වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 95 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Wifi Camera V/Recording 5mp HD Ribon
Wifi Camera V/Recording 5mp HD Ribon

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,900

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Drone motor 8.5mm x 20mm
Drone motor 8.5mm x 20mm

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,200

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Camera SunGlass Video/Rec 5MP HD
Camera SunGlass Video/Rec 5MP HD

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,490

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Pen Camera Video recording 5MP HD
Pen Camera Video recording 5MP HD

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Camera Lighter Video Recording 5mp
Camera Lighter Video Recording 5mp

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Button Camera Video HD - 5MP new
Button Camera Video HD - 5MP new

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - 5MP Camera Spectacle V/Recording HD
5MP Camera Spectacle V/Recording HD

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,490

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - 4K Camera Wifi Action Ultra HD 16MP
4K Camera Wifi Action Ultra HD 16MP

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,500

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - 5MP WIFI Camera Endoscope cable = 3.5m
5MP WIFI Camera Endoscope cable = 3.5m

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,490

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Drone Motor kit 1000KV Brushless new
Drone Motor kit 1000KV Brushless new

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,990

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Drone blades x 4 set
Drone blades x 4 set

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 900

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Drone motor 20mm x 7mm new
Drone motor 20mm x 7mm new

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 800

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Drone charger cable original*
Drone charger cable original*

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 900

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - 8X Camera Lens Telescope + Tripod kit
8X Camera Lens Telescope + Tripod kit

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,900

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Camera lens fish eye Micro 2in1
Camera lens fish eye Micro 2in1

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 990

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Drone Camera +4GB card+reader 5Mp
Drone Camera +4GB card+reader 5Mp

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,490

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - 12mp Camera PowerBank Night/V Rec 10hrs
12mp Camera PowerBank Night/V Rec 10hrs

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,900

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Spy Camera Night vision 12MP HD mini
Spy Camera Night vision 12MP HD mini

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,490

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - DCS-F1711
DCS-F1711

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,150

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Osmo - Reimagine Movement
Osmo - Reimagine Movement

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 76,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Camera Endoscope 1m Waterproof 5mp
Camera Endoscope 1m Waterproof 5mp

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,990

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Mini Drone Cheerson CX 10 new
Mini Drone Cheerson CX 10 new

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,990

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Camera cloth hanger 5Mp HD - (2 Hrs Rec)
Camera cloth hanger 5Mp HD - (2 Hrs Rec)

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,990

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Camera Wall Charger 8mp HD new
Camera Wall Charger 8mp HD new

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,990

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Camera Usb flash Drive 5Mp HD
Camera Usb flash Drive 5Mp HD

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

දින 1

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!