වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 39 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

මාලබේ හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - GoPro HERO 4 SILVER
GoPro HERO 4 SILVER

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 42,500

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon D90
Nikon D90

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 40,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - SONY E 50MM F/1.8 OSS LENS (BRAND NEW)
SONY E 50MM F/1.8 OSS LENS (BRAND NEW)

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 36,990

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Wifi Drone Waterproof 720HD Video Camera
Wifi Drone Waterproof 720HD Video Camera

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 11,500

දින 8
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Spy Button camera (5mp) 1280x960
Spy Button camera (5mp) 1280x960

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,500

දින 8
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Spy car key chain camera (5mp)
Spy car key chain camera (5mp)

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,900

දින 8
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Spy pen camera (5mp) 1280x960
Spy pen camera (5mp) 1280x960

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,900

දින 8
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - GoPro Hero6 Black
GoPro Hero6 Black

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 62,500

දින 8
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Used 5D mark III body
Used 5D mark III body

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 180,000

දින 13
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Canon 5D mark 2 body only
Canon 5D mark 2 body only

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 180,000

දින 13
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - HD 1080p 12MP spy camera Night Vision
HD 1080p 12MP spy camera Night Vision

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,990

දින 14
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Wifi Drone Waterproof 720HD Video Camera
Wifi Drone Waterproof 720HD Video Camera

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 14,000

දින 15
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Olympus EPM-2 16MP mirrorless
Olympus EPM-2 16MP mirrorless

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 28,000

දින 15
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Canon 600D
Canon 600D

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 60,000

දින 15
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Drone Quadcopter Kingco 720p wifi cam
Drone Quadcopter Kingco 720p wifi cam

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,900

දින 16
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Remote Spy Camera 12mp(10 Hours Battery)
Remote Spy Camera 12mp(10 Hours Battery)

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,900

දින 16
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Spy wall charger camera (10mp )
Spy wall charger camera (10mp )

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,500

දින 16
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Drone
Drone

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,000

දින 17
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Canon EOS 500D
Canon EOS 500D

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 70,000

දින 18
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon 55-300mm Lens
Nikon 55-300mm Lens

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 25,000

දින 19
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Sony DSC-W610
Sony DSC-W610

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,000

දින 22
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Sony 50mm Brand New
Sony 50mm Brand New

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 37,000

දින 23
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon Coolpix S3100
Nikon Coolpix S3100

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,000

දින 24
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikkon D5000
Nikkon D5000

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 35,000

දින 24
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Go Pro Hero 4
Go Pro Hero 4

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 30,000

දින 24

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!