දැන්විම් 55 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කිරිබත්ගොඩ හි නිවාස සහ උද්‍යාන

ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Chairs
Chairs

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 342,000

දින 1
නිවාස අලංකරණ-ගම්පහ - Dream Catcher - Rainbow
Dream Catcher - Rainbow

ගම්පහ, නිවාස අලංකරණ

රු 800

දින 2
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Bucket
Bucket

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 350

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Showcase Makola
Showcase Makola

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 22,000

දින 2
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Box Bed
Box Bed

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 60,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Super King size bed
Super King size bed

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 60,000

දින 4
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - 321 sofa set
321 sofa set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 5
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Damro sofa set
Damro sofa set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 12,000

දින 5
අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ-ගම්පහ - Steel racks (2 racks)...
Steel racks (2 racks)...

ගම්පහ, අනෙකුත් ගේදොර උපකරණ

රු 25,000

දින 6
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - damro sofa
damro sofa

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 35,000

දින 6
නිවාස අලංකරණ-ගම්පහ - Wall Sticker for Kids Room Home Decor
Wall Sticker for Kids Room Home Decor

ගම්පහ, නිවාස අලංකරණ

රු 800

දින 9
නිවාස අලංකරණ-ගම්පහ - Egyptian Brass Candle Stand (portable)
Egyptian Brass Candle Stand (portable)

ගම්පහ, නිවාස අලංකරණ

රු 5,500

දින 10
නිවාස අලංකරණ-ගම්පහ - Imported Marble Dessert Glasses
Imported Marble Dessert Glasses

ගම්පහ, නිවාස අලංකරණ

රු 3,250

දින 10
නිවාස අලංකරණ-ගම්පහ - Swedish Designer Glass Paper Weight
Swedish Designer Glass Paper Weight

ගම්පහ, නිවාස අලංකරණ

රු 5,000

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Singer L shape sofa
Singer L shape sofa

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 38,000

දින 10
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Moulinex Uno M Deep Fryer
Moulinex Uno M Deep Fryer

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 17,500

දින 10
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Antique teak sitting room set
Antique teak sitting room set

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 23,000

දින 10
ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද-ගම්පහ - Aluminium partition
Aluminium partition

ගම්පහ, ඉදිකිරීම් අමුද්‍රව්‍ය හා ආවුද

රු 7,000

දින 10
ගෙවතු-ගම්පහ - canopy hut for sale
canopy hut for sale

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 13,500

දින 11
මුළුතැන්ගේ උපාංග-ගම්පහ - Portable Steel BBQ Grill with plate
Portable Steel BBQ Grill with plate

ගම්පහ, මුළුතැන්ගේ උපාංග

රු 5,790

දින 11
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Damro meshaputu
Damro meshaputu

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,500

දින 11
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Stainless steel tables
Stainless steel tables

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 7,000

දින 12
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Damro Mesaputu
Damro Mesaputu

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,500

දින 12
ගෙවතු-ගම්පහ - Ladder
Ladder

ගම්පහ, ගෙවතු

රු 20,000

දින 13
ගෘහ භාණ්ඞ-ගම්පහ - Damro putu
Damro putu

ගම්පහ, ගෘහ භාණ්ඞ

රු 1,500

දින 14

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!