වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 32 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මොරටුව හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Eos 70 d
Eos 70 d

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 55,000

පැය 7
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon 50mm 1.4 lens (Manual)
Nikon 50mm 1.4 lens (Manual)

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 18,500

පැය 8
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - IS 3000
IS 3000

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - 6d camera
6d camera

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 185,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Canon EOS 1000D DSLR CAMERA
Canon EOS 1000D DSLR CAMERA

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 24,000

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Canon EOS 1300D DSLR with accessories
Canon EOS 1300D DSLR with accessories

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 55,000

දින 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Canon 70D
Canon 70D

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 130,000

දින 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Canon 75-300mm
Canon 75-300mm

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 21,000

දින 11
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Gopro Headband mount
Gopro Headband mount

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,350

දින 13
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon D80 camera
Nikon D80 camera

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 55,000

දින 14
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Photo Studio Amazon
Photo Studio Amazon

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 20,000

දින 14
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Sony Camera 7RII
Sony Camera 7RII

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 350,000

දින 15
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon d90
Nikon d90

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 45,000

දින 16
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Canon EOS 6D camera with lens
Canon EOS 6D camera with lens

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 258,000

දින 20
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon Neck Strap Yellow
Nikon Neck Strap Yellow

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 800

දින 24
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Camera 14 mega pixel
Camera 14 mega pixel

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 24,000

දින 25
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Canon Speed Lights
Canon Speed Lights

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 21,000

දින 27
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Samsung 14.2MP
Samsung 14.2MP

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,300

දින 28
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - DJI Osmo Z-axis stabilizer
DJI Osmo Z-axis stabilizer

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 17,000

දින 33
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Sony Sybershot DSC W120
Sony Sybershot DSC W120

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,000

දින 36
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Canon 70D
Canon 70D

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 105,000

දින 43
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Canon 650D
Canon 650D

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 60,000

දින 46
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Canon 1200d
Canon 1200d

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 42,000

දින 49
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Canon 750d Cover
Canon 750d Cover

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,500

දින 52
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon lens 55-200mm
Nikon lens 55-200mm

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 22,500

දින 53

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!