වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 54 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

දෙහිවල හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - D61WG RC Drone with Camera
D61WG RC Drone with Camera

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,900

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Digital Camera - Sony DCS -TX100V
Digital Camera - Sony DCS -TX100V

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 15,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Film Camera
Film Camera

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Canon Digital Camera
Canon Digital Camera

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Panasonic Digital Camera
Panasonic Digital Camera

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Panasonic Digital Video Camera
Panasonic Digital Video Camera

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 15,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - On-Camera Microphone (Rode)
On-Camera Microphone (Rode)

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Canon Eos 1200D DSLR
Canon Eos 1200D DSLR

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 47,000

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Sony a6000
Sony a6000

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 67,500

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - FUJIFILM 16 MP
FUJIFILM 16 MP

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,000

දින 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - DSLR Camera EOS 1300D
DSLR Camera EOS 1300D

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 40,000

දින 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Camera smart bag
Camera smart bag

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,200

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Mini 720P WIFI HD Spy DVR IP Camera Pen
Mini 720P WIFI HD Spy DVR IP Camera Pen

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,300

දින 7
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - USB Wall Charger 1080P spy camera
USB Wall Charger 1080P spy camera

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,300

දින 7
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - HD1080P DV Sport Action Mini Spy Camera
HD1080P DV Sport Action Mini Spy Camera

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,100

දින 7
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Spy Pen Camera
Spy Pen Camera

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,700

දින 8
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Spy Glass Camera
Spy Glass Camera

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,900

දින 8
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - S5 Drone -Broadream
S5 Drone -Broadream

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,200

දින 11
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Full HD 12 MP mini hidden spy camera
Full HD 12 MP mini hidden spy camera

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,990

දින 11
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Mini HD Hidden spy camera Night vision
Mini HD Hidden spy camera Night vision

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,990

දින 11
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Metabones Mark V Adapter for Sony
Metabones Mark V Adapter for Sony

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 76,500

දින 11
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Action camera Xiaomi yi 4k+(plus)
Action camera Xiaomi yi 4k+(plus)

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 53,000

දින 11
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon 70-200 MM F 2.8 ED VR II
Nikon 70-200 MM F 2.8 ED VR II

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 245,000

දින 13
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Power Shot A 495
Power Shot A 495

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,500

දින 13
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Dji mavic pro
Dji mavic pro

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 147,000

දින 17

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!