දැන්විම් 11 න් 1-11 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කඩුවෙල හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Samsung Digital camera
Samsung Digital camera

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon D-200
Nikon D-200

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 99,500

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon 50mm f/1.4 Manual focus lens
Nikon 50mm f/1.4 Manual focus lens

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 35,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Canon 70D DSLR Professional Camera
Canon 70D DSLR Professional Camera

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 90,000

දින 7
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Camcorder DVC
Camcorder DVC

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,500

දින 12
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Canon 550D with 18-55 Lens
Canon 550D with 18-55 Lens

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 55,000

දින 15
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - 18-140mm AF vr
18-140mm AF vr

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 24,000

දින 18
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Logitech Web Camera C270
Logitech Web Camera C270

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,000

දින 20
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Sony camera
Sony camera

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,000

දින 42
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Sigma 70-300 lence Af
Sigma 70-300 lence Af

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 16,000

දින 58
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon D5500 18-55 VR2 lense
Nikon D5500 18-55 VR2 lense

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 76,000

දින 58

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!