වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 62 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon body & lens
Nikon body & lens

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 185,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Wireless Remote Control for Nikon
Wireless Remote Control for Nikon

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 2,000

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Panasonic AG-AC90AEN
Panasonic AG-AC90AEN

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 135,000

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Canon 700D
Canon 700D

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 95,000

දින 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon D3300 with 18-55 lens
Nikon D3300 with 18-55 lens

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 53,000

දින 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon coolpix L810
Nikon coolpix L810

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 20,000

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Fujifilm finepix s4800
Fujifilm finepix s4800

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 24,900

දින 7
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - SAMSUNG WB50F SMART CAMERA
SAMSUNG WB50F SMART CAMERA

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,000

දින 7
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - A3200IS 14.1 megapixel 5x zoom Powershot
A3200IS 14.1 megapixel 5x zoom Powershot

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 8,700

දින 7
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon D5500 DSLR Camera [Full Set]
Nikon D5500 DSLR Camera [Full Set]

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 115,000

දින 7
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon 50mm f1.8 G (Fx/Dx) with box
Nikon 50mm f1.8 G (Fx/Dx) with box

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 27,000

දින 7
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - 1200D canon camera
1200D canon camera

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 41,000

දින 8
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon Coolpix P520 18.1 M pixl
Nikon Coolpix P520 18.1 M pixl

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 28,500

දින 9
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - NIKON D7200 CAMERA WITH 140MM LENS
NIKON D7200 CAMERA WITH 140MM LENS

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 144,000

දින 10
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Tripod 167cm
Tripod 167cm

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 3,500

දින 14
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - D610 24-120mm nano vr
D610 24-120mm nano vr

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 240,000

දින 15
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Sigma 24-70mm f2.8 Canon mount
Sigma 24-70mm f2.8 Canon mount

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 90,000

දින 15
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Canon Speed light 600EX-RT Wireless
Canon Speed light 600EX-RT Wireless

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 57,000

දින 19
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Blackmagic 4k production (EF)
Blackmagic 4k production (EF)

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 245,000

දින 19
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Canon Kiss X6i
Canon Kiss X6i

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 65,000

දින 22
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Sony Cyber-shot DSC-HX9V
Sony Cyber-shot DSC-HX9V

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 21,990

දින 22
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Canon 70D Camera
Canon 70D Camera

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 160,000

දින 23
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - hidden Pen drive camera
hidden Pen drive camera

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,800

දින 23
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon P500
Nikon P500

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 26,000

දින 25
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Canon Lens
Canon Lens

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 260,000

දින 27

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!