දැන්විම් 57 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කිරිබත්ගොඩ හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෙවතු-ගම්පහ - Ladder multi purpose 15.7 feet
Ladder multi purpose 15.7 feet

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 9,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Damro METAL DINING SUITES
Damro METAL DINING SUITES

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 13,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Damro wardrobes
Damro wardrobes

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 15,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Damro Tv Stand
Damro Tv Stand

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Damro double bed with mattresses
Damro double bed with mattresses

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa Set
Sofa Set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 5,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Glass frame Racks
Glass frame Racks

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,500

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Teak table and chair
Teak table and chair

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 85,000

දින 1
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Dressing table
Dressing table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 30,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sooriya Mara
Sooriya Mara

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 40,000

දින 3
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Box Tekka Bed King
Box Tekka Bed King

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 68,000

දින 3
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Four Burner Gas Oven
Four Burner Gas Oven

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 25,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Office Table
Office Table

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

දින 5
ගෙවතු-ගම්පහ - GARDEN CHAIR
GARDEN CHAIR

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 30,000

දින 7
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa set
Sofa set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 18,500

දින 8
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Office table and chair
Office table and chair

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 8,000

දින 12
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Teek Colour Aluminum Pantry
Teek Colour Aluminum Pantry

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,500

දින 14
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Aluminum pantry cupboards
Aluminum pantry cupboards

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 3,500

දින 14
ගෙවතු-ගම්පහ - Ladder multi purpose 15.7 feet
Ladder multi purpose 15.7 feet

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 9,500

දින 15
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Teak furniture
Teak furniture

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 200,000

දින 16
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Damro sofa
Damro sofa

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 22,000

දින 16
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - සිංගර් ප්‍රින්සස් මහන මෑෂිම
සිංගර් ප්‍රින්සස් මහන මෑෂිම

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 20,000

දින 20
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa set
Sofa set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 28,000

දින 21
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Old sofa
Old sofa

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 21,000

දින 21
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Sofa Set 3+1+1
Sofa Set 3+1+1

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 25,000

දින 21
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Dining Table with Chairs
Dining Table with Chairs

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 22

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!