දැන්විම් 55 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කිරිබත්ගොඩ හි නිවාස සහ උද්‍යාන

නිවාස අලංකරණ-ගම්පහ - Cross Stitch Designs
Cross Stitch Designs

ගම්පහ, නිවාස අලංකරණ

රු 28,750

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Teak baby cot
Teak baby cot

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 14,000

දින 1
නිවාස අලංකරණ-ගම්පහ - Cross Stitch Designs
Cross Stitch Designs

ගම්පහ, නිවාස අලංකරණ

රු 28,750

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Japan Chair
Japan Chair

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,800

දින 1
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Apran
Apran

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 700

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Office Table
Office Table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 2
ගෙවතු-ගම්පහ - Garden cement vase
Garden cement vase

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 1,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa Sett
Sofa Sett

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 3
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - wall lights
wall lights

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 40,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa Set
Sofa Set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 31,000

දින 5
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-ගම්පහ - Shower panel
Shower panel

ගම්පහ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 18,000

දින 5
ගෙවතු-ගම්පහ - Japanese Grass Cutters
Japanese Grass Cutters

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 14,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Superking size boxbed
Superking size boxbed

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 60,000

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Super King size box bed
Super King size box bed

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 60,000

දින 8
නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග-ගම්පහ - Wash basin
Wash basin

ගම්පහ, නානකාමර හා සනීපාරක්ෂක උපාංග

රු 25,000

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - TV rack
TV rack

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 17,000

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - 3 door cupboard
3 door cupboard

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 55,000

දින 10
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Contrict Bokku
Contrict Bokku

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 6,500

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa with glass table
Sofa with glass table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 22,000

දින 11
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Water dispenser for sale
Water dispenser for sale

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 15,000

දින 11
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Jak wood
Jak wood

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 315

දින 11
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Juki Machine
Juki Machine

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 20,000

දින 13
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Stove
Stove

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 499

දින 14
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Bucket
Bucket

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 350

දින 14
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Corner Stand
Corner Stand

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,400

දින 16
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Customized Steel Racks
Customized Steel Racks

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 12,000

දින 16

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!