වර්ග කළ ප්‍රේරණ ප්‍රතිඵල
මිල (රු)

-

දැන්විම් 28 න් 1-25 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

කොට්ටාව හි ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - JVC video camera
JVC video camera

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 12,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Z700EXR touch screen digital camera
Z700EXR touch screen digital camera

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,000

දින 2
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Samsung digital camera
Samsung digital camera

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,000

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Samsung digital camera
Samsung digital camera

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 10,000

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Canon PowerShot A2200 HD
Canon PowerShot A2200 HD

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 9,500

දින 6
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Gopro hero 6 black
Gopro hero 6 black

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 70,000

දින 7
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Canon Eos 5D Mark 3
Canon Eos 5D Mark 3

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 150,000

දින 8
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - SAMSUNG WB50F
SAMSUNG WB50F

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 20,000

දින 9
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon D5600
Nikon D5600

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 200,000

දින 13
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Canon 80D
Canon 80D

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 207,000

දින 14
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - EOS 5D Mark III 22.3MP camera
EOS 5D Mark III 22.3MP camera

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 180,000

දින 15
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Hidden pen camera
Hidden pen camera

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 1,750

දින 20
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Drone camera
Drone camera

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 38,000

දින 22
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon D7100 with Tokina 16.5-135mm
Nikon D7100 with Tokina 16.5-135mm

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 75,000

දින 23
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Rent 5D make iii camara and Lenses
Rent 5D make iii camara and Lenses

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 5,000

දින 28
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - canon 700d
canon 700d

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 56,000

දින 33
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Canon EF 24-105mm f/4L IS
Canon EF 24-105mm f/4L IS

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 86,000

දින 33
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Canon PowerShot SX620 HS Black
Canon PowerShot SX620 HS Black

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 30,500

දින 37
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Camera and accessories
Camera and accessories

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 235,000

දින 42
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Nikon Camera
Nikon Camera

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 15,000

දින 44
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Canon Rebel T3i 18.0 MP SLR Camera
Canon Rebel T3i 18.0 MP SLR Camera

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 60,000

දින 44
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Canon (tamron) 70-300 lens
Canon (tamron) 70-300 lens

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 26,000

දින 45
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - D3400 DSLR Camera
D3400 DSLR Camera

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 52,000

දින 48
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - Canon 1300D DSLR
Canon 1300D DSLR

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 78,000

දින 48
ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා-කොළඹ - ජපන් අලුත් කැමරාවක්
ජපන් අලුත් කැමරාවක්

කොළඹ, ඡායා රූප සහ වීඩියෝ කැමරා

රු 35,000

දින 53

ඔබට යමක් විකිණීමට තිබේද?

ikman.lk හි ඔබගේ දැන්විම නොමිලේ පළ කරන්න

ඔබගේ නොමිලේ දැන්විම පළ කරන්න!