වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
Buy Now දැන්වීම් පමණක් පෙන්වන්න.
මිල (රු)

-

දැන්විම් 24 න් 1-24 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon D7200
Nikon D7200

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 95,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Sony a7 camara with flah gun and triger
Sony a7 camara with flah gun and triger

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 310,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Shanny SN600c
Shanny SN600c

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 15,000

දින 3
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - A2000 Gimble Feiyutech
A2000 Gimble Feiyutech

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 85,000

දින 5
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Phantom4 PRO Drone
Phantom4 PRO Drone

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 120,000

දින 7
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon d7100
Nikon d7100

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 130,000

දින 11
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Drone Camera
Drone Camera

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 25,000

දින 12
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - D7100
D7100

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 115,000

දින 13
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Flycam (stabilizer )
Flycam (stabilizer )

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,500

දින 16
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon D7200
Nikon D7200

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 115,000

දින 17
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon D3100 camera
Nikon D3100 camera

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 41,000

දින 21
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon D7200 Body
Nikon D7200 Body

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 82,000

දින 24
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon 35mm 1.8G Prime Lens
Nikon 35mm 1.8G Prime Lens

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 22,000

දින 24
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - GOPRO HERO 4 AND 3+ ORIGINAL DJI
GOPRO HERO 4 AND 3+ ORIGINAL DJI

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 28,000

දින 24
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon D5100 DSLR Camera
Nikon D5100 DSLR Camera

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 110,000

දින 30
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Sony A6300 with 16-50mm
Sony A6300 with 16-50mm

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 150,000

දින 33
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Sony Zeiss VCL-412BWS Lens for HVR-S270
Sony Zeiss VCL-412BWS Lens for HVR-S270

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 65,000

දින 39
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - 24V revers camera
24V revers camera

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 4,200

දින 47
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon D7200 with kit lens
Nikon D7200 with kit lens

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 115,000

දින 48
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Sport camera
Sport camera

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,800

දින 49
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon d3000 camera
Nikon d3000 camera

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 40,000

දින 50
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - EF 16-35mm f/2.8L ll USM
EF 16-35mm f/2.8L ll USM

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 136,000

දින 52
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Canon 70D
Canon 70D

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 110,000

දින 57
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Canon EOS 750D
Canon EOS 750D

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 70,000

දින 59

1 න් 1 පිටුව

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!