වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 60 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

නුගේගොඩ හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Canon 700D ( 18-55mm + 75-300mm)
Canon 700D ( 18-55mm + 75-300mm)

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 85,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Canon EF 70-300mm F/4-5.6 IS USM Lens
Canon EF 70-300mm F/4-5.6 IS USM Lens

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 51,000

දින 1
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Photography Studio Flash Lights
Photography Studio Flash Lights

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 90,000

දින 4
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - CANON CAMERA DIGITAL
CANON CAMERA DIGITAL

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,000

දින 7
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Tamron 70-300 Macro Lens
Tamron 70-300 Macro Lens

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 26,500

දින 7
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Canon 700d with accessories
Canon 700d with accessories

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 49,000

දින 8
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Kodak camera
Kodak camera

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,000

දින 8
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - 3D 2d Fujifilm W3 Model
3D 2d Fujifilm W3 Model

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 24,999

දින 8
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - GoPro 3+ Black
GoPro 3+ Black

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 35,000

දින 8
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Fujifilm Finepix S8200 Camera
Fujifilm Finepix S8200 Camera

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 35,000

දින 9
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - NIKON D3100 +55-300mm+FULL
NIKON D3100 +55-300mm+FULL

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 60,000

දින 9
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon 5100
Nikon 5100

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 83,000

දින 10
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Sony A5000 20.1MP Mirrorless Camera
Sony A5000 20.1MP Mirrorless Camera

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 38,000

දින 10
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Canon 7D camera
Canon 7D camera

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 65,000

දින 11
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Canon EF 400mm f/5.6 L USM Lens
Canon EF 400mm f/5.6 L USM Lens

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 130,000

දින 11
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Canon EF 300mm f/4.0L IS USM Lens
Canon EF 300mm f/4.0L IS USM Lens

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 130,000

දින 11
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Panasonic Camera
Panasonic Camera

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,000

දින 12
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - 750d canon
750d canon

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 160,000

දින 13
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Feiyu A2000 3-Axis Handheld Gimbal
Feiyu A2000 3-Axis Handheld Gimbal

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 90,000

දින 13
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - GoPro Hero 4 Session
GoPro Hero 4 Session

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 30,000

දින 13
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Kingston Memory Cards for Digital Camera
Kingston Memory Cards for Digital Camera

සාමාජිකයාකොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,950

දින 13
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - 4K Action Sport Camera Waterproof
4K Action Sport Camera Waterproof

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 6,500

දින 14
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon D5200 with Bunch of Accessories
Nikon D5200 with Bunch of Accessories

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 68,000

දින 16
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon d800E
Nikon d800E

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 100,000

දින 17
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - D7200 DSLR Brand New Condition
D7200 DSLR Brand New Condition

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 160,000

දින 19

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!