දැන්විම් 50 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - 5D Mark Iv
5D Mark Iv

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 46,000

පැය 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Canon EF-S 18-55mm F/3.5-5.6 IS
Canon EF-S 18-55mm F/3.5-5.6 IS

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,500

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - EF 50mm F/1.4 USM Lens
EF 50mm F/1.4 USM Lens

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 32,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Vivitar 28-85mm F2.8-3.8 Manual Lens
Vivitar 28-85mm F2.8-3.8 Manual Lens

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 19,500

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon Lense
Nikon Lense

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 60,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon AF-S 70-300 VR Lens
Nikon AF-S 70-300 VR Lens

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 42,500

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon D5300
Nikon D5300

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 69,500

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon L840
Nikon L840

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 35,000

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Mavic Air
Mavic Air

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 145,000

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - GoPro 6
GoPro 6

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 55,000

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Canon 7d mark2
Canon 7d mark2

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 185,000

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Yongnuo 685 Speedlight Flashlight
Yongnuo 685 Speedlight Flashlight

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 15,000

දින 7
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon D5300 with 2 Lens
Nikon D5300 with 2 Lens

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 125,000

දින 8
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Canon V D mark 2
Canon V D mark 2

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 147,000

දින 10
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon D7000 DSLR
Nikon D7000 DSLR

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 150,000

දින 10
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Mini HD wifi Night Vision Camera
Mini HD wifi Night Vision Camera

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,990

දින 10
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Sigma 18-35mm F1.8 HSM Art - APS-C Lens
Sigma 18-35mm F1.8 HSM Art - APS-C Lens

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 53,000

දින 13
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Dji osmo +
Dji osmo +

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 78,000

දින 13
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - 360 camera
360 camera

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 67,000

දින 13
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Tripod for cameras
Tripod for cameras

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,500

දින 14
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon AF-P Nikkor 70-300 1:4.5-6.3G ED
Nikon AF-P Nikkor 70-300 1:4.5-6.3G ED

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 55,000

දින 20
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - IP Camera 360
IP Camera 360

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,500

දින 21
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Sony a9 / a7Riii a7iii Batteries
Sony a9 / a7Riii a7iii Batteries

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 13,500

දින 24
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Canon Zoom lens 100-400
Canon Zoom lens 100-400

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 160,000

දින 26
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Digital camera
Digital camera

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,000

දින 27

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!