දැන්විම් 200 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 11 හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Gopro hero 5 session
Gopro hero 5 session

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 40,000

පැය 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - SIMPEX 320 LED VIDEO LIGHT + BATTERY
SIMPEX 320 LED VIDEO LIGHT + BATTERY

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,995

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - SANDISK 32 GB 95 SPEED MEMORY CARD
SANDISK 32 GB 95 SPEED MEMORY CARD

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,500

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - HOYA 77 mm UV FILTER FOR LENS
HOYA 77 mm UV FILTER FOR LENS

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,350

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Metal Flash Hot shoe Holder
Metal Flash Hot shoe Holder

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,750

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - GODOX 50 cm FLASH SOFTBOX + S HOLDER
GODOX 50 cm FLASH SOFTBOX + S HOLDER

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,995

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - SIMPEX 400 LED VIDEO LIGHT +F970 BATTERY
SIMPEX 400 LED VIDEO LIGHT +F970 BATTERY

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,750

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - LED 5009 Video Light
LED 5009 Video Light

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,950

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - LED 396 Video Light+F970 battery+Charg
LED 396 Video Light+F970 battery+Charg

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,950

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - SIMPEX PORTRAIT LIGHT + FLASH MOUNT
SIMPEX PORTRAIT LIGHT + FLASH MOUNT

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,555

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - YONGNUO 50 mm F 1.8 Lens For Canon DSLR
YONGNUO 50 mm F 1.8 Lens For Canon DSLR

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,995

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - PHOTOPRO 300 DT DIGITAL PROLITE KIT
PHOTOPRO 300 DT DIGITAL PROLITE KIT

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 22,500

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - YONGNUO 50 mm F1.8 N Prime Lens
YONGNUO 50 mm F1.8 N Prime Lens

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,950

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - CANON 6D 0.5 mm Tempered Glass Protector
CANON 6D 0.5 mm Tempered Glass Protector

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 995

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - SANDISK 32 GB 80 SPEED MEMORY CARD
SANDISK 32 GB 80 SPEED MEMORY CARD

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,250

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - SIMPEX 600 LED VIDEO LIGHT KIT
SIMPEX 600 LED VIDEO LIGHT KIT

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 15,750

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - LOWEPRO PRO RUNNER 450AW CAMERA BACKPACK
LOWEPRO PRO RUNNER 450AW CAMERA BACKPACK

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 14,950

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - SANDISK 16 GB 80 SPEED MEMORY CARD
SANDISK 16 GB 80 SPEED MEMORY CARD

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,650

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - YONGNUO EF 50mm f/1.8 Autofocus Lens
YONGNUO EF 50mm f/1.8 Autofocus Lens

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,750

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - GODOX 40 cm FLASH SOFTBOX + S HOLDER
GODOX 40 cm FLASH SOFTBOX + S HOLDER

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,995

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - FLASH HOLDER + UMBRELLA BRACKET
FLASH HOLDER + UMBRELLA BRACKET

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 875

දින 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - WEIFENG HJ 3451 A TRIPOD + MONOPOD
WEIFENG HJ 3451 A TRIPOD + MONOPOD

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 32,500

දින 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - GODOX TT 685 TTL FLASH KIT FOR NIKON
GODOX TT 685 TTL FLASH KIT FOR NIKON

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 26,750

දින 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - YONGNUO 560 III SPEEDLITE FLASH
YONGNUO 560 III SPEEDLITE FLASH

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,995

දින 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - SIMPEX 800 LED VIDEO LIGHT
SIMPEX 800 LED VIDEO LIGHT

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 26,750

දින 5

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!