වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 28 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාලබේ හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Spy pen camera (720HD 5MP)
Spy pen camera (720HD 5MP)

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,900

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Wall Charger Spy Camera (10mp) 1080 hd
Wall Charger Spy Camera (10mp) 1080 hd

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,500

ටොප් ඇඩ් දැන්විම්
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - JVC Camcorder
JVC Camcorder

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 25,000

පැය 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Wifi Drone Waterproof 720HD Video Camera
Wifi Drone Waterproof 720HD Video Camera

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 14,500

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Wifi 720p camera Drone Quadcopter Kingco
Wifi 720p camera Drone Quadcopter Kingco

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,500

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Remote spy camera (10 mp) 18hrs
Remote spy camera (10 mp) 18hrs

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,500

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - 12MP1080HD Night Vision Spy Camera
12MP1080HD Night Vision Spy Camera

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,500

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Spy pen camera (720HD 5MP)
Spy pen camera (720HD 5MP)

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,900

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Spy Key Chain camera (5mp)
Spy Key Chain camera (5mp)

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,900

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Wall Charger Spy Camera (10mp) 1080 hd
Wall Charger Spy Camera (10mp) 1080 hd

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,500

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Spy Button Camera (5mp)
Spy Button Camera (5mp)

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,900

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - NIKON SB700 SPEEDLIGHT
NIKON SB700 SPEEDLIGHT

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 23,000

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Canon 600D
Canon 600D

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 55,000

දින 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon D3200 With 18-55
Nikon D3200 With 18-55

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 43,000

දින 7
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Water proof Sports Camera (Helmet cam)
Water proof Sports Camera (Helmet cam)

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,000

දින 7
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Canon EOS500D
Canon EOS500D

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 50,000

දින 9
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Canon Macro Extension Tube
Canon Macro Extension Tube

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,100

දින 11
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - DJI SPARK Gimbal protector
DJI SPARK Gimbal protector

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,000

දින 11
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - DJI SPARK landing gear
DJI SPARK landing gear

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 800

දින 12
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Panasonic Camera DNC-FH4
Panasonic Camera DNC-FH4

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 14,000

දින 16
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Dji mavic pro
Dji mavic pro

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 169,000

දින 18
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - HDR- CX290E Camcorder
HDR- CX290E Camcorder

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 30,000

දින 20
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Samsung Galaxy EK-GC100 Digital Camera
Samsung Galaxy EK-GC100 Digital Camera

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 25,000

දින 22
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Yongnuo Speed lite YN565EN
Yongnuo Speed lite YN565EN

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,000

දින 38
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - CAMERA BAG
CAMERA BAG

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,200

දින 41
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Cannon Prima Zoom 80u
Cannon Prima Zoom 80u

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,500

දින 44
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Wifi Door Camera
Wifi Door Camera

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 14,000

දින 46

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!