වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 43 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon full frame lenses
Nikon full frame lenses

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 369,000

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Sports Cam
Sports Cam

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,500

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Sony Camera
Sony Camera

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Sanyo Dual camera
Sanyo Dual camera

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Garmin Action Camera
Garmin Action Camera

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 35,000

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Samsung digital camera
Samsung digital camera

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 19,750

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon Micro Lens
Nikon Micro Lens

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 42,000

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon D3100
Nikon D3100

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 54,500

දින 8
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - WEB CAMERA A4Tech
WEB CAMERA A4Tech

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,700

දින 10
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon Coolpix L840 Camera
Nikon Coolpix L840 Camera

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 35,000

දින 11
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon SB-15 flasher & filltors
Nikon SB-15 flasher & filltors

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,000

දින 12
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - SPY Camera SQ8 Mini DV HD 1080P
SPY Camera SQ8 Mini DV HD 1080P

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,490

දින 12
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - 4K Sports Action Go Pro Camera
4K Sports Action Go Pro Camera

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,990

දින 12
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - IXUS 145
IXUS 145

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 15,000

දින 17
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon D3200 + speed lite
Nikon D3200 + speed lite

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 50,000

දින 17
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Weifing 6663A tripod
Weifing 6663A tripod

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,000

දින 18
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Canon ixus.
Canon ixus.

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,000

දින 21
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - CANON 750D DSLR Full Set
CANON 750D DSLR Full Set

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 80,000

දින 21
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - SPY PEN HD 1080P
SPY PEN HD 1080P

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,490

දින 23
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - SONY CYBER SHOT DSC W810
SONY CYBER SHOT DSC W810

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,000

දින 24
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - DLSR Nikon Camera
DLSR Nikon Camera

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 100,000

දින 27
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Water Proof Action Camera
Water Proof Action Camera

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,500

දින 28
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Spy Pen camera
Spy Pen camera

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

දින 30
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Wireless HD 1080P Spy clock Camera
Wireless HD 1080P Spy clock Camera

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,500

දින 30
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Spy glass Camera Recorder Hidden
Spy glass Camera Recorder Hidden

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,500

දින 30

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!