වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 104 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Camera Watch 8GB steel Belt Water/P 5MP
Camera Watch 8GB steel Belt Water/P 5MP

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,800

පැය 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Button Camera Video/Recording 5MP
Button Camera Video/Recording 5MP

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

පැය 7
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Microscope WiFi Camera 5mp Zoom x1000
Microscope WiFi Camera 5mp Zoom x1000

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,990

පැය 7
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Camera telescope Lens 40 X 60 Tripod
Camera telescope Lens 40 X 60 Tripod

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,990

පැය 7
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - 5MP Pen Camera Video recording
5MP Pen Camera Video recording

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

පැය 8
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Camera Usb Flash Drive HD 5 Mp
Camera Usb Flash Drive HD 5 Mp

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

පැය 8
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - 2.4 Ghz Professional Altitude Hold Hd Wifi Fpv Rc Drone with Camera
2.4 Ghz Professional Altitude Hold Hd Wifi Fpv Rc Drone with Camera

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - 5d Mark iii Body
5d Mark iii Body

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 200,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Camera Power Bank N/V 10hrs Rec 12mp
Camera Power Bank N/V 10hrs Rec 12mp

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,900

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - WIFI Camera Endoscope 5MP / 3.5m cable
WIFI Camera Endoscope 5MP / 3.5m cable

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,490

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Key tag Camera Night vision 12MP Full HD
Key tag Camera Night vision 12MP Full HD

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,900

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Camera SunGlass Video/Rec 5MP
Camera SunGlass Video/Rec 5MP

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,490

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Drone Camera 5Mp +reader + 4GB card.
Drone Camera 5Mp +reader + 4GB card.

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,490

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Drone Cheerson CX 10 original Mini
Drone Cheerson CX 10 original Mini

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,400

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - 4K Wifi Camera Action 16MP HD
4K Wifi Camera Action 16MP HD

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,490

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon D5000
Nikon D5000

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 35,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Tamron 70-200mm f/2.8 vc
Tamron 70-200mm f/2.8 vc

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 70,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Tokina 16-28. 2.8
Tokina 16-28. 2.8

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 38,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Mini Camera Night vision Full-HD 12MP
Mini Camera Night vision Full-HD 12MP

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,990

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Drone battery 3.7V 1100 mAh Original .
Drone battery 3.7V 1100 mAh Original .

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,990

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Camera Ribon 12MP-HD 10Hrs Video/Rec
Camera Ribon 12MP-HD 10Hrs Video/Rec

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,490

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - SEFIE DRONE JY 018 A 11657
SEFIE DRONE JY 018 A 11657

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 7,250

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Watch Camera 5MP Waterproof - 8GB
Watch Camera 5MP Waterproof - 8GB

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,800

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Drone blade guard syma X8
Drone blade guard syma X8

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,400

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Drone blades x 4 set original new
Drone blades x 4 set original new

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 900

දින 2

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!