වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 92 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 4 හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Panasonic FZ 200
Panasonic FZ 200

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 32,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Legria HFG30
Legria HFG30

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 85,000

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon 85mm f1.8g prime lens
Nikon 85mm f1.8g prime lens

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 49,500

දින 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - SONY DSC-W800 CAMERA 20.1 MEGAPIX 5X
SONY DSC-W800 CAMERA 20.1 MEGAPIX 5X

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 14,999

දින 7
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Sony A7ii / 28-70mm F4
Sony A7ii / 28-70mm F4

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 400,000

දින 12
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Godox TT 685 for Nikon
Godox TT 685 for Nikon

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 13,000

දින 15
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Sony Camcoder
Sony Camcoder

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 38,000

දින 16
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Digital Cameras
Digital Cameras

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 14,999

දින 16
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - DJI Phantom 4 Pro+ Quadcopter
DJI Phantom 4 Pro+ Quadcopter

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 305,500

දින 24
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - DJI Phantom 4 Pro Quadcopter
DJI Phantom 4 Pro Quadcopter

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 268,000

දින 24
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - DJI Mavic Pro Fly More Coombo
DJI Mavic Pro Fly More Coombo

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 195,000

දින 24
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Mini Foldable RC Pocket Drone JY018
Mini Foldable RC Pocket Drone JY018

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,900

දින 25
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - DJI Mavic Pro Platinum Fly More Combo
DJI Mavic Pro Platinum Fly More Combo

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 210,000

දින 28
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - B700 COOLPIX DIGITAL CAMERA 60X ZOOM
B700 COOLPIX DIGITAL CAMERA 60X ZOOM

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 64,999

දින 29
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - B500 16.0 MEGA/PIX 40X ZOOM CAMERA..
B500 16.0 MEGA/PIX 40X ZOOM CAMERA..

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 42,500

දින 29
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - NIKON COOLPIX A100 20.1 5X ZOOM.
NIKON COOLPIX A100 20.1 5X ZOOM.

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 17,500

දින 29
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - DJI Inspire 1 drone
DJI Inspire 1 drone

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 280,000

දින 30
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - SONY DSC-W830 8X ZOOM
SONY DSC-W830 8X ZOOM

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 18,500

දින 30
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - SONY DSC-W810 20.1 MEGA PIXE 6X ZOOM
SONY DSC-W810 20.1 MEGA PIXE 6X ZOOM

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 16,500

දින 30
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - SONY W800 COMPACT CAMERA 5X ZOOM
SONY W800 COMPACT CAMERA 5X ZOOM

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 15,500

දින 30
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Bloggie Camera
Bloggie Camera

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,000

දින 30
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - PANASONIC DMC-LZ30
PANASONIC DMC-LZ30

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 32,500

දින 31
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - PANASONIC DMC-TZ57
PANASONIC DMC-TZ57

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 34,500

දින 31
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - NIKON S6500 COOLPIX
NIKON S6500 COOLPIX

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 29,500

දින 31
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon P900
Nikon P900

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 87,500

දින 31

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!