වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 78 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොළඹ 6 හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Sony RX100 Mark 2
Sony RX100 Mark 2

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 55,000

පැය 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Button Camera Video HD 5MP
Button Camera Video HD 5MP

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Spectacle Camera V/Recording 5MP .
Spectacle Camera V/Recording 5MP .

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,490

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - 5mp Drone WIFI Camera Tracker
5mp Drone WIFI Camera Tracker

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,900

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Canon 16-35mm USM IS F4
Canon 16-35mm USM IS F4

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 100,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Camera Watch Steel belt 8GB 5MP.
Camera Watch Steel belt 8GB 5MP.

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,490

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Waterproof Racing Drone 5mp WIFI Camera
Waterproof Racing Drone 5mp WIFI Camera

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 14,500

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - 4K Camera Wifi Sports 16MP Ultra HD
4K Camera Wifi Sports 16MP Ultra HD

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,900

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - 5Mp Usb flash Drive Camera .
5Mp Usb flash Drive Camera .

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - 5mp Camera Cloth Hanger HD
5mp Camera Cloth Hanger HD

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,490

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Camera Lighter 5mp Video Recording..
Camera Lighter 5mp Video Recording..

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Drone Camera 5Mp +4GB card+.reader
Drone Camera 5Mp +4GB card+.reader

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,990

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Mini Camera Night vision 12MP HD.. .
Mini Camera Night vision 12MP HD.. .

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,490

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Camera Lens telescope 40 X 60 + Tripod.
Camera Lens telescope 40 X 60 + Tripod.

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,900

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Drone battery 3.4V 600 mAh..
Drone battery 3.4V 600 mAh..

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,200

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Camera Key tag Night Vision 12MP HD
Camera Key tag Night Vision 12MP HD

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,490

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM Lens
Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM Lens

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 225,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Camera Key Tag Video Recording 5mp
Camera Key Tag Video Recording 5mp

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - DJI Phantom 4 Pro
DJI Phantom 4 Pro

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 40,000

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM
Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 260,000

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Drone charger cable
Drone charger cable

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 900

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Drone blade X5c X5SW x 4 .
Drone blade X5c X5SW x 4 .

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 900

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Camera Sun glass Video/Rec 5MP HD
Camera Sun glass Video/Rec 5MP HD

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,490

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Drone motor 8mm x 16mm. .
Drone motor 8mm x 16mm. .

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 800

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Cheerson Mini Drone CX 10 new
Cheerson Mini Drone CX 10 new

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,990

දින 3

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!