly sofa

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 58,500

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Mobile Showcase
Mobile Showcase

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 13,999

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Showcase
Showcase

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 14,999

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - L Sofa with Side Cushion
L Sofa with Side Cushion

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 46,500

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Black sofa with side cusion
Black sofa with side cusion

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 55,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - New Corner Sofa with Single Sheet
New Corner Sofa with Single Sheet

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 45,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - 3 2 1 black with line color sofa
3 2 1 black with line color sofa

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 38,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - 3 Sheet with Cusion
3 Sheet with Cusion

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 23,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Corner Sofa with Side Cusion
Corner Sofa with Side Cusion

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 56,500

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - New Corner Sofa
New Corner Sofa

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 33,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - New 3 2 1 Sofa
New 3 2 1 Sofa

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Bar Stool
Bar Stool

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 6,950

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Bar stool
Bar stool

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,490

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Tiffany chair
Tiffany chair

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,500

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - L Sofa with Two Sheat and Side Cusion
L Sofa with Two Sheat and Side Cusion

සාමාජිකයාගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 72,000

දින 8

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!