වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 47 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

පිළියන්දල හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - CANON 40d
CANON 40d

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 45,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - 18/55 original lens
18/55 original lens

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Go pro hero session
Go pro hero session

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 26,000

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Canon EOS 70D DSLR Camera
Canon EOS 70D DSLR Camera

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 100,000

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Lens for sale
Lens for sale

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 45,000

දින 7
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - DAIWA CAMERA TRIPOD-MADE IN JAPAN
DAIWA CAMERA TRIPOD-MADE IN JAPAN

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,500

දින 8
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon camera stand
Nikon camera stand

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,500

දින 8
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Spy Camera
Spy Camera

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,300

දින 9
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Canon 70D with accessories for sale
Canon 70D with accessories for sale

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 150,000

දින 10
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - PXW-X200
PXW-X200

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,000,000

දින 11
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Canon40d
Canon40d

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 35,000

දින 12
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon D7200
Nikon D7200

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 160,000

දින 13
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - WT 3770 New Tripod
WT 3770 New Tripod

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,000

දින 16
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon D7000 Camera & Assosaries
Nikon D7000 Camera & Assosaries

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 130,000

දින 16
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - AA / AAA Battery Storage Box
AA / AAA Battery Storage Box

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 250

දින 16
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Canon 60d
Canon 60d

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 80,000

දින 17
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - D5100
D5100

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 66,000

දින 20
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon D5600
Nikon D5600

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 90,000

දින 20
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon D3000
Nikon D3000

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 24,500

දින 21
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Sky observation camera drone.
Sky observation camera drone.

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,000

දින 22
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Sony Alpha Nex 5n (mirrorless)
Sony Alpha Nex 5n (mirrorless)

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 45,000

දින 23
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - DSLR CF Memory Card 32gb (Brand New)
DSLR CF Memory Card 32gb (Brand New)

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 11,500

දින 23
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon D5300 with Nikkor 18-140mm VR Lens
Nikon D5300 with Nikkor 18-140mm VR Lens

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 95,000

දින 25
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Jvc everio
Jvc everio

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 25,000

දින 26
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - LUMIX CAMERA ( Panasonic)
LUMIX CAMERA ( Panasonic)

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,000

දින 29

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!